W dniach 07-10 września 2014 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się II Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej.

W dniach 07-10 września 2014 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się  II Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej.  W tym roku odbyło się pod hasłem „Horyzonty Chemii”. Organizatorem spotkania był Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Opiekę naukową Forum zapewnił Komitet Naukowy w składzie: prof. dr hab. Anna Trzeciak (przewodnicząca), prof. dr hab. Grażyna Stochel, prof. dr hab. Andrzej Kotarba, prof. dr hab. Jerzy Lisowski, prof. dr hab. Zbigniew Sojka, prof. dr hab. Eugeniusz Zych.
Trud organizacji tego przedsięwzięcia wziął na siebie Komitet Organizacyjny w składzie: dr Mariola Kuczer (przewodnicząca), dr Alina Bieńko, dr inż. Andrzej Gniewek, dr hab. Lucjan Jerzykiewicz, dr inż. Alicja Kluczyk, dr Barbara Łydżba – Kopczyńska.
Patronat Honorowy nad Forum objęli: Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Marek Bojarski Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Cezary Przybylski, Prezydent Wrocławia, dr Rafał Dutkiewicz, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Wrocławskiego Oddziału SITPChem, dr Andrzej Puszyński.
Patronat medialny nad II OFChN objęli: czasopisma „Wiadomości Chemiczne” i „Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski”, miesięcznik "Chemik" oraz portale laboratoria.net i naukowiec.org. Opiekę medialną sprawowała TVP S.A Oddział we Wrocławiu.
Sponsorami Forum byli: Zakłady Chemiczne „Złotniki” S.A., Fujitsu i Witko Sp. zo. o. Pomocy finansowej udzielili: ABE-IPS Sp. z o.o., Sigma-Aldrich, Merck Millipore, A.G.A. Analytical, BASF Polska Sp. z o.o., ChemAT, MedPharm Polska, Perlan Technologies Polska Sp. z o.o..
W tegorocznym Forum uczestniczyło 150 osób, w tym młodzi naukowcy ze szkół ponadgimnazjalnych i nauczyciele.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij