Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 3/2021
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 3/2021

Szanowni Czytelnicy

Na trudnym rynku wydawniczym trwa walka nie tylko o przetrwanie, ale i pozyskiwanie nowych Czytelników. Przed Wami kolejny, i co moim zdaniem bardzo ważne, papierowy numer naszego czasopisma.

Temat numeru stanowi przegląd aktualnie dostępnych technologii sekwencjonowania kwasów nukleinowych, które ostatnimi laty stały się rutynowymi i ogólnodostępnymi metodami analiz w biologii molekularnej. Z zakresu zarządzania i kontroli jakości proponujemy artykuł na temat akredytowanej działalności Jednostki Certyfikującej Wyroby, w którym przedstawiono proces certyfikacji wyrobów, a także krótki przegląd kryteriów wyboru badań biegłości. Nie zabrakło również opracowania związanego z infrastrukturą laboratoryjną - tym razem przybliżony został temat zmywalni: jak należy to pomieszczenie zaprojektować i w co wyposażyć.

Zachęcam również do zapoznania się z artykułami opisującymi metody badań oraz wymagania przewidziane dla wyrobów budowlanych w zakresie reakcji na ogień, a także zamienników tłuszczu stosowanych w produktach spożywczych. Na koniec, szczególnie polecam rozmowę z Panem Piotrem Dardzińskim - Prezesem Sieci Badawczej Łukasiewicz, w której poruszony został m.in. temat korzystnej współpracy nauki z biznesem i przemysłem.

Powoli wracamy do aktywności konferencyjnej, szkoleniowej i wystawienniczej. W związku z tym gorąco zachęcam do udziału w webinarze zatytułowanym „Perspektywy rozwoju laboratoriów badawczych. Technologie-Jakość-Zarządzanie”, który w wersji on-line planujemy zorganizować w dniu 18 listopada br. Podczas tego wydarzenia poruszone zostaną takie zagadnienia jak m.in. aspekty ważności wyników w rozumieniu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 czy zalety i ograniczenia systemu LIMS, który powinien wspierać procesy działalności laboratoryjnej i spełniać wymagania ww. normy.

ROZMOWA NUMERU

Skuteczny model współpracy rodzi się z potrzeby ciągłego rozwoju

Rozmowa z Piotrem Dardzińskim - Prezesem Sieci Badawczej Łukasiewicz.

TEMAT NUMERU

Przegląd aktualnie dostępnych technologii sekwencjonowania kwasów nukleinowych

Sekwencjonowanie DNA-Seq wykorzystuje się do sekwencjonowania genomów, eksomów, epigenomu, targetowego resekwencjonowania fragmentów genomów, genotypowania. RNA-Seq można podzielić na: sekwencjonowanie całego transkryptomu, mRNA (mRNA-Seq) i małych RNA (smRNA-Seq). Jest wykorzystywane w badaniach z zakresu genomiki funkcjonalnej, różnicowej analizy ekspresji genów, alternatywnego splicingu i analizy wariantów.

TECHNIKI I BADANIA

Nowy aparat do oznaczania tlenu i dwutlenku węgla w Laboratorium Badawczym "Polimer"

Szybkość przenikania gazu/pary wodnej z otoczenia przez materiały opakowaniowe ma kluczowe znaczenie dla określenia, jak długo system opakowaniowy będzie utrzymywał pożądany skład gazu wewnątrz opakowania, a tym samym ostatecznie, jak długo opakowany produkt zachowa trwałość i nie zmieni swoich właściwości.

Bezpieczeństwo pożarowe wyrobów budowlanych - reakcja na ogień

W niniejszym artykule zaprezentowano metody badań oraz wymagania przewidziane dla szeroko rozumianych wyrobów budowlanych w zakresie reakcji na ogień z wyłączeniem wyrobów podłogowych oraz liniowych.

Metody badań wykorzystywane w analizie LZO emitowanych z materiałów polimerowych

Wiele procesów technologicznych, w których stosowane są różnego typu materiały polimerowe wymaga ciągłej kontroli emisji LZO. Dotyczy to w szczególności procesów recyklingu ze względu na obecność dużej ilości zanieczyszczeń w poużytkowych odpadach polimerowych. Informacje jakie zyskuje się dzięki metodom analitycznym stanowią podstawę do później podejmowanych decyzji w sprawie ograniczenia emisji.

Ocena metod laboratoryjnych w określaniu parametrów jakości olejów roślinnych

Obecność wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA) sprawia, że oleje spożywcze stają się podatne na utlenianie, pogarszające jednocześnie walory smakowe produktu, a tym samym długość okresu przechowywania produktu. Podczas utleniania są wytwarzane produkty będące przyczyną rozwoju nieprzyjemnego zapachu, pogorszenia jakości oleju w wyniku obniżenie wartości odżywczej, a także w ostatecznym efekcie toksycznego działania na organizm człowieka.

Zamienniki tłuszczu w produktach spożywczych

W dzisiejszych czasach odnotowuje się zbyt duże spożycie tłuszczów, a co za tym idzie rośnie ryzyko chorób dietozależnych. Syntetyczny substytut tłuszczu, czy nawet mimetyk białkowy, czy węglowodanowy nie jest panaceum na złe nawyki żywieniowe i źle zbilansowaną dietę, jednak w skuteczny sposób pomaga obniżyć wartość energetyczną produktu.

INFRASTRUKTURA I TECHNOLOGIE

Zmywalnia w laboratorium – funkcja i wyposażenie

Zmywalnia w większym zespole laboratoriów służy do zmywania, dezynfekcji, ewentualnie sterylizacji występującego w nim szkła i drobnego wyposażenia. Może występować jako jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, np. w pracowni, gdzie występuje materiał biologiczny wymagający wyższej klasy hermetyczności pomieszczeń.

ORGANIZACJA - JAKOŚĆ - ZARZĄDZANIE

Akredytowana działalność jednostki certyfikującej wyroby

Proces certyfikacji wyrobów może przynieść wiele korzyści. Do najważniejszych należy zaliczyć m.in.: zwiększenie liczby odbiorców certyfikowanych wyrobów, wzrost zaufania do certyfikowanych wyrobów, a tym samym do producenta bądź dystrybutora/importera, wzrost konkurencyjności na rynku.

Kryteria wyboru badań biegłości

Biorąc pod uwagę, że program PT/ILC jest dla laboratorium doskonałym i obowiązkowym narzędziem monitorowania swoich działań, warto go potraktować jako swojego sprzymierzeńca a motywu udziału w danym programie nie ograniczać jedynie do konieczności „spełnienia wymogów jednostki akredytacyjnej”.

FELIETON NIEDZICKIEGO

30 lat CERN

CERN jest jednym z największych ośrodków naukowych na świecie. Być może największym laboratorium jakie zbudowali ludzie. Tu zostały dokonane odkrycia, które zmieniły nasze wyobrażenie o budowie materii. Tu powstały rozwiązania techniczne, z których korzystamy wszyscy.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij