Przedstawiamy sylwetkę prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka – od 1 września 2016 r. rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i wybitnego naukowca specjalizującego się w hydrologii i geologii inżynierskiej.

Przedstawiamy sylwetkę prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka – od 1 września 2016 r. rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i wybitnego naukowca specjalizującego się w hydrologii i geologii inżynierskiej, pracownika Katedry Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, a w latach 2008–2016 pełniącego na Uniwersytecie Śląskim funkcję prorektora ds. nauki i współpracy z gospodarką. Nadrzędnym celem rektora  jest praca na rzecz wzmocnienia wspólnoty akademickiej. Prof. Andrzej Kowalczyk jest zaangażowany w przedsięwzięcia edukacyjne oraz współpracę środowiska akademickiego z instytucjami otoczenia biznesu, otoczeniem społecznym, gospodarczym i samorządowym. Wśród założeń na najbliższe cztery lata urzędowania zawartych w 10 głównych zobowiązaniach rektora wobec wspólnoty uniwersyteckiej prof. Andrzej Kowalczyk wymienia m.in.: wzmocnienie pozycji naukowej wydziałów, minimalizację biurokratycznych obciążeń, wsparcie dla pozyskiwania zewnętrznych środków na badania i innowacyjnych przedsięwzięć edukacyjnych oraz wzmocnienie współpracy z szeroko rozumianym otoczeniem Uczelni. Panu Rektorowi i wszystkim nowo wybranym władzom Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z podejmowanych działań na rzecz Uczelni.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij