W dniach 20-21 września 2016 r., podczas 59. Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Poznaniu odbyło się Mikrosympozjum Kalorymetrii i Analizy Termicznej.

W dniach 20-21 września 2016 r., podczas 59. Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Poznaniu odbyło się Mikrosympozjum Kalorymetrii i Analizy Termicznej. Organizatorką wydarzenia była prof. dr hab. inż. Barbara Pacewska.

W ramach Mikrosympozjum przedstawione zostały zagadnienia dotyczące różnych kierunków zastosowań szeroko pojętych metod analizy termicznej w tym połączeń STA (termograwimetrii z DTA) i mikrospektroskopii FTIR, a uczestnicy mieli okazję obejrzeć pracujący układ i przekazaćwłasne próbki do pomiaru firmie HAAS.

Kalorymetria i analiza termiczna stanowią podstawowe i powszechnie stosowane metody charakterystyki materiałowej. Są często codziennym narzędziem pozwalającym na poznawanie właściwości materiałów oraz mechanizmów i kinetyki przebiegu wielu procesów, prowadząc niejednokrotnie do innowacyjnych rozwiązań teoretycznych i praktycznych. Uzupełnieniem mogą być pomiary spektroskopowe próbek poddawanych procesom termicznym a połączenie obu tych technik daje szerokie spektrum nowoczesnych badań i analiz. Połączenie powyższych z zastosowaniem kamery rejestrującej obraz próbki w tyglu w czasie rzeczywistym dla pomiarów DSC, STA I DMA Hitachi Haas stanowi innowacyjne poszerzenie zakresu wiedzy o badanych procesach, podczas PTChem Haas przedstawiał opatentowane połączenie DSC z kamerą i wideo próbki w funkcji przesuwających się punktów na krzywej DSC.

Podczas Mikrosympozjum zaprezentowane zostały, między innymi w formie wykładów i posterów, możliwości zastosowań metod termicznych w różnych obszarach badań. Spotkanie to było miejscem zarówno prezentacji własnych doświadczeń, jak i okazją do dyskusji w gronie specjalistów z różnych dziedzin.

Kolejne Mikrosympozjum odbędzie się w przyszłym roku, podczas 60. Zjazdu PTChem we Wrocławiu.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij