Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 1/2020
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 1/2020

Pierwszy w tym roku numer "Laboratorium - Przeglądu Ogólnopolskiego" otwiera wywiad z Lucyną Olborską - Dyrektor PCA. Porusza głównie kwestie zmian jakie zostały wprowadzone, lub dopiero wejdą w życie w związku z nowymi normami.

W numerze znajda Państwo także artykuł na temat chorób o podłożu zaburzeń mitochondrialnych, odpowiedzi organizmów wyższych na obecność nanocząstek w środowisku czy wewnątrzkomórkowych mechanizmów antyoksydacyjnych.

Ponadto będzie się można zapoznać z badaniami naukowców z Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk z zakresu oznaczania nieorganicznych jonów oraz metali w wodach powierzchniowych, podziemnych oraz wodach z kranu na terenie województwa śląskiego.

Zachęcamy do lektury!

PRZEGLĄD SPEKTROMETRÓW XRF

Duże zmiany dla społeczności laboratoryjnej

Rozmowa z Lucyną Olborską - dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji

TECHNIKI I BADANIA

Choroby o podłożu zaburzeń mitochondrialnych. Etiologia oraz dziedziczenie

Mutacje zarówno w genach jądrowych, jak i w mtDNA, mogą prowadzić do zaburzeń w prawidłowym funkcjonowaniu mitochondriów. Dziedziczenie mtDNA jest losowe, a objawy chorobowe ujawniają się dopiero po przekroczeniu tzw. wartości progowej. Z tego względu choroba może ujawnić się w różnym wieku oraz ze zróżnicowanym nasileniem objawów klinicznych.

Odpowiedź immunologiczna organizmów wyższych na obecność nanocząstek w środowisku

Niniejszy artykuł wskazuje czytelnikowi kierunki aktualnych badań naukowców oraz przekrój wybranych doniesień publikowanych w pracach oryginalnych oraz przeglądów z ostatnich 15 lat na temat oddziaływania nanocząstek z układem immunologicznym kręgowców, ze szczególnym wskazaniem na układ dopełniacza.

Innowacyjne, niekonwencjonalne ale współczesne metody konserwowania żywności - przegląd, charakterystyka i możliwości aplikacyjne

Niekonwencjonalne, a tym samym innowacyjne metody utrwalania żywności są świetną alternatywą dla metod klasycznych, którym przypisuje się negatywne skutki w postaci obniżania wartości odżywczej żywności. Pozytywny efekt technologiczny oraz bezpieczeństwo zdrowotne produktów utrwalonych tymi metodami wpłynęło na ich społeczną akceptację.

Stres oksydacyjny i wewnątrzkomórkowe mechanizmy antyoksydacyjne

Przedłużający się stres oksydacyjny jest niebezpieczny dla komórek i może stać się przyczyną bardzo poważnych zaburzeń w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu, a nawet podłożem wielu chorób.

Pseudomonas aeruginosa - patogen środowiskowy

Pseudomonas wykazują właściwości korzystne o dużym znaczeniu ekologicznym, ale są tez oportunistycznymi patogenami odpowiedzialnymi za wywołanie infekcji wśród ludzi, zwierząt i roślin. Ze względu na fakt ich występowania w środowisku naturalnym, czyli wodzie i glebie, istnieje ryzyko ich obecności w produktach i surowcach takiego samego pochodzenia.

Zawartość nieorganicznych jonów oraz metali w wybranych wodach powierzchniowych oraz podziemnych na terenie województwa śląskiego

Na terenie województwa śląskiego znajdują się zbiorniki wód podziemnych, z których korzystają stacje wodociągowe. Niestety eksploatacja górnicza i przemysł mogą doprowadzić do wtórnego zanieczyszczenia tych wód. O ile spośród nieorganicznych jonów oznaczanych regularnie w wodach, jedynie kilka może mieć istotny wpływ na zdrowie ludzi (m.in. NO3-), o tyle inaczej jest w przypadku metali i metaloidów.

Badania zawartości głównych nieorganicznych jonów w wodach z kranu pobranych na terenie Górnego Śląska

Celem badań było sprawdzenie zawartości głównych nieorganicznych jonów w wodach z kranu pobieranych w 29 punktach (mieszkaniach) na terenie województwa śląskiego oraz, dla porównania, w jednej studni, skąd także jest czerpana woda przez jej właścicieli.

WYDARZENIA

Badania jakości wód i ścieków w praktyce

Konferencja umożliwiła uczestnikom zyskanie cennej, praktycznej wiedzy z zakresu minimalizowania ryzyka wystąpienia zagrożeń w systemach zaopatrzenia w wodę, wdrażania planów bezpieczeństwa wody oraz sposobach dezynfekcji. Ponadto eksperci przybliżyli aktualne wytyczne, m.in. z zakresu ustanawiania spójności pomiarowej.

FELIETON NIEDZICKIEGO

Wyższe wymagania

Ten, kto wypuści w świat ciekawszą, niezwykłą opowieść, ten przyciąga tłumy. Musi być bohater, który dąży do wyraźnie wskazanego celu i muszą być przeszkody do pokonania...

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij