Przedstawiamy artykuł na temat analizy termicznej wodnych spoiw polimerowych - tlenowej i beztlenowej degradacji termicznej.

Podstawowe znaczenie dla charakterystyki polimeru ma określenie takich jego parametrów, jak: temperatura destrukcji, zeszklenia, topnienia, określonych ubytków masy czy przemian polimorfi cznych, które to decydują często o jakości produktu i jego zastosowaniu. Badaniom analizy termicznej (TG-DSC) poddano próbkę spoiwa polimerowego. Badania te miały na celu określenie zmian, jakie mogą zachodzić w masie odlewniczej w warunkach kontaktu z ciekłym metalem.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 5-6/2014 (str. 58-60).

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij