Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 4/2019
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 4/2019

Rok 2019 powoli przechodzi do historii. Mamy nadzieję, że jest on, a szczególnie jego końcówka udany dla naszych Czytelników pod każdym względem. Staramy się Wam towarzyszyć nie tylko w tych dobrych, ale i w trudnych chwilach. Dowodem na to są nie tylko kolejne numery naszego czasopisma, ale i inne wydarzenia organizowane dla Was, w tym dwie cykliczne konferencje - wiosenna „Perspektywy rozwoju laboratoriów badawczych” oraz jesienna „Badania jakości wód i ścieków w praktyce”. Podczas tej drugiej miała miejsce premiera kolejnej książki wydawnictwa Elamed pt.: "Bezpieczeństwo wody. Problemy i wyzwania". Zachęcamy do zapoznania się z jej zawartością.

W bieżącym numerze czasopisma „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski”, pojawia się artykuł Autorów z Katedry Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej zatytułowany „Nanocząstki złota jako systemy celowanego dostarczania leku przeciwnowotworowego – cisplatyny”. Bardzo ważny temat został poruszony również w artykule „Legionella spp. - występowanie i wykrywanie” Autorów z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej

Zachęcamy także do zapoznania się z tekstem dotyczącym Wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, które przejawiają bardzo negatywny wpływ na środowisko oraz organizm ludzki. Ciekawym tematem jest również opis utworzenia PSB w celu ułatwienia naukowcom dostepu do informacji na temat kolekcji ludzkiego materiału genetycznego.

Z kolei tematy z dziedziny bezpieczeństwa i badań żywności poruszone zostały w artykułach dotyczących mikroorganizmów i ich reakcji na stres środowiskowy oraz naturalnych substancji konserwujących poprawiających bezpieczeństwo żywności.

Tekstem poruszającym praktyczne aspekty funkcjonowania laboratorium bez wątpienia jest artykuł Michała Sienkiewicza dotyczący mieszadeł magnetycznych i mechanicznycgh w laboratorium chemicznym.

Ponadto, tradycyjnie zachęcamy do zapoznania się z felietonem niezastapionego Wiktora Niedzickiego pt.: "Obok nobla"

LABOR-NEWS

Labor-news

Najnowsze doniesienia z branży laboratoryjnej

TECHNIKI I BADANIA

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne – charakterystyka, występowanie i identyfikacja źródeł ich pochodzenia w środowisku

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne stanowią grupę ksenobiotyków, spośród których wiele przejawia właściwości: toksyczne, genotoksyczne, mutagenne i rakotwórcze. Wpływają, w sposób negatywny, na przebieg procesów endokrynologicznych, reprodukcyjnych oraz rozwojowych.

Glikoalkaloidy i saponiny – analityka, rola biologiczna, bezpieczeństwo żywności

Ze względu na swoje właściwości prozdrowotne, ale i potencjalną toksyczność, saponiny oraz – w znacznie większym stopniu – glikoalkaloidy roślin psiankowatych wymagają monitorowania ich zawartości w żywności.

Naturalne substancje konserwujące poprawiające bezpieczeństwo żywności – przegląd i charakterystyka

Naturalne substancje konserwujące są doskonałą alternatywą dla syntetycznych środków. Są skuteczne, bezpieczne dla konsumentów i przede wszystkim naturalne, czyli takie, jakich poszukują współcześni, świadomi konsumenci.

Mikroorganizmy a stres środowiskowy – czynniki hamujące i stymulujące rozwój bakterii

Wszystkie najdrobniejsze zmiany środowiskowe mogą przyczyniać się do zmiany ekspresji niektórych genów, które będą ulegać indukcji bądź represji. Reakcje komórek na nagłe oraz drastyczne zmiany w otoczeniu i mechanizmy ochronne aktywowane w odpowiedzi na te zmiany są aktualnie w centrum zainteresowania wielu badaczy na całym świecie.

Legionella spp. – występowanie i wykrywanie

W celu przeciwdziałania występowaniu chorób wodozależnych został wprowadzony obowiązek badania obecności pałeczek Legionella spp. w ciepłej wodzie użytkowej oraz w wodzie w basenach.

Nanocząstki złota jako systemy celowanego dostarczania leku przeciwnowotworowego – cisplatyny

Wielofunkcyjne nanocząstki złota są docenianie jako organiczno-nieorganiczne hybrydowe materiały zbudowane z nieorganicznego metalicznego (złotego) rdzenia otoczonego przez organiczną i/lub biocząsteczkową monowarstwę.

Zaawansowane algorytmy analizy zdjęć mikroskopowych – wybrane zagadnienia

Postęp w dziedzinie wizji komputerowej oraz uczeniu maszynowym ułatwia wykonywanie rutynowych analiz, a także umożliwia przeprowadzanie nowych, wcześniej niemożliwych do wykonania eksperymentów.

Polska Sieć Biobanków – mapowanie i identyfikacja biobanków w Polsce

Podstawowym celem utworzenia Polskiej Sieci Biobanków (PSB) jest możliwość połączenia biobanków znajdujących się w całejPolsce i ułatwienie naukowcom dostępu do informacji na temat kolekcji ludzkiego materiału biologicznego zgromadzonego w tych jednostkach.

INFRASTRUKTURA I TECHNOLOGIE

Mieszadła magnetyczne i mechaniczne w laboratorium chemicznym

Przy wyborze konkretnego mieszadła powinniśmy brać pod uwagę warunki, w jakich będzie pracować, czyli np. kierować się skalą, częstotliwością wykorzystania oraz specyfiką danego procesu.

WYDARZENIA

Sprawozdanie z obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz 62. Zjazdu Naukowego PTChem

Tegoroczny Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego w roku jubileuszu 100-lecia PTChem odbył się w Warszawie na terenie Politechniki Warszawskiej, gdzie w roku 1919 wszystko się zaczęło…

Za nami XXV Sympozjum Klubu POLLAB

Jubileuszowe XXV Sympozjum Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB odbywało się w tym roku w Wiśle. Uczestniczyło w nim ponad 250 uczestników.

FELIETON NIEDZICKIEGO

Obok nobla

Kto podejmie się ogromnej pracy upowszechniającej badania naszych wybitnych uczonych? Przede wszystkim tych współczesnych. Kto zadba o ich promocję nie tylko w Polsce?

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij