W dniach 6 - 8 kwietnia 2016 r. na Politechnice Poznańskiej odbyło się Jubileuszowe XXV Poznańskie Konwersatorium Analityczne pt. Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków.

W dniach 6 - 8 kwietnia 2016 r. na Politechnice Poznańskiej odbyło się Jubileuszowe XXV Poznańskie Konwersatorium Analityczne nt. Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków. Organizatorem Konwersatorium był Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. W konwersatorium wzięło udział 80 uczestników reprezentujących wyższe uczelnie, resortowe instytuty naukowo-badawcze, ośrodki badawczo-rozwojowe oraz grupa przedstawicieli przemysłu - chemii, geologii, metalurgii, przetwórstwa metali, elektroniki, a ponadto ochrony środowiska, medycyny i toksykologii, a więc tych dziedzin, w których nowoczesne instrumentalne metody analizy odgrywają dominującą rolę w bieżącej praktyce laboratoryjnej. Ponadto w wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele 10 renomowanych firm produkujących wysokiej klasy aparaturę laboratoryjną oraz sprzęt kontrolno-pomiarowy, urządzenia do przygotowania próbek, odczynniki chemiczne, wzorce chemiczne i spektralne, a także naczynia laboratoryjne. Tematyka obrad obejmowała kluczowe problemy analityki materiałowej, a mianowicie sposoby przygotowania próbek do badań składu chemicznego ze szczególnym uwzględnieniem oznaczania śladowych zawartości pierwiastków w bardzo szerokim asortymencie materiałowym. W toku obrad przedstawiono łącznie 90 referatów - 13 wygłoszono, a 77 zaprezentowano na szczególnie sprzyjającej wymianie myśli i poglądów sesji plakatowej.

Sesja naukowa: Rola chemii analitycznej w ortopedii i stomatologii „Uwalnianie metali z implantów medycznych do organizmu ludzkiego”, poprzedziła obrady Jubileuszowego XXV Poznańskiego Konwersatorium Analitycznego „Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków”.  Sesja ta była skierowana do chemików analityków, lekarzy chirurgów, stomatologów, a także oraz specjalistów z zakresu toksykologii oraz inżynierii materiałowej, zajmujących się wytwarzaniem i badaniem endoprotez i implantów. Otwierając sesję, prof. dr hab. Henryk Matusiewicz z Politechniki Poznańskiej podkreślił, że zarówno w Polsce, jak i na świecie, obserwuje się dynamiczny rozwój rynku biomateriałów, w szczególności implantów metalowych, które w skuteczny sposób przejmują zadania uszkodzonych kości i pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie pacjentów w życiu codziennym. Wskazał też na złożoność zabiegów chirurgii wszczepiennej, ponieważ po wprowadzeniu implantów metalowych do organizmu następuje szereg procesów na granicy implant – tkanka – płyn ustrojowy. W przypadku implantów metalowych pojawia się problem uwalniania z ich powierzchni pierwiastków stopowych i/lub szkodliwych zanieczyszczeń wchodzących w skład implantu do organizmu. Mechanizm samego zjawiska jest bezpośrednio powiązany z procesami korozyjnymi, a ilości/stężenie uwalnianych metali/jonów metali w zależności od miejsca implantacji, a zatem od środowiska są zróżnicowane. Program obrad obejmował prezentację dziewięciu referatów.

Prezentowane na Konwersatorium referaty plenarne, komunikaty i komunikaty plakatowe zostały wydane w formie streszczeń w starannie opracowanych materiałach konferencyjnych, a także w materiałach opublikowanych w wersji elektronicznej. W materiałach z Jubileuszowego XXV Poznańskiego Konwersatorium Analitycznego zamieszczono też streszczenia referatów prezentowanych na sesji naukowej nt. Rola chemii analitycznej w ortopedii i stomatologii „Uwalnianie metali z implantów medycznych do organizmu ludzkiego”, poprzedzającej obrady XXV Poznańskiego Konwersatorium Analitycznego.

prof. dr hab. Henryk Matusiewicz

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij