Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 1/2021
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 1/2021

Szczególnie polecamy rozmowę z dr inż. Tomaszem Zielińskim – Prezesem Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, a także artykuł autorstwa kierownika Biura ds. Akredytacji PCA dr Tadeusza Matrasa na temat kluczowego elementu działalności laboratorium, jakim jest pobieranie próbek. Ponadto zwracamy uwagę na pracę autorów z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na temat zastosowań metabolitów roślinnych, oraz artykuł dotyczący pro-ekologicznego wykorzystania rozdrobnionych opon samochodowych i produktów ich modyfikacji, który dotarł do nas z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

LABOR-NEWS

LABOR-NEWS

Garść najnowszych informacji z branży.

ROZMOWA NUMERU

Bez innowacyjności chemia nie jest w stanie się rozwijać

Rozmowa z dr inż. Tomaszem Zielińskim - Prezesem Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

TEMAT NUMERU

Wyposażenie i aparatura w nowoczesnym laboratorium mikrobiologicznym

W dozorowaniu procesów wytwarzania jednym z nieodzownych elementów jest nadzór nad sprzętem pomiarowo-kontrolnym. Wyposażenie pomiarowe musi być odpowiednio nadzorowane, aby jego użytkownik miał pewność, że jest ono dobrze dobrane i odpowiednio skalibrowane do wykonywanych pomiarów.

TECHNIKI I BADANIA

Metabolity wtórne roślin w walce z koronawirusem

Wiele gatunków roślin zawiera substancje biologicznie czynne, które w synergicznych kombinacjach skutecznie zwalczają różne choroby. Nie od dziś wiadomo, że natura odgrywa znacząca rolę w wytwarzaniu naturalnych produktów przeciwwirusowych, dlatego uważa się, że rośliny mogą skutecznie wspomagać walkę z wirusem.

Historia pewnej wirówki...

Rozmowa z Moniką Sankowską, dyrektor generalną MEDiGEN Sp. z o.o.

Biochemiczna identyfikacja pałeczek z rodzaju Serratia

Serratia to oportunistyczne patogeny człowieka wywołujące choroby u osób z obniżona odpornością. Ich chorobotwórczość sprowadza się do infekcji układu moczowego, układu oddechowego, ran, bakteremii oraz sepsy. mogą one również kolonizować sprzęt medyczny, szczególnie u pacjentów hospitalizowanych przez dłuższy okres czasu.

Wybrane aspekty kontroli jakości rozdrobnionych opon samochodowych oraz produktów ich modyfikacji

Publikacja zawiera charakterystykę najczęściej stosowanych metod kontroli jakości rozdrobnionych odpadów gumowych oraz produktów ich modyfikacji według odpowiednich norm branżowych. Jedną z perspektyw rozwoju badań w tej dziedzinie są pomiary lotnych związków organicznych emitowanych z produktów recyklingu zużytych opon, stanowiąc informację o jakości produktu oraz jego wpływie na środowisko naturalne i zdrowie człowieka.

Nanorurki węglowe - innowacyjne sorbenty w technikach przygotowywania próbek do oznaczania pozostałości farmaceutyków w wodzie

Zastosowanie nanorurek węglowych jako sorbentu jest alternatywą dla dotychczas stosowanych konwencjonalnych materiałów, ze względu na porównywalną, a często większą pojemność sorpcyjną niż żel krzemionkowy, węgiel aktywny czy inne fazy stacjonarne stosowane w technikach ekstrakcyjnych. W konsekwencji ilość materiału, która zagwarantuje wysoką efektywność procesu ekstrakcji analitów, jest znacznie mniejsza w stosunku do pozostałych sorbentów.

Innowacyjna metoda obniżania poziomów stężenia cząstek stałych w atmosferze

W pracy opisano działanie wynalazku zmniejszającego stężenia pyłów w atmosferze oraz wstępną analizę wyników jego działania. Wynalazek tworzy cykl fal uderzeniowych poprzez eksplozję mieszaniny gazów palnych i powietrza. Skutkiem uderzenia fali uderzeniowej jest zniszczenie struktury warstwy inwersji temperaturowej atmosfery, co umożliwia powstawanie pionowych ruchów powietrza, prowadząc do naturalnego rozpraszania smogu.

Zakażenie wywołane przez Vibrio alginolyticus oraz Aeromonas hydrophila po spożyciu owoców morza - opis przypadku

Dzięki rozwiniętej diagnostyce laboratoryjnej już na podstawie badania jednej próbki kału możliwe jest wykluczenie lub potwierdzenie zakażenia określonym patogenem.

Pobieranie próbek - element działalności laboratoryjnej

Jednym z tych obszarów działalności laboratoryjnej, któremu w ostatnim czasie poświęca się najwięcej uwagi, jest aspekt spełnienia przez laboratoria realizujące pobieranie próbek jako "stand-alone activity" wymagań normy ISO/IEC 17025:2017 dotyczących oceny i raportowania niepewności pomiaru.

WIZYTA W LABORATORIUM

Chemia organiczna na Politechnice Krakowskiej

Realizowane w Zakładzie Chemii Organicznej badania pozostają w nurcie aktualnych wyzwań współczesnej chemii organicznej a nowoczesne, wielopłaszczyznowe podejście do badań naukowych pozwala na formułowanie przełomowych wniosków odnośnie mechanizmów reakcji chemicznych, ważnych z preparatywnego punktu widzenia.

ORGANIZACJA - ZARZĄDZANIE

Wdrażanie nowych pracowników w laboratorium

Sposób, w jaki wdrożymy nowego pracownika w laboratorium, świadczy nie tylko o stopniu profesjonalizmu danego podmiotu, ale również o stosunku kluczowego personelu do wykonywanej pracy.

FELIETON NIEDZICKIEGO

Co nam zepsuła pandemia?

Zamiast spotkań w aulach i salach wykładowych od roku utrzymujemy kontakty tylko telefoniczne lub za pośrednictwem ekranu komputera. Czy jest gorzej, niż było? Mam nieodparte wrażenie, że pandemia tylko wyostrzyła istniejące od dawna problemy.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij