Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 4/2023
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 4/2023

Szanowni Państwo,

Niedawno miałem przyjemność jako przewodniczący Rady Naukowej KIGPR uczestniczyć w corocznej konferencji Izby i wygłosić wykład dotyczący nowych potrzeb i wyzwań wobec laboratoriów badających wodę. Ku zaskoczeniu uczestników, na koniec zadałem pytanie czy wiedzą ile osób w Polsce co roku umiera z powodu chorób nerek? Ponieważ nikt nie odpowiedział, powiedziałem że oficjalnie nikt (ponieważ w akcie zgonu u tych chorych wpisuje się jako przyczynę zanik akcji serca), a z drugiej strony jest to przerażające około 90 000 pacjentów co roku! A jaki to ma związek z Czytelnikami naszego czasopisma? Całkiem spory, ponieważ wielu z naszych Czytelników pracuje w laboratoriach badających wodę, a wszyscy jesteśmy jej konsumentami. Od rzetelności naszej pracy i miarodajności uzyskiwanych wyników może zależeć nasze zdrowie. Nasze nerki to takie malutkie „oczyszczalnie ścieków”. Mają co robić, bo pracują 24 godziny na dobę i filtrują w tym czasie aż 1500 litrów krwi! Od efektywności ich pracy zależy stan naszego zdrowia, a na to wpływa przede wszystkim to, co spożywamy i jaka jest tego jakość. Pijmy więc dobrą wodę, tak potrzebną naszym nerkom i nie tylko.

W bieżącym numerze tym zagadnieniom poświęcamy wiele miejsca. Polecam Państwu szczególnie takie tematy jak „Zadania oraz perspektywy rozwoju laboratoriów badawczych nadzorujących jakość wody w obliczu zmieniających się wymagań”(w Dziale Prawo, Organizacja, Zarządzanie), bardzo aktualny artykuł na temat nadzoru nad legionellą zgodnie z międzynarodowymi standardami i zaleceniami oraz dający do myślenia wywiad z Panem Pawłem Sikorskim, prezesem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Ciekawej lektury.

ROZMOWA NUMERU

Sytuacja branży drastycznie się pogarsza

Z mec. Pawłem Sikorskim, prezesem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” rozmawiamy m.in. o działaniach przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w związku z pojawieniem się legionelli.

TEMAT NUMERU

Nadzór nad legionellą zgodnie z międzynarodowymi standardami i zaleceniami

Jeśli instalacje wewnętrzne i urządzenia chłodnicze, które są głównym źródłem zakażeń legionellą, będą projektowane, budowane i eksploatowane we właściwy sposób, zgodnie z uznanymi standardami, nie będzie dochodzić do zachorowań na legionelozę.

TECHNIKI I BADANIA

Zastosowanie ICP-MS w jądrowej analizie kryminalistycznej

Ze względu na skomplikowaną naturę próbek wciąż poszukiwane są nowe rozwiązania analityczne związane z wydzielaniem i rozdzielaniem uranu i plutonu, możliwością uzyskiwania jak najdokładniejszych wyników pomiarów oraz przygotowaniem nowych certyfikowanych materiałów odniesienia dla potrzeb kryminalistyki jądrowej.

Zastosowanie technik sprzężonych w analizie specjacyjnej selenu w napojach roślinnych

Techniki sprzężone wykorzystywane do przeprowadzania analizy specjacyjnej pozwalają na znalezienie odpowiedzi, w jakiej formie badany analit znajduje się w analizowanym materiale.

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w żywności – analityka wspiera konsumenta

Żywność spożywana codziennie przez człowieka nie jest wolna od zanieczyszczeń, w tym wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Najbardziej obciążone WWA są produkty zawierające tłuszcze oraz grillowane i wędzone tłuste mięso, jednak częstotliwość ich spożycia jest z reguły mała.

Recykling metali z grupy platynowców – stan obecny i perspektywy na przyszłość

Z uwagi na narastający niepokój związany z zapewnieniem dostępu do surowców objęto je specjalnym programem mającym na celu opracowanie rozwiązań pozwalających na stworzenie zamkniętego obiegu, w którym surowce są utrzymywane w gospodarce tak długo, jak to możliwe, a generowane odpady są minimalizowane.

Zastosowanie procesów membranowych do usuwania mikroplastików z wody i ścieków

Zanieczyszczenie środowiska wodnego tworzywami sztucznymi i produktami ich degradacji, w tym mikroplastikami, stanowi aktualnie problem na skalę światową. Stosowane obecnie technologie oczyszczania wody i ścieków nie są specjalnie zaprojektowane do oddzielania cząstek mikroplastików – jedynie przy okazji usuwania i neutralizowania zanieczyszczeń rozpuszczonych czy zawieszonych usuwane są fragmenty tworzyw sztucznych.

PRAWO - ORGANIZACJA - ZARZĄDZANIE

Zadania oraz perspektywy rozwoju laboratoriów badawczych nadzorujących jakość wody w obliczu zmieniających się wymagań

Laboratoria badawcze w najbliższym czasie po ukazaniu się nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz aktów wykonawczych czeka bardzo dużo pracy. Warto już teraz rozpocząć przygotowania do zmian i zaplanować właściwe działania, w tym inwestycje.

WYDARZENIA

Konwersatorium Spektrometrii Atomowej 2023

11-13 września 2023 r. w murach nowoczesnego Kampusu Uniwersytetu w Białymstoku po raz trzeci odbyło się Konwersatorium Spektrometrii Atomowej obejmujące: XVII Konwersatorium Spektrometrii Atomowej, XII Konwersatorium Optycznej Spektrometrii Emisyjnej, IX Konwersatorium Spektrometrii Mas oraz IV Konwersatorium Rentgenowskiej Spektrometrii Fluorescencyjnej.

XXVIII Sympozjum Klubu POLLAB – relacja

Hasłem przewodnim sympozjum Klubu POLLAB, które odbyło się 18-20 września br. w Zakopanem, było: „Walidacja i weryfikacja jako narzędzia potwierdzenia ważności wyników”.

FELIETON NIEDZICKIEGO

Czasy się zmieniają

Nauki uważane za czysto humanistyczne dziś wymagają opanowania fizyki, chemii i biofizyki, a często także genetyki. Warto zatem wszelkimi sposobami zachęcać młodzież do studiowania dyscyplin określanych jako ścisłe.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij