W dniach 16 i 17 września br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się XIII Międzynarodowa Konferencja i Wystawa „Nafta-Gaz-Chemia 2015”.

W dniach 16 i 17 września br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się XIII Międzynarodowa Konferencja i Wystawa „Nafta-Gaz-Chemia 2015”, zorganizowana przez Zarząd Targów Warszawskich S.A. pod honorowym patronatem Wicepremiera Ministra Gospodarki, Ministra Skarbu Państwa, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska – Głównego Geologa Kraju, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Rektora Politechniki Warszawskiej, Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, Prezesa Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Prezesa Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego i Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Uczestnikami konferencji byli zarówno przedstawiciele rządu, członkowie zarządów firm z sektora nafty, gazu, energetyki i chemii jak i przedstawiciele firm doradczych i konsultingowych, wyższych uczelni i instytutów naukowo-badawczych, stowarzyszeń i izb branżowych, eksperci branży paliwowej, energetycznej i chemicznej.

Tegoroczna edycja została podzielona na dwa bloki tematyczne: nafta i gaz oraz chemia. W czasie dwóch dni konferencji odbyło się siedem sesji tematycznych. Łącznie w konferencji udział wzięło 245 osób (w tym 49 dziennikarzy). Wśród uczestników konferencji byli goście z Belgii, Czech, Francji, Holandii, Litwy, Niemiec, Ukrainy i USA. W towarzyszącej wystawie udział wzięło 18 firm z: Holandii, Szwajcarii, Ukrainy i Polski.

Konferencję otworzył Wicepremier Minister Gospodarki - Janusz Piechociński. Wicepremier Piechociński podkreślił, że Polska aktywnie uczestniczy w opracowywaniu wspólnotowej polityki energetycznej. Wicepremier zaakcentował  też znaczenie zwiększania bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez dywersyfikację dróg i źródeł dostaw gazu ziemnego do Polski.

Wystąpienie otwierające wygłosiła Alicja Adamczak Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Pierwszą sesję pt „Polska – Ukraina – perspektywy współpracy” poprowadził  Michał Broniatowski – redaktor naczelny magazynu Forbes. W dyskusji panelowej udział wzięli (kolejność alfabetyczna): Jan Chadam - Prezes  Zarządu, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Cezary Filipowicz – Dyrektor ds. Rozwoju, United Oilfield Services Sp. z o.o., Wojciech Krupnik – Prezes Zarządu TLC Polska Sp. z o.o., Evgen Kurulenko - Ukraińska Izba Handlu i Przemysłu , Jacek Piechota – Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Sergiej Skrypka - Dyrektor Generalny, MPR „Sarmatia” Sp. z o.o., Alexandr Tatarinov - PJSC „Sumy Frunze NPO”. W czasie dyskusji poruszano zagadnienia związane z polskimi inwestorami na Ukrainie i ukraińskimi w Polsce, importem ukraińskiej energii elektrycznej do Polski oraz ukraińskimi sektorami energetycznymi.

Druga sesja dotyczyła polskiej gospodarki w obliczu europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej. Moderatorem tej sesji był Andrzej Szczęśniak – niezależny ekspert rynku paliw. Zaproszenie do udziału w panelu przyjęli (kolejność alfabetyczna): Herbert Leopold Gabryś – Przewodniczący Komitetu ds. Polityki Klimatyczno – Energetycznej, Krajowa Izba Gospodarcza, Bolesław Jankowski – Wiceprezes, Badania Systemowe „EnergSys” Sp. z o.o. Marek Kapłucha – Wiceprezes Zarządu, Grupa AZOTY S.A., Jacek Mizak - Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w Ministerstwie Środowiska, Mieczysław Nogaj – Dyrektor Departamentu Polityki Handlowej, Ministerstwo Gospodarki, Małgorzata Szymańska – Dyrektor, Departament Ropy i Gazu, Ministerstwo Gospodarki, Pavel Zamyslicky – Dyrektor, Departament Energii i Ochrony Klimatu, Ministerstwo Środowiska, Republika Czeska. Dyskusja koncentrowała się wokół miejsca Polski w klimatycznej strategii Unii Europejskiej oraz wyzwań jakie stoją przed polskimi przedsiębiorstwami. W dalszej części sesji omówiono wyzwania i szanse dla polskich sektorów nafty, gazu i chemii jakie stwarza TTIP.

 W czasie sesji trzeciej zastanawiano się nad sytuacją niezależnych graczy na rynku paliwowym. Udział w sesji - moderowanej ponownie przez Andrzeja Szczęśniaka – niezależnego eksperta rynku paliw – wzięli (kolejność alfabetyczna): Szymon Araszkiewicz – Dyrektor Działu Konsultingu – Information Market S.A., Ireneusz Jabłonowski – Prezes,  HUZAR PSP S.A., Marek Pietrzak – Prezes, Stowarzyszenie Niezależnych Operatorów Stacji Paliw DELFIN, Leszek Wieciech – Prezes Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. W czasie debaty dyskutowano na temat  szans sektora prywatnego w konkurencji z markowymi stacjami i hipermarketami. Zastanawiano się także nad znaczeniem konkurencji cenowej na rynku paliw.

Pierwszą sesję bloku chemicznego „Energia dla chemii” moderował Janusz Wiśniewski - Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej. W panelu udział wzięli (kolejność alfabetyczna): Wojciech Blew - Dyrektor ds. Rozwoju Technologii, Grupa Lotos S.A., Ziemowit Iwański – Executive Foreign Market, Energoprojekt Katowice S.A., Wojciech Kozak – Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A, Daria Kulczycka – Dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu, Konfederacja Lewiatan, Arnold Scheit – Dyrektor JB Energetyka, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. oraz Tomasz Zieliński – Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego.

Uczestnicy dyskusji zastanawiali się nad skutkami wyższych kosztów energii oraz perspektywami inwestycji w energetykę przemysłową w kontekście niepewności otoczenia regulacyjnego. Zaproszeni paneliści starali się odpowiedzieć na pytanie czy wybór między węglem a gazem jest nadal aktualnym dylematem polskiej chemii.

W ramach sesji drugiej bloku chemicznego zatytułowanej „Nowoczesne technologie w chemii” moderowanej przez Krzysztofa Łokaja – Dyrektora Zarządzającego Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego w roli panelistów wystąpili (kolejność alfabetyczna): Danuta Ciechańska – Dyrektor, Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Andrzej Krueger – Dyrektor,  Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", Aleksandra Kubica – Misztal  -  Broker Technologii, Uniwersytet Jagielloński Centrum Transferu Technologii CITTRU, Beata Lubos – Naczelnik Wydziału Innowacyjności, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Zenon Pokojski – Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Janusz Zieliński – Prorektor Politechniki Warszawskiej. Uczestnicy panelu poruszyli zagadnienia związane ze stanem innowacyjności w polskim przemyśle chemicznym. Dyskutowano też o tak istotnym problemie jak współpraca instytucji naukowo-badawczych z przemysłem, modelu tej współpracy, jej efektach, barierach i nowych rozwiązaniach.

Drugi dzień konferencji otworzyła sesja zatytułowana „LNG w Polsce – czy początek dużego rynku?”  moderowana przez Jana Kowalczyka z firmy A.T. Kearney Polska. Udział w debacie wzięli (kolejność alfabetyczna): Michał Bagniewski – Det Norske Veritas Poland Sp. z o.o., Mariusz Caliński  - Prezes Zarządu, Grupa Duon S.A., David Graebe – Szef Działu Gaz dla Transportu, Gazprom Germania  GmbH, Tomasz Jaskólski -  Dyrektor Oddziału, PGNiG S.A. Odział w  Odolanowie, Jan Kuźmiński - Prezes Zarządu Miejskich Zakładów Autobusowych Warszawa, Kristina Rimkūnaitė – LITGAS, Litwa i Michał Śliżak – Dyrektor ds. Marketingu, Lider Trading Sp. z o.o. Zaproszeni goście podzielili się swoimi opiniami na temat potencjału rozwojowego rynku małego LNG w Polsce. Rozmawiano o zastosowaniu LNG w komunikacji miejskiej, równie ciekawymi zagadnieniami omawianymi w tej sesji były szanse rozwoju dla statków zasilanych LNG oraz terminal w Świnoujściu jako szansa dla rozwoju małego LNG. Gość z Litwy podzielił się doświadczeniami Litwy w budowaniu rynku LNG.

Konferencję zakończyła sesja „Gazownictwo – sektor w trakcie długiej transformacji”, którą moderował Andrzej Sikora z Instytutu Studiów Energetycznych Sp. z o.o. W panelu tym udział wzięli (kolejność alfabetyczna): Tomasz Chmal – White and Case, Warszawa, Piotr Kasprzak – Członek Zarządu, Hermes Energy Group S.A., Bartłomiej Korzeniewski – Dyrektor Oddziału Obrotu Hurtowego, PGNiG S.A., Wojciech Kowalski – Członek Zarządu ds. technicznych i eksploatacji, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Ireneusz Łazor Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A. i Krzysztof Noga - Prezes Zarządu, DUON Marketing and Trading  S.A. W czasie debaty zastanawiano się czy otwarcie rynku gazu poczeka do roku 2022. Poruszono problemy transformacji polskiego rynku gazu oraz dyskutowano o roli Towarowej Giełdy Energii w kreowaniu rynku i konkurencji.

16 września wieczorem w hotelu Intercontinental odbyła się uroczysta kolacja inaugurująca konferencję i wystawę. W czasie kolacji wręczone zostały nagrody GRAND PRIX NAFTA – GAZ - CHEMIA 2015. Jury oceniające rozwiązania prezentowane na wystawie NAFTA – GAZ - CHEMIA 2015 i działające w składzie: prof. dr hab. inż. Janusz  Zieliński – Prorektor Politechniki Warszawskiej – Przewodniczący Jury, dr hab. inż. Wojciech Fabianowski – Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej i dr inż. Jerzy Polaczek –Zastępca Redaktora Naczelnego Miesięcznika „Przemysł Chemiczny” – sekretarz Jury, po rozpatrzeniu zgłoszonych wniosków przyznało Grand Prix NAFTA – GAZ - CHEMIA 2015 Instytutowi Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” (Kędzierzyn-Koźle) za opracowanie i wdrożenie technologii OXOVIFLEX.

Cztery równorzędne wyróżnienia otrzymały:

  1. Firma BIAR S.A. (Szwajcaria) za Optiflow
  2. Firma Ekonorm Sp. z o.o. (Katowice) za Monitoring nieszczelności
  3. Firma Pieralisi Northern Europe B.V. (Holandia) za 3-PHASE DECANTER
  4. PROCURATOR BHP Sp. z o.o. za Ubranie Multi – ochronne KERMEL LCI, jednostkę z wymuszonym nawiewem SR500EX i rękawice 115.9001 w kategorii bezpieczeństwo pracy

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij