Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 1/2018
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 1/2018

Temat numeru: Podejście procesowe - nowe wyzwanie dla laboratoriów. Rozmowa numeru: Zaangażowanie, zaufanie i współpraca receptą na sukces - wywiad z prof. dr hab. Ewą Bulską. W numerze: analiza chemiczna lipidów kutykularnych roślin wyższych i owadów, larwy Galleria mellonella a badanie patogenności mikroorganizmów, badania zawartości wybranych składników mineralnych w europejskich wodach butelkowych, uprawy hydroponiczne w procesie oczyszczania ścieków, żywność modyfikowana genetycznie - współczesny problem czy szansa? Polecamy: artykuł Wentylacja i klimatyzacja laboratorium oraz relację z wizyty w laboratoriach Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku.

SPIS TREŚCI

Spis treści

TEMAT NUMERU

Podejście procesowe − nowe wyzwanie dla laboratoriów

Nowelizacja normy ISO/IEC 17025:2017 wprowadza zmiany w systemie zarządzania laboratoriów, jedną z nich jest wdrożenie podejścia procesowego.

ROZMOWA NUMERU

Zaangażowanie, zaufanie i współpraca receptą na sukces

Wywiad z prof. Ewą Bulską − dyrektorką Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW oraz Przewodniczącą Rady Metrologii; chemiczką, której działalność naukowa i organizacyjna stanowi istotny wkład w rozwój nauki i technologii na świecie.

TECHNIKI I BADANIA LABORATORYJNE

Analiza chemiczna lipidów kutykularnych roślin wyższych i owadów – cz. II

Artykuł sygnalizuje najczęstsze problemy związane z analityką wosków kutykularnych oraz najbardziej powszechne techniki i metody, stosowane w analizie tych ważnych pozakomórkowych układów.

Larwy Galleria mellonella a badanie patogenności mikroorganizmów

Owad Galleria mellonella wykazuje wiele cech, dzięki którym można go zaklasyfikować, jako organizm modelowy, przede wszystkim posiada mechanizmy odpowiedzi immunologicznej analogiczne do mechanizmów wrodzonych układu immunologicznego kręgowca. Oprócz innych typowych cech organizmu modelowego, Galleria mellonella może być inkubowana w temperaturze 37°C, dzięki czemu stanowi idealny model do badań nad patogennością mikroorganizmów. Użyteczność larw tego owada została poparta wieloma eksperymentami i naukowymi publikacjami.

Żywność modyfikowana genetycznie − współczesny problem czy szansa?

Żywność genetycznie modyfikowana (GMO) wzbudza od dłuższego czasu wśród konsumentów na całym świecie szereg kontrowersji natury etycznej oraz zdrowotnej. Produkcja GMO stała się już faktem, dlatego ważne jest, aby w jak największym stopniu przybliżyć jej istotę oraz potencjalne konsekwencje wywołane jej obrotem. Modyfikacjom genetycznym wśród roślin najczęściej poddaje się kukurydzę, ziemniaki, rzepak oraz buraki. Natomiast wśród zwierząt: króliki, świnie, owce, kozy, bydło oraz ryby. Najwięcej obaw wzbudza niedostateczna wiedza odnośnie konsekwencji rozpowszechniania żywności GMO w środowisku oraz jej wpływu na zdrowie człowieka w przyszłości.

Biotechnologiczne metody degradacji materiału lignocelulozowego

Dynamiczny rozwój rynku biopaliw w ciągu ostatnich lat przyczynił się do wzrostu zainteresowania nowymi źródłami surowców oraz biotechnologicznymi metodami ich przetwarzania. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja nowoczesnych strategii otrzymywania preparatów enzymatycznych hydrolizujących odpadowe źródła węgla (celulozy, hemicelulozy i ligniny), takich jak wysokowydajny screening mikrobiologiczny oraz identyfikacja drobnoustrojów przy pomocy technik biologii molekularnej.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

etiCALLS: etykiety CRYO – lód ich nie zmrozi

Rozwiązanie CRYO charakteryzuje trwała przyczepność, zwłaszcza na zakrzywionych powierzchniach. Laboranci doceniają fakt, że etykiety zachowują niezmienną i powtarzalną jakość także przy wielokrotnych cyklach zamrażania i rozmrażania.

TECHNIKI I BADANIA LABORATORYJNE

Uprawy hydroponiczne w procesie oczyszczania ścieków

Hydroponika oraz zastosowanie jej do upraw „bezglebowych” to zagadnienie znane od wielu wieków. Na przestrzeni lat powstało wiele synonimów nazwy takiego sposobu uprawy roślin. Do najbardziej trafnych należy uprawa powietrzno-wodna, która odwzorowuje charakter jej zastosowania. Uprawy hydroponiczne stanowią w istocie przezwyciężenie potrzeby stosowania tlenu oraz gleby jako źródeł materii odżywczej. Obecnie uprawy hydroponiczne wracają do zastosowania w nowej, nie do końca jeszcze poznanej formie, a mianowicie jako element biologicznego oczyszczania ścieków. Temu zagadnieniu poświęcony jest ten artykuł.

Badania zawartości wybranych składników mineralnych w europejskich wodach butelkowanych – cz. II

Na rynkach europejskich dostępnych jest wiele wód butelkowanych, różniących się składem chemicznym, stopniem mineralizacji i nasycenia CO2. Ich producenci oferują naturalne wody mineralne oraz wody źródlane, stołowe i lecznicze o różnych właściwościach i przeznaczeniach. W drugiej części pracy przestawiono wyniki analiz nieorganicznych anionów, kationów (Na+, K+, Mg2+, Ca2+) oraz metali (Li, Rb, Sr, Ba, Fe, Zn, Co) w 98 europejskich wodach mineralnych pochodzących z ośmiu krajów.

INFRASTRUKTURA I TECHNOLOGIE

Wentylacja i klimatyzacja laboratorium

Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń laboratoryjnych muszą zapewnić wymaganą wymianę i czystość powietrza oraz oczekiwane parametry powietrza, w zależności od przeznaczenia obiektu. W artykule zwrócono uwagę na projektowanie ogólnych i miejscowych systemów wentylacyjnych, związane z nimi krajowe wymagania prawne oraz czystość powietrza zapewnianą przez właściwie dobrany układ filtracji powietrza.

WIZYTA W LABORATORIUM

Laboratoria Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku

Prowadzone w Instytucie Biologii badania odzwierciedlają najnowsze światowe trendy i są wykonywane w oparciu o nowoczesny sprzęt wysokiej klasy naukowej.

WYDARZENIA

Doktorat honoris causa dla prof. Bogusława Buszewskiego

FELIETON NIEDZICKIEGO

Z kamerą wśród uczonych

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij