Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 2/2021
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 2/2021

Szczególnie polecamy rozmowę z Panią Lucyną Olborską, Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji oraz tradycyjną wizytę, tym razem w Centralnym Laboratorium Pomiarowo-Badawczym w Jastrzębiu-Zdroju. Ponadto w numerze kilka prac tematycznych, takich jak: analiza termograwimetryczna materiałów gumowych w praktyce laboratoryjnej, zastosowanie skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) w odlewnictwie, nowe wymagania dotyczące wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi, przegląd zarządzania jako cenne narzędzie w rozwoju laboratorium.

Zaprszamy do lektury!

 

LABOR-NEWS

LABOR-NEWS

Przegląd najciekawszych informacji i nowinek ze świata nauki i techniki.

ROZMOWA NUMERU

Pandemia nie zatrzymała akredytacji

Rozmowa z Lucyną Olborską, Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji.

TEMAT NUMERU

Analiza termograwimetryczna materiałów gumowych w praktyce laboratoryjnej

W artykule omówiono wykorzystanie analizy termograwimetrycznej do badania składu ilościowego gumy oraz przedstawiono prace związane z wprowadzeniem do praktyki laboratoryjnej w Laboratorium Badawczym "LABGUM" w Łukasiewicz - Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, nowo zakupionego analizatora termograwimetrycznego.

TECHNIKI I BADANIA

Zastosowanie skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) w odlewnictwie

Skaningowa kalorymetria różnicowa DSC umożliwia stosunkowo szybkie i łatwe badanie materiałów charakteryzujących się różnym stanem skupienia i konsystencją, co zapewnia szerokie spektrum zastosowań badawczych dla przemysłu odlewniczego.

Kwasy nukleinowe - niedoceniane składniki żywności

W świetle najnowszych badań kwasy nukleinowe nie są w organizmach jedynie nośnikami informacji genetycznej, ale pełnią też inne funkcje, w tym odżywcze i regulatorowe. W przypadku niektórych bakterii, egzogenne kwasy nukleinowe mogą być również wykorzystywane jako źródło energii.

Wykorzystanie bakterii w leczeniu nowotworów - dotychczasowe osiągnięcia i potencjalne zastosowania kliniczne

Bakterie tj. Salmonella sp., Clostridium sp., Listeria monocytogenes, Escherichia coli i Corynebacterium diphteriae są szczególnie obiecującymi "środkami" przeciwnowotworowymi zdolnymi do inwazji do mikrośrodowiska guza i dostarczenia genów terapeutycznych. Pomimo że terapia z zastosowaniem mikroorganizmów jest nadal w fazie eksperymantalnej i nie przyniosła oczekiwanego sukcesu w badaniach klinicznych, temat ten zasługuje na dalsze analizy.

Nowe wymagania dotyczące wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Państwa członkowskie powinny zastosować niezbędne środki w celu zapewnienia tego, aby woda przeznaczona do spożycia przez ludzi była wolna od wszelkich mikroorganizmów i pasożytów oraz substancji w ilościach lub stężeniach, które w pewnych przypadkach stanowią potencjalne niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego, oraz aby spełniała określone minimalne wymogi. Temu celowi ma służyć nowa dyrektywa UE.

Światło jako naturalny czynnik degradujący

W artykule przedstawiono i scharakteryzowano wybrane aparaty do przyspieszonych badań odporności próbek na promieniowanie słoneczne. Przedstawiono także wyniki badań odpornościowych pianek polietylenowych z różną zawartością prodegradanta.

Diatomit - materiał o wielu możliwościach

Ziemia okrzemkowa jest materiałem posiadającym unikatowe właściwości, które mogą być wykorzystywane w wielu dziedzinach gospodarki. Dotychczas materiał ten był traktowany jako materiał jednokrotnego wykorzystywania, lecz, jak wykazują liczne badania, możliwe są procesy regeneracji diatomitu bez istotnej zmiany jego właściwości.

WIZYTA W LABORATORIUM

Wyprzedzić oczekiwania klienta. Wizyta w Centralnym Laboratorium Pomiarowo-Badawczym Sp. z o.o.

CLP-B to obecnie jedno z największych akredytowanych laboratoriów badawczych w kraju. Szeroki wachlarz badań jest poparty działalnością dodatkową, ściśle korelującą z prowadzonym profilem działalności, tj.: działalność rzeczoznawcza, inspekcyjna, wykonywanie ocen i ekspertyz, organizacja badań biegłości, produkcja materiałów odniesienia.

ORGANIZACJA - ZARZĄDZANIE

Przegląd zarządzania jako cenne narzędzie w rozwoju laboratorium

Rzetelnie zrealizowany przegląd zarządzania doskonale obrazuje sytuację w laboratorium i jego otoczeniu oraz jest cennym dowodem zaangażowania "najwyższego kierownictwa". Z tego względu warto go dobrze zaplanować.

FELIETON NIEDZICKIEGO

Gdzie są polscy naukowcy?

Niestety, promocja nadal jest słabą stroną naszych instytutów i uczelni. Czytamy o osiągnięciach amerykańskich naukowców, czasem także angielskich lub francuskich. Oglądamy piękne, profesjonalne filmy dotyczące ich odkryć. Powstają książki o niezwykłych pracach. A o polskich naukowcach? Czyżbyśmy nie mieli się czym pochwalić? Nie ma talentów?

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij