Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 2/2018
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 2/2018

Temat numeru: Techniki analityczne wykorzystywane w badaniu malarstwa sztalugowego. Pod lupą eksperta: Kłopoty współczesnej nauki z wiarygodnością (Roman Kaliszan). Rozmowa numeru: Techniki sprzężone i miniaturyzacja gwarancją rozwoju chemii analitycznej - wywiad z prof. Moniką Waksmundzką-Hajnos. W numerze: nanocząstki złota jako potencjalne metalo-nanomateriały teranostyczne – właściwości oraz analiza za pomocą ICP-MS, analiza estrów chloropropanodioli i estrów glicydolu w produktach spożywczych, drożdże jako potencjalny czynnik biokontroli roślini produktów pochodzenia roślinnego, ścieki opadowe i roztopowe oraz możliwości ochrony wódpowierzchniowych przed ich zrzutami, maszynowe mycie i dezynfekcja, postępowanie z odpadami promieniotwórczymi, wybrane metody oceny i analizy ryzyka w systemach zaopatrzenia w wodę. Polecamy: zastosowanie detektora wyładowań koronowych (CAD) w analizach chemicznych, polskie przepisy a zalecenia UE i WHO – monitorowanie jakości wodyw kontekście zarządzania ryzykiem, nanotechnologia w technologii żywności oraz relację z wizyty w PPNT Gdynia: Bio Laboratorium – reagując na potrzeby rynku.

SPIS TREŚCI

Spis treści

POD LUPĄ EKSPERTA

Kłopoty współczesnej nauki z wiarygodnością

Nauka staje przed nowymi problemami, z którymi na pewno sobie poradzi. Problemy te jednak należy odważnie identyfikować i likwidować w miarę możliwości.

ROZMOWA NUMERU

Techniki sprzężone i miniaturyzacja gwarancją rozwoju chemii analitycznej

Rozmowa z prof. dr hab. n. farm. Moniką Waksmundzką-Hajnos, kierownik Zakładu Chemii Nieorganicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego X Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej odbywającej się pod hasłem „Od chemii wszystko się zaczyna”.

TEMAT NUMERU

Techniki analityczne wykorzystywane w badaniu malarstwa sztalugowego

Badanie dzieł sztuki jest procesem niezwykle trudnym, pracochłonnym i wymaga użycia rozmaitych technik analitycznych w celu uzyskania, czasami niedokładnych, informacji o składzie chemicznym obiektu. Jednak jest to konieczne, aby utrzymać dzieła sztuki w stanie najbardziej zbliżonym do pierwotnego.

TECHNIKI I BADANIA

Zastosowanie detektora wyładowań koronowych (CAD) w analizach chemicznych

W pracy przedstawiono wybrane zastosowania CAD w analizach związków niezawierających chromoforów i w analizach mających na celu zredukowanie liczby wzorców substancji badanych do minimum. Zaprezentowane użycie CAD w analizach obejmuje badania: produktów spożywczych, prób środowiskowych, ekstraktów roślinnych i inne.

Nanocząstki złota jako potencjalne metalo-nanomateriały teranostyczne – właściwości oraz analiza za pomocą ICP-MS

Teranostyki to materiały stosowane w terapii i diagnostyce choroby nowotworowej. Jednymi z najbardziej obiecujących materiałów teranostycznych są nanocząstki złota. W artykule scharakteryzowano potencjalne zastosowanie tego nanomateriału oraz metody jego analizy za pomocą techniki spektrometrii mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie (ICP-MS).

Analiza estrów chloropropanodioli i estrów glicydolu w produktach spożywczych

Oznaczanie zawartości estrów monochloropropanodioli oraz estrów glicydolu w żywności jest zadaniem trudnym ze względu na specyfikę tych analitów, a także skład produktów, w których związki te występują najczęściej.

Drożdże jako potencjalny czynnik biokontroli roślin i produktów pochodzenia roślinnego

Rozwój biotechnologii i metod molekularnych pozwala nie tylko na dokładną identyfikację potencjalnych drożdży antagonistycznych, ale także na wyjaśnienie mechanizmów ich działania i monitorowanie efektywności.

Nanotechnologia w technologii żywności

Materiały zawierające nanocząstki znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach technologii żywności. Najbardziej obiecujące są zastosowania jako: opakowania aktywne, dodatki do żywności oraz sensory.

Ścieki opadowe i roztopowe oraz możliwości ochrony wód powierzchniowych przed ich zrzutami

W celu zmniejszenia negatywnego wpływu ścieków opadowych lub roztopowych na odbiornik należy ograniczyć ich ilość oraz poprawić ich jakość poprzez zastosowanie urządzeń podczyszczających.

INFRASTRUKTURA I TECHNOLOGIE

Maszynowe mycie i dezynfekcja

Aby zachować rygorystyczne warunki czystości szkła używanego w laboratorium, należy dbać o ich mycie i dezynfekcję, a niekiedy sterylizację.

INSTRUKCJE I PROCEDURY

Postępowanie z odpadami promieniotwórczymi

Źródłem powstawania odpadów promieniotwórczych są izotopy stosowane między innymi w medycynie, badaniach naukowych czy przemyśle.

WIZYTA W LABORATORIUM

PPNT GDYNIA | Bio Laboratorium – reagując na potrzeby rynku

Bio Laboratorium jest częścią Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia i świadczy kompleksowe usługi analityczne w zakresie B+R dla branż: farmaceutycznej, spożywczej, kosmetycznej i innych.

PRAWO I ZARZĄDZANIE

Polskie przepisy a zalecenia UE i WHO – monitorowanie jakości wody w kontekście zarządzania ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem ma w chwili obecnej charakter fakultatywny. Przygotowywana obecnie w Komisji Europejskiej rewizja DWD wprowadzi istotne zmiany, ponieważ nie tylko wprowadzi podejście oparte na ryzyku jako obowiązkowe i wymusi określone działania, ale także wyraźnie rozdzieli obowiązki i odpowiedzialność.

Wybrane metody oceny i analizy ryzyka w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Obecnie jest znanych wiele metod oceny ryzyka awarii w SZZW, które dają możliwość wyboru właściwych wskaźników strat do opisu danego zdarzenia awaryjnego oraz pozwalają zobiektywizować zagrożenia.

WYDARZENIA

III KONFERENCJA PERSPEKTYWY ROZWOJU LABORATORIÓW BADAWCZYCH Technologie • Jakość • Zarządzanie

Konferencja odbyła się 1-2 marca i została zorganizowana przez redakcję czasopisma „Laboratorium — Przegląd Ogólnopolski” we współpracy z Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Analityka i techniki pomiarowe podczas 20. Targów EuroLab

Podczas jubileuszowych, 20. Targów EuroLab oraz 7. Targów CrimeLab uczestnicy mieli okazję zapoznać się z ofertami 172 wystawców z 19 krajów, wysłuchać interesujących wystąpień w ramach konferencji i seminariów, a także zobaczyć wzorcowe laboratorium „CleanLab”.

5 lat razem! Jubileusz Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW

Chromatografia jonowa i techniki pokrewne 2018

FELIETON NIEDZICKIEGO

Kto pomoże?

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij