W dniach 20-21 października 2016 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyło się I Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”.

W dniach 20-21 października 2016 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyło się I Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”. Organizatorem sympozjum był Zakład Mikrobiologii Rolniczej IUNG-PIB, Zakład Biologii Mikroorganizmów SGGW w Warszawie, Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina IA PAN w Lublinie oraz Katedra Biochemii i Chemii Środowiska KUL w Lublinie. Sympozjum odbyło się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.

Celem Sympozjum było podsumowanie dotychczasowej wiedzy i przedstawienie najnowszych osiągnięć  w badaniach z zakresu metagenomiki, mikrobiologii, oddziaływań pomiędzy mikro- i makroorganizmami w różnych środowiskach oraz ich znaczenia dla rozwoju rolnictwa i ochrony środowiska. Sympozjum oficjalnie otworzyła Pani prof. dr hab. Teresa Doroszewska (Z-ca Dyrektora ds. naukowych w zakresie badań nad produkcją roślinną IUNG-PIB) oraz Pan prof. dr hab. Cezary Sławiński (Dyrektor IA PAN w Lublinie). W swoim wystąpieniu Pani prof. dr hab. Teresa Doroszewska podkreśliła znaczenie badań mikrobiologicznych prowadzonych w Instytucie zarówno w aspekcie historycznym jak i obecnym.

Podczas sympozjum zostały zaprezentowane oraz przedyskutowanie wyniki badań metagenomicznych prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych, w tym także postęp w wykorzystaniu nowoczesnych metod badawczych, m.in. do identyfikacji mikroorganizmów przy użyciu technik biologii molekularnej i biotechnologii. Łącznie podczas sympozjum przedstawiono 19 referatów oraz 36 posterów. W sympozjum wzięło udział 95 osób z różnych ośrodków naukowych Polski. Wygłoszonym referatom towarzyszyła ożywiona dyskusja i wymiana poglądów.

Referaty plenarne wygłosili:
- prof. dr hab. Adam Jaworski (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi) - Mikrobiom przewodu pokarmowego człowieka (Metagenomika, Transkryptomika, Proteomika oraz Metabolomika populacji hodowalnych i niehodowalnych drobnoustrojów - źródłami wiedzy o mikrobiomie człowieka w zdrowiu i chorobie)
- prof. dr hab. Jacek Kozdrój (UR Kraków) - Znaczenie metagenomiki w poznawaniu strukturalnej różnorodności mikroorganizmów w glebie
- dr Urszula Zielenkiewicz, mgr Dariusz Izak (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie) - Krótki przewodnik po kompletnej analizie metagenomicznej

Na zakończenie sympozjum przyznano nagrody za wyróżniające się prace badawcze. Nagrody wręczył Pan prof. dr hab. Wiesław Oleszek Dyrektor IUNG-PIB w Puławach. Nagrodę za najlepszą prezentację ustną otrzymała Pani mgr Justyna Adamiak z Uniwersytetu Technologicznego z Łodzi za pracę pt. „Porównanie metod detekcji i identyfikacji mikroorganizmów halofilnych zasiedlających budowlane obiekty zabytkowe”. Nagrodę za najlepszy poster otrzymała Pani dr Karolina Oszust z Instytutu Agrofizyki PAN W Lublinie za pracę pt. „Badania metagenomiczne zbiorowisk archeonów utleniających amoniak w zróżnicowanych warunkach użytkowania gleby”.

Podczas dwóch dni sympozjum stoiska reklamowe zaprezentowały firmy: Eppendorf Poland Sp. z o.o., Perlan Technologies Polska Sp. z o.o., Meranco Aparatura Kontrolno- Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o., A.G.A. Analytical, BIORAD, Sartorius Poland Sp. z o.o., Argenta Mikrobiologia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., BioMaxima S.A., Genomed S. A. Patronat medialny nad sympozjum objęło czasopismo "Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski".

Podsumowując sympozjum organizatorzy zadeklarowali chęć kontynuacji organizacji konferencji metagenomicznej w kolejnych latach. Pan Prof. dr hab. Cezary Sławiński (Dyrektor IA PAN w Lublinie) zaprosił wszystkich uczestników na II Sympozjum Mikrobiologiczne do IA PAN w Lublinie.

Wszystkim uczestnikom konferencji, zaproszonym gościom oraz sponsorom serdecznie dziękujemy za udział w tym wydarzeniu.

Komitet Organizacyjny
Przewodnicząca: dr Anna Gałązka (IUNG-PIB, Puławy)

Członkowie:
dr Agnieszka Wolińska (KUL, Lublin)
dr hab. Magdalena Frąc (IA PAN, Lublin)
dr hab. Tomasz Stępkowski (SGGW, Warszawa)
prof. dr hab. Stefan Martyniuk (IUNG-PIB, Puławy)

Autor: dr Anna Gałązka
Fot. arch. organizatorów

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij