Konferencja "Badania jakości wód i ścieków w praktyce" za nami. Dziękujemy za liczny udział i inspirujące dyskusje. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją.

18 listopada, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie odbyła się kolejna konferencja organizowana przez redakcję czasopisma "Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski", tym razem poświęcona badaniom jakości wód i ścieków. Współorganizatorem wydarzenia była Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, natomiast Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego udzielił konferencji Rekomendację PKN. Partnerami konferencji były firmy: Hydrolab, ITS Science, Kendrolab, Metrohm, Sartorius.

Tematyka spotkania dotyczyła przepisów prawnych w zakresie jakości wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi, a także badań ścieków, zagadnień związanych z normalizacją metodyk analitycznych, w tym referencyjnych, oraz nowych wyzwań gospodarki wodnej, takich jak farmaceutyki obecne w środowisku.

W konferencji udział wzięli kierownicy i pracownicy laboratoriów oraz środowiska naukowego, reprezentanci laboratoriów badań środowiskowych oraz laboratoriów badań wód i ścieków, stacji sanitarno-epidemiologicznych, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, zakładów wodociągów i kanalizacji, zakładów i inspektoratów ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał redaktor naczelny czasopisma „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski” – prof. Rajmund Michalski oraz dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik, prof. AJD, Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Podczas konferencji prelekcje wygłosili: mgr inż. Anna Jarońska, kierownik Sektora Zdrowia, Środowiska i Medycyny, Polski Komitet Normalizacyjny – Normalizacja metod badań wód i ścieków, mgr inż. Barbara Mulik, członek Komisji Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody, doradca ds. bezpieczeństwa i jakości wody – Jakość wody pitnej – analiza i interpretacja, prof. Jolanta Kumirska z Katedry Analizy Środowiska, Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego – Farmaceutyki w środowisku – nowe wyzwania dla gospodarki wodnej, prof. Rajmund Michalski, redaktor naczelny czasopisma, pracownik naukowy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu – Metodyki referencyjne w badaniach wód i ścieków. Ponadto ofertę sprzętową podczas wystąpień zaprezentowali – Beata Gasiewicz i Łukasz Pietura z firmy Sartorius i dr Aleksandra Łyko, przedstawicielka firmy Metrohm.

Na szczególną uwagę zasługuje część praktyczna konferencji, czyli panel dyskusyjny, podczas którego krótkie prelekcje wygłosili mgr inż. Marcin Bujak, kierownik Laboratorium Centralnego AQUA S.A., który mówił o badaniach fizykochemicznych próbek wód i ścieków, oraz dr Tomasz Szprycha, reprezentujący również Laboratorium Centralne AQUA S.A., który podjął temat mikrobiologicznych wskaźników jakości wody w odniesieniu do mikrobiologicznego bezpieczeństwa wody. Następnie odbyła się żywa dyskusja, podczas której uczestnicy poruszyli wiele nurtujących kwestii spotykanych w codziennej pracy, dotyczących m.in. możliwości sprzętowych czy regulacji prawnych.

Konferencja obfitowała w ciekawe wykłady, które z pewnością staną się inspiracją dla zgromadzonych. Warto zaznaczyć, że burzliwe rozmowy trwały nie tylko po wygłoszonych prelekcjach, czy podczas panelu dyskusyjnego, ale również w kuluarach, co utwierdza nas w przekonaniu, że konferencje poruszające tematykę badań jakości wód i ścieków - zwłaszcza te o charakterze praktycznym, są potrzebne.

Kolejna edycja odbędzie się 17 listopada 2017 r., również w Częstochowie.
Więcej szczegółów już wkrótce!

Aleksandra Garniewska

Fot. A. Garniewska

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij