Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 2/2020
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 2/2020

W Państwa rękach kolejny numer czasopisma „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski”. Szczególnie polecamy zamieszczone w nim prace na temat „Próbniki pasywne jako obiecujące narzędzia do monitorowania mikrozanieczyszczeń środowiska wodnego” autorstwa pracowników Wydziału Chemii, Uniwersytetu Gdańskiego oraz ciekawy nie tylko w warunkach kwarantanny temat analizy metali w próbkach piw domowych i komercyjnych przy wykorzystaniu techniki ICP-OES, autorów zWydziału Chemii, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto w numerze znajdą Państwo artykuły z zakresu badań nad roślinami, dotyczące sekwencjonowania ich genomów oraz nanocząstek w kontekście czynnika stresowego dla roślin. Warto zapoznać się także z artykułem dotyczącym sprzętu powszechnie używanego w laboratoriach, czyli dygestoriów.

LABOR-NEWS

Nowości z branży

Najnowsze doniesienia w obszarze badań naukowych oraz akredytacji w czasie pandemii.

INFRASTRUKTURA I TECHNOLOGIE

Dygestoria - komory bezpiecznej pracy stosowane w laboratoriach

Prawidłowy dobór i instalacja dygestorium wpływają korzystnie na poprawę jakości powietrza wewnętrznego w laboratorium, gdyż zanieczyszczenia odciągane są natychmiast w miejscu ich powstawania.

TECHNIKI I BADANIA

Historia sekwencjonowania genomów roślinnych

Obecnie dostępnych jest 576 sekwencji genomów dla 383 gatunków roślin. Do ich sekwencjonowania wykorzystano wszystkie omówione w artykule technologie. Jednak tylko nieliczne sekwencje udało się złożyć z taką dokładnością jak genom rzodkiewnika, gdzie w obrębie 140 Mpz ciągłości brakuje jedynie w 161 miejscach.

Próbniki pasywne jako obiecujące narzędzia do monitorowania mikrozanieczyszczeń środowiska wodnego

Techniki pasywne są wygodnym i wydajnym sposobem pobierania próbek w monitoringu środowiska wodnego i mogą z powodzeniem zastąpić metody punktowego pobierania próbek. Popularne próbniki pasywne posiadają wiele zalet m.in. pozwalają na oznaczanie związków organicznych występujących w wodach w śladowych ilościach, umożliwiają monitorowanie szerokiej grupy związków chemicznych oraz znacznie skracają czas przygotowania próbki do analizy instrumentalnej.

Plastyfikatory w środowisku – nowe podejście w procesie ich usuwania ze strumienia ścieków

Zastosowanie ftalanów w procesach produkcji, szczególnie materiałów syntetycznych czy kosmetyków, powoduje ich rozprowadzanie wraz z odpadami poprodukcyjnymi w środowisku naturalnym. Nieustannie trwają badania nad usprawnieniem metod oczyszczania ścieków z tych związków.

Analiza metali w próbkach piw domowych i komercyjnych przy wykorzystaniu techniki ICP-OES

Celem pracy było określenie zależności pomiędzy składem, stylem piwa, a zawartością oznaczanych pierwiastków. Oznaczone zawartości zostały wykorzystane do porównania ich z dopuszczalnymi, bezpiecznymi dawkami dziennego spożycia.

Bakteriofagi i terapia fagowa

Dzięki przeprowadzonym badaniom odkryto, że wiele toksyn wytwarzanych przez drobnoustroje patogenne może być wbudowanych i kodowanych w genomach fagowych. Ze względu na wiele zalet przeważających za jej użytecznością, terapia fagowa stanowi idealną alternatywę dla standardowych metod leczenia, w przypadku, kiedy te zawodzą lub nie są wystarczające.

Nanocząstki jako czynnik stresowy dla roślin

Powszechne zastosowanie ENPs przyczynia się do coraz większej emisji do środowiska, gdzie w sposób zamierzony lub nie, oddziałują z organizmami roślin dla których stanowią kolejny bodziec stresowy.

FELIETON NIEDZICKIEGO

Czy naprawdę kochamy historię?

Polityka historyczna wyrosła (nie tylko w Polsce) na jedno z głównych zadań państwa. Wszyscy mają zdanie na temat najważniejszych wydarzeń i przełomowych momentów. Argumenty historyczne niejeden raz decydowały o wyniku debaty. Dzięki nim możemy pokazać, że przeciwnik od zawsze był podły, mały, nieuczciwy lub słaby.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij