Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 3/2020
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 3/2020

Drodzy Czytelnicy.

W czasach COVID-19 każda praca z nazwą tego wirusa w tytule szybko znajduje wydawcę i odbiorców. Tak też jest i u nas, gdzie wpływ pandemii, prowadzącej do nieużytkowania różnych obiektów, na jakość wody opisała prof. Dorota Kręgiel z Politechniki Łódzkiej. Szczególnie polecamy także pracę, która zainteresuje zwłaszcza smakoszy kawy i herbaty. Dotyczy właściwości kofeiny oraz możliwości jej wykorzystania w różnych gałęziach przemysłu.

LABOR-NEWS

LABOR-NEWS

Najnowsze doniesienia z branży laboratoryjnej.

TEMAT NUMERU

Epidemia COVID-19 a ryzyko występowania bakterii Legionella pneumophila

Pandemia COVID-19 spowodowała, że obiekty użyteczności publicznej zostały zamknięte. Sieć wodociągowa, dotąd regularnie używana, stała się bezużyteczna. Sytuacja taka staje się groźna, gdy chodzi o wzrost ryzyka bakteriologicznego, przy wychodzeniu z fazy „lockdown” do normalnego funkcjonowania i użytkowania budynków.

TECHNIKI I BADANIA

Derywatyzacja w chromatografii gazowej. Przegląd metod i reagentów

W artykule przedstawione zostały najważniejsze metody syntezy pochodnych oraz przegląd powszechnie stosowanych reagentów. Wskazane są także możliwe drogi rozwoju analityki w tym obszarze.

Nowe zagrożenia i substancje w wodach przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Zagrożenia związane z nowymi substancjami i materiałami, które dotychczas nie były z różnych przyczyn regularnie monitorowane w wodach przeznaczonych do spożycia przez ludzi, są związane przede wszystkim z rozwojem technologicznym i wprowadzaniem do środowiska nowych, nieznanych dotychczas substancji oraz skalą tego zjawiska.

Potencjalna toksyczność nanomateriałów - jakie badania wykonać, aby udowodnić ich bezpieczeństwo?

Bogactwo cech i możliwości zastosowania nanomateriałów zmuszają do kompleksowego testowania właściwie wszystkich produktów nanotechnologii, kiedy celem jest bezpieczeństwo użycia. Konieczne jest potwierdzanie statusu substancji często już dobrze znanych, ale mogących mieć odmienne własności w formie nano.

Substancje intensywnie słodzące pochodzenia roślinnego - korzyści i zagrożenia

W związku z tym, że wiedza na temat białek naturalnie występujących w roślinach, a charakteryzujących się właściwościami słodzącymi, jest mało powszechna, podstawowe informacje na ich temat przedstawiono w niniejszym artykule.

Właściwości kofeiny i jej wykorzystanie w różnych gałęziach przemysłu

Kofeina jest zaliczana do grupy związków chemicznych przyjmowanych przez większość populacji wraz z pożywieniem. Substancja ta poprawia koncentrację, zmniejsza senność i zmęczenie. Oprócz działania pobudzającego, związek ten może wywierać negatywny wpływ na organizm człowieka, przy dawkach powyżej 500 mg pojawiają się nadpobudliwość, bezsenność i problemy żołądkowe.

Akryloamid w żywności – charakterystyka, występowanie i zagrożenia

Akryloamid był i nadal będzie obecny w środowisku, a także w żywności. Mając na uwadze jego potencjalnie szkodliwe działanie, należy podjąć kroki w postaci środków łagodzących, które rekomenduje Ministerstwo, aby obniżyć jego poziom w produktach, które za sprawą surowców oraz procesu produkcji są jego głównym źródłem.

Biofilmy bakteryjne w środowisku

Złożoność struktury biofi lmu i jego wysoka oporność wobec konwencjonalnych antybiotyków są przyczynami trudności napotykanych podczas terapii infekcji związanych z biofi lmem. W przypadku niepowodzenia profi laktyki dochodzi do kolonizacji tkanek bądź powierzchni biomateriałów, co może prowadzić do rozwoju zakażenia.

FELIETON NIEDZICKIEGO

Nie róbmy im krzywdy

Drodzy rodzice, ugryźcie się w język, zanim przy dzieciach powiecie, że mieliście w szkole problemy z matematyką. Tak będzie lepiej.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij