Ryzyko rozwoju procesu nowotworowego może być modulowane przez mutacje genetyczne bądź polimorfizmy wysokiej, umiarkowanej i niskiej penetracji. Choroba nowotworowa zatem niezmiernie rzadko jest efektem wystąpienia pojedynczej zmiany genetycznej.

Szybki rozwój sekwencjonowania nowej generacji doprowadził do odkrycia wielu zmian o niewielkiej sile genotypowej. Szczególne znaczenie mają zmiany o niewielkiej penetracji w genach tworzących kompleksy białkowe z białkami biorącymi udział w metabolizmie komórkowym, syntezie metabolitów czy naprawie DNA. Badaniami molekularnymi mającymi na celu identyfikacje zmian o niskiej i umiarkowanej predyspozycji do nowotworów złośliwych piersi powinny być objęte w szczególności osoby z rakiem piersi i/lub jajnika, u których nie wykryto zmian w genach BRCA1 i BRCA2, a także te, w rodzinach których obserwuje się, w oparciu o kryteria rodowodowo-kliniczne, syndromy dziedzicznej predyspozycji do nowotworów. Wyzwaniem poradnictwa genetycznego jest również podejmowanie decyzji, komu oferować rozszerzony panel analiz genetycznych oraz jaką informację powinini otrzymać pacjent i klinicysta, aby wdrożyć optymalne środki zapobiegawcze rozwojowi nowotworu bądź optymalne działania lecznicze.

Tekst autorstwa dr n. med. Jolanty Pamuły-Piłat oraz dr n. med. Karoliny Tęczy z CENTRUM BADAŃ TRANSLACYJNYCH I BIOLOGII MOLEKULARNEJ NOWOTWORÓW, Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach. 

Zapraszamy do lektury! Artykuł, dostępny również w wersji anglojęzycznej, został opublikowany w wydaniu 7-8/2015 na str. 26-33.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij