Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 4/2022
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 4/2022

Szanowni Państwo,

Kiedy piszę te słowa, za oknem piękna polska złota jesień. Październik to miesiąc przyznawania wciąż jeszcze prestiżowych (przynamniej w dziedzinach technicznych) Nagród Nobla. Większość z nas polskich laureatów zna dosyć dobrze, ale czy zdajemy sobie sprawę, że spośród wszystkich laureatów aż 30 urodziło się na terenach dawnej Polski? Kiedy doczekamy się polskiego laureata w zakresie medycyny, chemii, czy fizyki oczywiście nie wiemy, ale często tłumaczymy się słabym finansowaniem nauki. Zapewne jedną z przyczyn jest brak ścisłej i efektywnej współpracy nauki z przemysłem. Temu zagadnieniu poświęcona jest nasza rozmowa zatytułowana „Niezbędny jest dialog obu stron – nauki i przemysłu” z Panią Darią Kowalczyk-Chrząstowską – Dyrektor Operacyjną firmy Pollena.

Tematem numeru jest kwestia zachowania higieny oraz utrzymania czystości w laboratorium mikrobiologicznym. Poza tym polecam prace poświęcone różnym obliczom jodu, w tym jego suplementacji w czasie zagrożenia konfliktem zbrojnym oraz aktualnym zagadnieniom poświęconym usuwaniu mikroplastiku z wód i ścieków oraz obecności metali ciężkich w osadach ściekowych. W dziale „Przegląd produktów” tym razem omawiamy zamrażarki laboratoryjne.

Cieszymy się, że poza wersją elektroniczną wciąż jesteśmy dla Was dostępni w wersji drukowanej, a także z tego, że coraz częściej spotykamy się twarzą w twarz. Kolejna taka okazja już w dniach 17-18 listopada 2022 roku w miejmy nadzieję  pięknym nie tylko wiosną Ustroniu, gdzie zapraszamy na naszą V konferencję z cyklu „Badania Jakości Wód i Ścieków”.

ROZMOWA NUMERU

Niezbędny jest dialog obu stron – nauki i przemysłu

Rozmowa z Darią Kowalczyk-Chrząstowską, Dyrektor Operacyjną w POLLENA Kosmetyki i Mydła Naturalne.

TEMAT NUMERU

Higiena w laboratorium mikrobiologicznym kontroli jakości w firmie farmaceutycznej

Ograniczenie zanieczyszczeń i utrzymanie ich na dopuszczalnym poziomie może być osiągnięte przez opracowanie programu czyszczenia, procedur higienicznych oraz monitorowanie środowiska badań. Nadzór nad warunkami badań powinien zapewnić wiarygodność uzyskiwanych wyników.

TECHNIKI I BADANIA

Zastosowanie analizy termograwimetrycznej w recyklingu odpadów gumowych

W niniejszej publikacji omówiono wybrane aspekty związane z kontrolą jakości granulatów gumowych, która w znaczącym stopniu wpływa na dalszy rozwój technologii recyklingu odpadów gumowych.

Oblicza jodu – jego suplementacja w czasie zagrożenia konfliktem zbrojnym

Jod nie powinien być przyjmowany zapobiegawczo, a jedynie po konsultacji z lekarzem lub po faktycznej katastrofie jądrowej. Należy jednak pamiętać, że płyn Lugola chroni jedynie jeden narząd, tj. tarczycę, i tylko przed izotopem jodu 131, a nie przed działaniem wszystkich czynników radioaktywnych.

Wszechstronność zastosowania nanotechnologii w życiu codziennym

Problemy związane z nadużywaniem nawozów i pestycydów oraz ich szkodliwym wpływem na środowisko można by rozwiązać poprzez celowe i właściwe wykorzystanie nanotechnologii, a stopniowa interwencja nanotechnologiczna w sektorach rolnictwa zwiększa się i sprawia, że sektor ten staje się biznesem generującym dochody.

Struktury powierzchniowe bakterii Gram-ujemnych a proces wirulencji

Analizując zjadliwość drobnoustrojów powinniśmy mieć na względzie ich zakaźność, czyli zdolność do wniknięcia w tkanki gospodarza i rozpoczęcie zakażenia, a także inwazyjność, czyli umiejętność pokonywania barier obronnych organizmu i właśnie tutaj swój ogromny wkład w cały proces wnoszą struktury powierzchniowe bakterii.

Mikroplastik w środowisku i jego usuwanie w technologiach oczyszczania wody i ścieków

Jako, że problem związany z tworzywami sztucznymi w rozmiarach mikrometrów, ale również i nanometrów jest problemem globalnym, istnieje potrzeba szczegółowej charakterystyki tych zanieczyszczeń w różnych technologiach oczyszczania celem podsumowania efektywności ich usuwania z krytycznych technologii oczyszczania wody i ścieków.

Metale ciężkie w osadach ściekowych a ryzyko zdrowotne

Obecność metali ciężkich w osadach ściekowych wiąże się z potencjalnym zagrożeniem, zarówno w aspekcie ekologicznym (wtórne zanieczyszczenie środowiska wodno-gruntowego), jak i zdrowotnym (toksyczne oddziaływanie na ludzi poprzez różne drogi wchłaniania). Biorąc pod uwagę możliwe zdrowotne skutki narażenia na toksyczne działanie metali ciężkich, zagadnienie to ma znaczenie priorytetowe.

Wymiana izotopowa wodór – deuter jako metoda otrzymywania standardów znakowanych izotopowo związków chemicznych do analizy ilościowej metodą LC-MS

Autorzy niniejszego artykułu podjęli się opracowania metod otrzymywania deuterowanych standardów związków zawierających w swojej strukturze pochodne N-podstawionej glicyny, w tym benzoesanu denatonium, peptomerów, cyklosporyny A, kreatyniny czy armodafinilu, oraz określenia możliwości ich zastosowania w analizie ilościowej metodą LC-MS.

Ocena gospodarki hormonalnej tarczycy w praktyce neonatologicznej

Okres noworodkowy stawia szczególne wyzwania w praktyce neonatologa w ocenie funkcji tarczycy. Jest to czas zwiększonej wrażliwości organizmu na zaburzenia gospodarki tarczycowej, co szczególnie widoczne jest w przypadku hipotyreozy, gdyż niepodjęcie w odpowiednio krótkim czasie leczenia substytucyjnego grozi trwałym upośledzeniem umysłowym.

WYDARZENIA

30 lat Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB

„Rozwój laboratorium poprzez doskonalenie” – takie hasło towarzyszyło tegorocznemu, XXVII Sympozjum Klubu POLLAB, które odbyło się 12-14 września w Zakopanem. Spotkanie było okazją do świętowania jubileuszu 30-lecia Klubu.

FELIETON NIEDZICKIEGO

„Ino oni nie chcom chcieć”

Politykom zgłaszamy żądania poprawy sytuacji materialnej, rozwiązania naszych codziennych problemów takich jak edukacja, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo. Czasem ochrona środowiska i dbałość o najsłabszych. Czy na spędach przedwyborczych ktoś zadał pytanie o naukę?

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij