Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 2/2022
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 2/2022

Szanowni Państwo,

Za nami bardzo udana jubileuszowa konferencja z cyklu „Perspektywy Rozwoju Laboratoriów Badawczych”, którą zorganizowaliśmy pod koniec kwietnia w Ustroniu. Szczegóły  zamieszczamy w bieżącym numerze czasopisma. Paradoksalnie, nowoczesne formy komunikacyjne, o których marzyliśmy i które są systematycznie wdrażane, szczególnie w minionych 2 latach, nie zastąpią kontaktu twarzą w twarz. Czekaliśmy na to długo i oby już tak zostało. Życie ciągle nas zaskakuje, więc nie pozostaje nam nic innego jak cieszyć się chwilą. Jestem przekonany, że kolejne wydarzenia organizowane przez nas będą inspiracją dla ich uczestników do dalszego kreowania i realizacji nowych pomysłów badawczych, wymiany doświadczeń i zapoznania się z potrzebami i trendami rozwojowymi w naszych laboratoriach.

A co w nowym numerze naszego czasopisma? Szczególnie polecam Państwu pracę na temat bezpieczeństwa wody autorstwa Pani mgr Barbary Mulik oraz pracę dotyczącą nadzoru nad wyposażeniem w laboratorium akredytowanym przygotowaną przez Paniądr inż. Monikę Partykę. W ramach przeglądu produktów tym razem skupiamy się na dygestoriach. A na deser jak zwykle felieton Pana Wiktora Niedzickiego o tym, dlaczego nie wierzymy specjalistom. Zapraszam na organizowaną przez nas konferencję z cyklu „Badania jakości wód i ścieków w praktyce”, która odbędzie się jeszcze w tym roku późną jesienią, a także na inne wydarzenia branżowe, które powoli wracają do kalendarza.

A póki co przed nami wakacje, w związku z czym życzę Państwu udanych urlopów i nabrania sił, aby sprostać nowym wyzwaniom i cieszyć się tym co mamy.

ROZMOWA NUMERU

W branży laboratoryjnej najważniejszy jest system jakości

Rozmowa z Ewą Jaworską – Dyrektor Zarządzającą Mikrolab.

TEMAT NUMERU

Nadzór nad wyposażeniem w laboratorium akredytowanym – wybrane zagadnienia

Zarządzanie wyposażeniem jest jednym z procesów, który rozpoczyna się w momencie rozważania potrzeb doposażenia laboratorium czy też wymiany poszczególnych przyrządów. Celowe jest więc powiązanie procesu zarządzania i nadzorowania wyposażeniem z procesem zakupów nowych środków czy urządzeń, a także z procesem szkolenia personelu.

TECHNIKI I BADANIA

Jakość wody pitnej – analiza i interpretacja

Analiza i interpretacja wyników badania jakości wody do spożycia powinna opierać się na uznanych informacjach i praktykach zalecanych przez WHO w Wytycznych dotyczących jakości wody do picia, a nie na błędnych lub niewłaściwie interpretowanych polskich przepisach. Działania powinny być prowadzone nie z chwilą stwierdzenia przekroczeń, lecz wcześniej, na wszystkich etapach dostaw wody i przez wszystkich interesariuszy z tym związanych, także konsumentów.

Charakterystyka i zastosowania nowych czujników potencjometrycznych w analizie farmaceutycznej

Czujniki potencjometryczne są łatwe w przygotowaniu i w obsłudze, wykazują także kompatybilność z analizowaną próbką. Ponadto czujniki te w analizie farmaceutycznej charakteryzują się wieloma innymi cechami, takimi jak: dobra powtarzalność, stabilność, odpowiednia dokładność i precyzja pomiaru.

Niezwykły potencjał kwasu lewulinowego jako platformy chemicznej − od zastosowań w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym po otrzymywanie biopaliw

Zastosowania kwasu lewulinowego w wielu gałęziach przemysłu wydają się być nieograniczone. Zaczynając od przemysłu spożywczego jako dodatek do żywności i pasz dla zwierząt, po przemysł kosmetyczny, farmaceutyczny, polimerowy (jako plastyfikator, do produkcji żywic i poliestrów) oraz dodatek do paliw.

Escherichia coli – patogen wszechobecny

Badanie jakości wody opiera się na jej analizie mikrobiologicznej pod kątem organizmów wskaźnikowych, czyli takich, które świadczą o konkretnym poziomie zanieczyszczenia. Jednym z głównych tego typu wskaźników jest Escherichia coli.

PRAWO I ZARZĄDZANIE

Oswoić ISO 17025

Wdrożenie wymogów ISO 17025 oznacza ustanowienie określonego systemu zarządzania zbudowanego z szeregu opisanych procedur, instrukcji oraz wynikających z nich rejestrów i formularzy. Ich lista nie jest ściśle zdefiniowana.

WYDARZENIA

Po raz kolejny poszerzyliśmy perspektywę

Relacja z V Konferencji „Perspektywy Rozwoju Laboratoriów Badawczych TECHNOLOGIE – JAKOŚĆ – ZARZĄDZANIE” Ustroń, 28-29 kwietnia 2022 r.

OKIEM EKSPERTA

Kontrowersje wokół spalania biomasy leśnej

W wielu krajach na całym świecie powstają na skalę przemysłową uprawy szybko rosnących roślin energetycznych, które po ścięciu „ekologicznie” się spala. Niestety takie działania wyjaławiają glebę, w dodatku zajmując miejsce upraw roślin spożywczych dla ludzi, takich jak zboża czy kukurydza. Wpływ takiego postępowania na klimat jest przedmiotem poważnych kontrowersji.

FELIETON NIEDZICKIEGO

Kłamstwa, czyli dlaczego nie wierzymy specjalistom?

Naukowcy dbają o ścisłość i obiektywizm przekazu. Twórcy fake newsów dbają o atrakcyjność i odwoływanie się do emocji zwykłych ludzi. Opowiadają to, czego oczekują ich odbiorcy. Posługują się plotką czy indywidualnym doświadczeniem, które staje się dowodem na prawdziwość ich tez.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij