Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 3/2019
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 3/2019

W nowym numerze czasopisma poza tradycyjnymi pozycjami i felietonem znajdą Państwo prace m.in. dotyczące określenia mikrobiologicznej trwałości produktów żywnościowych podczas ich przechowywania, metod wykrywania alergenów w produktach spożywczych czy zimnolubnych bakterii, a także zagadnienia związane z prawidłowym funkcjonowaniem laboratoriów, takie jak temat ciągłego doskonalenia po wprowadzeniu nowego wydania normy PN-EN ISO/IEC17025:2018-02 czy pomp próżniowych stosowanych w laboratoriach.

Mamy nadzieję, że po udanych urlopach mają Państwo dużo nowej energii i chęci do zmierzenia się z trudami dnia codziennego jak i w pracy zawodowej. Jesteśmy pewni, że pomoże w tym lektura nowego wydania czasopisma „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski”.

LABOR-NEWS

Labor-News

ZŁOTY MEDAL CHEMII, EKO TWORZYWO ZASTĘPUJĄCE PLASTIK, ZASTOSOWANIE WIRÓWEK OHAUS W DOCHODZENIACH KRYMINALNYCH, NOWA GENERACJA CYFROWEJ RZECZYWISTOŚCI, SPRZĘT DO BADANIA DZIEŁ SZTUKI W LABORATORIUM MUZEUM NARODOWEGO, KONFERENCJA NT. MATERIAŁÓW ODNIESIENIA – RM’ 2019

ROZMOWA NUMERU

O roli metrologii we współczesnym świecie

Rozmowa z Maciejem Dobieszewskim − Wiceprezesem GUM – o tym, jak metrologia, współtworząc postęp technologiczny, staje się motorem rozwoju wszystkich dziedzin współczesnej gospodarki.

TECHNIKI I BADANIA

Metody wykrywania alergenów w produktach spożywczych

W jednoczesnym określaniu ilościowym i identyfikacji białek alergennych bardzo pomocny jest rozwój metod spektrometrii mas. Zatem do analizy jakościowej i ilościowej współcześnie stosuje się: metody chromatograficzne, spektrometrię mas, PCR, biosensory oraz metody immunologiczne.

Określenie mikrobiologicznej trwałości przechowalniczej produktów żywnościowych

Określenie trwałości przechowalniczej danego produktu, zgodnie z jego specyfikacją, polega na analizie jakościowej i ilościowej m.in. jego parametrów fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych.

Bakterie lubiące zimno i chłód – jak je izolować, hodować i identyfikować

Psychrofile, aby przetrwać, musiały wykształcić zmiany w białkach i lipidach komórkowych pozwalające na adaptację do wzrostu w niskich temperaturach.

Bakterie z rodzaju Erwinia sp. jako patogeny roślin

Infekcje bakteryjne roślin niosą za sobą poważne straty w uprawach, a co za tym idzie − również w plonach, przez co wpływają bezpośrednio na ludzi zarówno gospodarczo, jak i konsumencko.

LIDERZY RYNKU

Nauka i biznes muszą iść w parze

Rozmowa z Krystyną Niedzielską, wiceprezes zarządu firmy Polygen

INFRASTRUKTURA I TECHNOLOGIE

Wysokoprzepustowa automatyczna mikroskopia fluorescencyjna – twórcze rozwinięcie klasyki

Mikroskopia HCS/HCA jest uzupełnieniem mikroskopii klasycznej, której rola w dokumentowaniu morfologii, biochemii czy różnicowania komórek jest nie do przecenienia.

Pompy próżniowe w laboratorium

Źle dobrane źródło próżni może powodować komplikacje oraz generować dodatkowe koszty, dlatego przy zakupie należy zwrócić uwagę na to, aby wybrana pompa osiągnęła odpowiednio niskie ciśnienie oraz miała dobrą wydajność.

PRAWO I ZARZĄDZANIE

Doskonalenie po wprowadzeniu nowego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Właściwie wdrożone doskonalenie pozwala osiągnąć założone cele, zwiększyć skuteczność systemu zarządzania oraz potwierdzić spójne działania laboratorium.

POD LUPĄ EKSPERTA

Wybrane problemy i wyzwania związane z pozyskiwaniem surowców i energii

EASAC skupia Narodowe Akademie Nauk państw członkowskich UE, Norwegii i Szwajcarii, aby zapewnić niezależne doradztwo naukowe w zakresie ważnych wyzwań dla Europy.

FELIETON NIEDZICKIEGO

Znalezione w starej szafie

Z pamiętnika wykładowcy

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij