Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 4/2018
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 4/2018

Temat numeru: Rewizja Drinking Water Directive - nowe podejście do badań jakości wody do picia. W numerze: badania stężeń metali w wodach powierzchniowych w wybranych punktach pomiarowych na terenie Górnego Śląska, taksonomia roślin wyższych - rola analityki chemicznej, oznaczanie wybranych kwasów karboksylowych w depozycji mokrej, kropki kwantowe jako sensory w opakowaniach. Polecamy: wywiad z prof. Rajmundem S. Dybczyńskim: Nauka narzędziem napędowym gospodarki?, termograwimetryczna analiza żywności - przegląd zastosowań, bakteriofagi jako kluczowy element w regulacji liczebności, zmienności i bioróżnorodności bakterii, przegląd komór laminarnych i inkubatorów CO2.

SPIS TREŚCI

Spis treści

ROZMOWA NUMERU

Nauka narzędziem napędowym gospodarki?

Wywiad z prof. dr. hab. Rajmundem S. Dybczyńskim, wieloletnim pracownikiem Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie, wybitnym naukowcem i pasjonatem chromatografii jonowymiennej.

TEMAT NUMERU

Rewizja Drinking Water Directive - nowe podejście do badań jakości wody do picia

Rewizja Drinking Water Directive (DWD) ma na celu dostosowanie zarządzania bezpieczeństwem wody do najnowszej wiedzy i pojawiających się problemów. Charakteryzuje się szerszym spojrzeniem wychodzącym poza zapewnienie odpowiedniej jakości wody, m.in. na prawo do wody czy prawo do informacji.

TECHNIKI I BADANIA

Badania stężeń metali w wodach powierzchniowych w wybranych punktach pomiarowych na terenie Górnego Śląska

W pracy przedstawiono wyniki badań zawartości wybranych pierwiastków w wodach powierzchniowych w pięciu punktach pomiarowych na terenie Górnego Śląska, które stanowią dopływy do ujęć wody przeznaczonej do spożycia przez mieszkańców Aglomeracji Górnośląskiej.

Taksonomia roślin wyższych – rola analityki chemicznej

Znaczna skuteczność klasyfikacji, prostota wykonania analiz i ich niski koszt oraz potencjalne znaczenie gospodarcze uzyskanych wyników sprawiają, że w najbliższych latach należy spodziewać się dalszego dynamicznego rozwoju chemotaksonomii.

Oznaczanie wybranych kwasów karboksylowych w depozycji mokrej

Aktualnie brakuje szczegółowej wiedzy dotyczącej zawartości kwasów karboksylowych w wodach opadowych. Dzięki chromatografii jonowej, która cechuje się wysoką czułością i selektywnością, możliwością oznaczania wielu jonów jednocześnie, a także stabilnością i niezawodnością, można oznaczyć nieorganiczne aniony i kwasy organiczne w różnych próbkach środowiskowych, w tym w opadach.

Termograwimetryczna analiza żywności – przegląd zastosowań

Artykuł przedstawia krótki przegląd literatury dotyczącej zastosowań analizy termograwimetrycznej (TGA) w badaniu żywności. Opisano także zasadę pomiaru, wykorzystywaną aparaturę, sposób prezentacji wyników otrzymanych w tej metodzie.

Kropki kwantowe jako sensory w opakowaniach

W artykule przedstawiono syntezę biodegradowalnego kompozytu na bazie półsyntetycznego polisacharydu zawierającego kropki kwantowe CdS i badanie wpływu kwasowości na właściwości optyczne otrzymanego materiału.

Bakteriofagi jako kluczowy element w regulacji liczebności, zmienności i bioróżnorodności bakterii

Bakteriofagi (wirusy infekujące bakterie) są najliczniejszą grupą cząstek biologicznych w środowisku, wpływającą na bioróżnorodność i liczebność bakterii oraz obieg materii organicznej. Pomiędzy fagami a bakteriami występuje relacja drapieżnik – ofiara (pasożyt – żywiciel), która warunkuje zachowanie równowagi w populacjach bakterii zamieszkujących daną niszę ekologiczną, jak również generuje zmienność bakterii poprzez horyzontalny transfer genów. Rosnąca oporność bakterii na antybiotyki spowodowała wzrost zainteresowania fagami jako środkami terapeutycznymi. Zastosowanie w leczeniu znaleźć mogą zarówno same fagi, jak i ich enzymy (lizyny i depolimerazy).

PRAWO I ZARZĄDZANIE

Określanie zasad BHP na podstawie klasyfikacji oraz hermetyczności laboratoriów

Artykuł porusza kwestie związane z bezpieczeństwem podczas wykonywania prac laboratoryjnych, doborem zasad ochrony oraz biernych i czynnych zabezpieczeń.

WYDARZENIA

XXIV Sympozjum Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB

„Analiza danych w laboratorium” – pod takim hasłem zostało zorganizowane XXIV Sympozjum Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. Wydarzenie odbyło się 10-12 września 2018 roku w Wiśle.

Spektrometria atomowa w Białymstoku – spotkanie chemików analityków

24-26 września, po raz pierwszy w nowoczesnym Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku, odbyło się Konwersatorium Spektrometrii Atomowej. Spotkanie było kontynuacją cyklicznych konferencji analityków, które wcześniej, co dwa lata, odbywały się w Ustroniu.

Nadanie godności doctora honoris causa prof. Bogusławowi Buszewskiemu

Uroczystość nadania godności doctora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr. hab. Bogusławowi Buszewskiemu odbyła się 3 października w Centrum Dydaktyczno-Naukowym UPWr.

Kalendarium wydarzeń

FELIETON NIEDZICKIEGO

Nasze skarby

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij