W dniach 5-6 grudnia 2015 r. w Warszawie odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Postępy w Badaniach Biomedycznych. Wydarzenie zgromadziło 160 uczestników, spośród których 40 osób prezentowało własne prace.

W sesji ustnej wystąpiło 29 uczestników w 6 sesjach ustnych oraz 11 uczestników w sesji plakatowej. Program konferencji uświetniły wykłady eksperckie otwierające każdą z sześciu sesji tematycznych: dr hab. Dariusza Śladowskiego, prof. Jacka Kubiaka, prof. Jerzego W. Kawiaka, dr hab. Grzegorza M. Wilczyńskiego, dr hab. Dominiki Nowis, prof. Janusza A. Siedleckiego, dr inż. Dariusza Smolenia.

Tegoroczna edycja była wyjątkowa – zainteresowanie uczestników skłoniło Komitet Organizacyjny do wydłużenia obrad do dwóch dni. W zaplanowanej sesji doktoranckiej zostały zaprezentowane wyniki badań doktorantów z ośrodków z całej Polski, podobnie jak w następującej po niej sesji plakatowej. Równolegle przeprowadzono warsztaty:
- "PluriBead - innowacyjna technologia separacji komórek i białek z płynów biologicznych" organizowane przez firmę Blirt;
- "Czytniki wielodetekcyjne - pomiary absorbancji/fluorescencji na czytnikach płytkowych" organizowane przez firmę Biogenet;
- "Laserowa mikrodyssekcja – precyzyjna izolacja materiału biologicznego do analiz molekularnych" organizowane przez Wiktora Paskala i Kacpra Pełkę – SKN HESA.
Cieszyły się one dużym zainteresowaniem uczestników i umożliwiły im praktyczne zapoznanie się z najnowszymi metodami molekularnymi.

Lista zwycięzców poszczególnych sesji:
- Agnieszka Sarnecka: „Adhezja jako modulator procesu entozy” - Badania i rozwój;
- Barbara Łasut: „Wpływ apigeniny na proces apoptozy i autofagii w komórkach glejaka wielopostaciowego linii U87MG i T98G po wyciszeniu genów AKT3 i PI3KCA” - Biologia medyczna;
- Dawid Mehlich: „Analiza micro-RNA odpowiedzialnych za inwazyjność gruczolaków przysadki” - Biomarkery i genetyka;
- Anna Tokarzewicz: „Opracowanie biosensora czułego na Macierzową Metaloproteinazę-1 (MMP-1) z detekcją Powierzchniowego Rezonansu Plazmonów w wersji obrazowej” - Nowe technologie w naukach biomedycznych;
- Kacper Pełka: „Dystrybucja onkogennych mikroRNA w obrębie tkanki zdrowej, zmienionej oraz nowotworowej w preparatach czerniaka” - Onkologia molekularna;
- Grzegorz Gula: „Makrofagi serca płodowego myszy - nieliczna populacja o znaczącym potencjale?” – Sesja doktorancka;
- Anna Klimaszewska-Wiśniewska: „Hamować czy indukować? - rola autofagii w terapii nowotworowej” - Sesja doktorancka;
- Dominik Kufel: „Wpływ hipertermii na długotrwałe wzmocnienie/osłabienie postsynaptyczne w hippokampie” - Sesja plakatowa;
- Anna Klimaszewska-Wiśniewska: „Reorganizacja cytoszkieletu oraz śmierć komórek niedrobnokomórkowego raka płuca pod wpływem mitoksantronu” – Sesja plakatowa;
- Wyróżnienie: Tymoteusz Oleniecki: „PyDesc: biblioteka klas do deskryptorowej analizy struktur biopolimerów”.

Nagroda główna konferencji – im. prof. Kazimierza Ostrowskiego:
- Paweł Matryba: „Whole-body clearing - niewidoczne ciało, które pozwoli ujrzeć przestrzenną budowę organizmu”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII edycji Konferencji PBB planowanej na 10-11 grudnia 2016 r. na terenie Centrum Dydaktycznego WUM. 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij