Nową siedzibę Wydziału Badania Wody GPW S.A. otwarto 30.09 na terenie parku technologicznego „EkoEnergia – Woda – Bezpieczeństwo” w Katowicach.

Redakcja czasopisma „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski” odwiedziła nową siedzibę Wydziału Badania Wody Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., którą otwarto 30 września na terenie parku technologicznego „EkoEnergia – Woda – Bezpieczeństwo” w Katowicach. W ramach laboratorium działają 4 pracownie – badań mikrobiologicznych, hydrobiologicznych, sensorycznych i fizyczno-chemicznych (19 pomieszczeń).

Laboratorium zajmuje się badaniem wody przeznaczonej dla 3,5 mln mieszkańców Górnego Śląska. Jest to duża odpowiedzialność. Dlatego też ważna jest kontrola każdego elementu, gdyż nawet drobiazgi mogą wpłynąć na jakość badań wody. Dla laboratorium dobry wynik to rzetelna informacja – i tego oczekują od analityków Klienci, to jest podstawą działalności badawczej. Wydział Badania Wody kieruje się normami prawnymi, czyli Rozporządzeniem Ministra Zdrowia odnośnie do jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska w sprawie jakości wody ujmowanej do uzdatniania oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie ścieków odprowadzanych do środowiska.

Więcej na temat działalności laboratorium znajdziecie Państwo w wydaniu 11-12/2015 na str. 10-14.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij