Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 4/2020
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 4/2020

Tematem tego numeru jest akredytacja laboratoriów w nowych pandemicznych uwarunkowaniach. Poza tym byliśmy dla Was z wizytą w laboratoriach Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie. A na długie jesienne i zimowe wieczory polecamy ciekawe artykuły, m.in. na temat nanorurek węglowych; drugą część artykułu na temat derywatyzacji w chromatografii gazowej, czy interesujące prace z zakresu antygenów białkowych oraz selektywnych nośników leków. Jako dowód, że w czasach COVID-19 jednak coś się dzieje, mamy dla Was sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Chemii Analitycznej PAN z dnia 23 września 2020 r. W Warszawie.

LABOR-NEWS

LABOR-NEWS

Najnowsze doniesienia z branży laboratoryjnej.

TEMAT NUMERU

Akredytacja laboratoriów w nowych uwarunkowaniach

Ostatnie trzy lata to dla systemu akredytacji laboratoriów okres dużych zmian. Nowelizacje wymagań norm ISO/IEC 17025 i ISO/IEC 17011 stworzyły specyficzne uwarunkowania dla funkcjonowania akredytacji w tym obszarze oceny zgodności. Nałożenie się okresów przejściowych dla wdrożenia postanowień obu norm oraz istotne i stosunkowo szybkie zmiany przepisów prawa, mających zastosowanie w działalności laboratoryjnej, wpłynęły w sposób znaczący na działalność akredytacyjną i funkcjonowanie akredytowanych laboratoriów.

WIZYTA W LABORATORIUM

Urząd Dozoru Technicznego rozbudowuje laboratoria badawcze

Pod koniec 2018 r. rozpoczęło działalność nowe laboratorium UDT- Dział Badań Laboratoryjnych w Warszawie - jednostka laboratoryjno-badawcza przygotowana do wykonywania szerokiego spektrum badań.

TECHNIKI I BADANIA

Antygeny białkowe jako składniki przeciwbakteryjnych szczepionek podjednostkowych

Białka pochodzenia bakteryjnego są bardzo interesującymi komponentami szczepionek ze względu na ich dobrze opracowane metody izolacji, wysoką immunogenność i bezpieczeństwo stosowania. Ponadto, dzięki odwrotnej wakcynologii, możliwe jest poszukiwanie antygenów białkowych, przy mniejszych niż tradycyjnie nakładach finansowych i oszczędności czasu.

Derywatyzacja w chromatografii gazowej. Ocena skuteczności procedur w analityce związków pochodzenia naturalnego i zanieczyszczeń środowiska

Tylko jednoczesne uwzględnienie struktury powstających pochodnych, ocena ilościowa wydajności reakcji, dobranie najkorzystniejszych warunków jej prowadzenia oraz bezpośrednie porównanie z innymi procedurami z zastosowaniem tych samych próbek rzeczywistych, pozwalają na opracowanie metody, dzięki której uzyskane wyniki będą wystarczające wiarygodne i możliwe do porównania z danymi opublikowanymi przez innych autorów.

Plastyfikatory w środowisku wodnym

Udowodniono, że ftalany są nietrwale związane z matrycą polimerową i mogą łatwo migrować z tworzywa sztucznego do środowiska zewnętrznego, mogą być ługowane z opakowań plastikowych do żywności i napojów, powodując szkodliwe skutki dla ludzi i środowiska.

Budowa liposomu a selektywne nośnikowanie leków

Liposomy są coraz popularniejszymi cząstkami stosowanymi w selektywnym transportowaniu leków, co więcej liposomy mogą być lepszą alternatywą dla pozostałych nanonośników takich chociażby jak nanocząstki metali czy nośniki polimerowe. Spowodowane jest to faktem, iż liposomy swoją budową najwierniej nawiązują do struktur powszechnie występujących w organizmie człowieka.

Badanie mikrobiologiczne wyrobów farmaceutycznych

Powodem zanieczyszczenia suplementów diety i leków może być często sam proces wytwarzania, ponieważ temperatura i wilgotność panująca na pewnych etapach wytwarzania sprzyja rozwojowi drobnoustrojów.

INFRASTRUKTURA I TECHNOLOGIE

Laboratorium z punktu widzenia projektanta technologii

Brak dobrej współpracy i przekazywania danych dotyczących projektowanego pomieszczenia oraz przyszłych używanych w nim urządzeń zaowocuje, niestety, zbudowaniem pomieszczenia wykonanego i wyposażonego nieprawidłowo w stosunku do funkcji jakie ma pełnić. Warto więc na początku dobrze przemyśleć przyszłe zastosowanie pomieszczenia oraz dużo rozmawiać z projektantem o jego funkcjach.

WYDARZENIA

Posiedzenie Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk

W trudnych czasach pandemii Covid-19 przed nami nowe wyzwania. Coraz więcej wydarzeń trafia do sieci, ale wszyscy zdajemy sobie sprawę, że taka forma komunikacji nie jest najlepsza. Pod koniec marca br. miało odbyć się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Chemii Analitycznej PAN kadencji 2020-2023. Niestety odbyło się ono w wersji on-line w maju, a dopiero 23 września mieliśmy przyjemność spotkać się na żywo w Pałacu Staszica w Warszawie.

POD LUPĄ EKSPERTA

Czas na glifosat

Glifosat znany pod nazwą Roundup przebył długą drogę od jego otrzymania 70 lat temu, poprzez przyczynienie się do gwałtownego rozwoju rolnictwa i jego efektywności, aż do czasów gdy znajduje się on na „czarnej liście”.

FELIETON NIEDZICKIEGO

Zadanie dla specjalistów

Dlaczego w Polsce nie ma przygotowania do emerytury? Już w trakcie pobierania świadczeń przedemerytalnych lub w ostatnich latach przed emeryturą pracownicy powinni obowiązkowo otrzymywać ulotki i broszurki zawierające porady i informacje.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij