Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 1/2022
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 1/2022

Moralnym obowiązkiem świata nauki jest ostrzeganie ludzkości przed zbliżającymi się zagrożeniami, a także przedstawienie faktycznego stanu rzeczy. W styczniu 2020, tuż przed wybuchem pandemii w czasopiśmie Bioscience opublikowano pracę zatytułowaną „World Scientists’ Warning of a Climate Emergency”autorstwa Wilhelma Ripple i współpracowników, którzy wraz z 11 258 Sygnatariuszami z 153 krajów świata opisali dramatyczne skutki aktualnych zmian klimatycznych. Do najbardziej niepokojących przejawów działań człowieka zaliczyli: stały wzrost liczby ludzi i pogłowia zwierząt hodowanych, wzrost światowego produktu krajowego brutto i produkcji mięsa, a także wzrost zużycia paliw kopalnych i emisji CO2. Z kolei do pozytywnych zjawisk ich zdaniem należą: spadek dzietności na świecie, wzrost wykorzystania energii słonecznej i wiatrowej, likwidację sektora paliw kopalnych oraz rosnący udział emisji gazów cieplarnianych objętej opłatami węglowymi. Te kontrowersyjne tezy wpisują się w trwająca już ponad 2 lata pandemię, a także gwałtownie rosnące ceny energii i szalejącą inflację. A może racje ma Stefan Kisielewski, który już dawno temu powiedział „To nie kryzys to rezultat”?

Jak w tym wszystkim się odnaleźć? Gdzie leży prawda? Zapraszam do lektury naszego czasopisma. W nim jak zwykle praktyczne artykuły m.in. na temat: technik i technologii stosowanych we współczesnym laboratorium mikrobiologicznym; postępów w badaniach in vitro czy kwasów halogenooctowych i uranu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Ponadto zamieszczamy przegląd komór laminarnych i inkubatorów.

Na koniec serdecznie zapraszamy do udziału w V Konferencji z cyklu „Perspektywy Rozwoju Laboratoriów Badawczych”, która odbędzie się w dniach 28 i 29 kwietnia 2022 roku w Ustroniu.

LABOR-NEWS

LABOR-NEWS

Aktualne doniesienia ze świata nauki i techniki.

TEMAT NUMERU

Rozwój technologiczny w laboratorium mikrobiologicznym

Nawet najmniejsze usprawnienia w codziennej pracy wpływają na jakość i komfort przeprowadzania pewnych operacji, poczynając od tak prowizorycznych przyrządów jak automatyczne pipety czy mikroskopy, po te bardziej zaawansowane, zapewniające równie dokładne, co szybkie efekty – PCR, MALDI.

TECHNIKI I BADANIA

Badania in vitro – kluczowy element rozwoju branży farmaceutycznej

Możliwość zastosowania testów komórkowych i tkankowych wydaje się nieograniczona. Coraz bardziej rozszerzająca się lista testów alternatywnych do badań na zwierzętach daje nadzieję, że w niedługim czasie testy in vitro będą w stanie zredukować do niezbędnego minimum doświadczenia na żywych organizmach.

Zastosowanie detektora wyładowań koronowych (CAD) w analizach chemicznych

W pracy przedstawiono wybrane zastosowania CAD w analizach związków nieposiadających chromoforów i w analizach mających na celu zredukowanie liczby wzorców substancji badanych do minimum. Zaprezentowane użycie CAD w analizach obejmuje badania produktów spożywczych, prób środowiskowych, ekstraktów roślinnych i inne.

Kwasy halogenooctowe w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Kwasy halogenooctowe, które mogą być obecne w wodzie przeznaczonej do spożycia, mogą negatywnie wpływać na organizmy ludzi i zwierząt. Istnieje obawa, że długotrwałe narażenie na podwyższone poziomy HAA może stanowić ryzyko rozwoju raka, co zostało potwierdzone badaniami licznych grup naukowców podczas badań doświadczalnych, prowadzonych z wykorzystaniem organizmów testowych.

Ścieki opadowe i roztopowe oraz możliwości ochrony wód powierzchniowych przed ich zrzutami

W celu zmniejszenia negatywnego wpływu ścieków opadowych lub roztopowych na odbiornik, należy ograniczyć ich ilość oraz poprawić ich jakość, poprzez zastosowanie urządzeń podczyszczających.

Uran i inne substancje promieniotwórcze w wodach spożywanych przez ludzi

Uran to radioaktywny metal ciężki, naturalnie występujący w wodzie, a także w niektórych rodzajach gleb i w skałach. Może on znajdować się w różnych produktach żywnościowych, głównie w rybach, warzywach i produktach zbożowych, a także w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Chromatografia gazowa – sposoby identyfikacji i oznaczania wybranych składników wód toaletowych

Celem pracy było rozdzielenie, identyfikacja i oznaczenie wybranych lotnych składników w produktach perfumeryjnych. Badania prowadzone były za pomocą techniki chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym.

Materiały wybuchowe w ujęciu kryminalistycznym

Ogólnodostępne informacje na temat materiałów wybuchowych oraz procedur ich sporządzania w warunkach polowych sprawiają, że coraz częściej trafiają one w niepowołane i nieodpowiednie ręce. Dzięki analizie chemicznej możliwe jest wykrycie oraz identyfikacja związków wybuchowych. Jest to kluczowe w skutecznym ściganiu i karaniu za przestępstwa z ich użyciem.

FELIETON NIEDZICKIEGO

Jak trafic do odbiorców?

Wiadomo, że wypowiedź w radiu lub telewizji nie jest rzeczą prostą. Nie wystarczy nawet głęboka wiedza. Potrzebna jest umiejętność mówienia krótko i atrakcyjnie. Konieczne jest odwołanie do emocji i doświadczeń odbiorców.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij