II konferencja naukowo-szkoleniowa "Perspektywy rozwoju laboratoriów badawczych" organizowana przez czasopismo "Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski" odbyła się 9-10 marca w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Ponad 100 uczestników oraz dwa dni inspirujących prelekcji, skoncentrowanych na praktycznych rozwiązaniach stosowanych w laboratoriach, a także zwiedzenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego - w taki sposób zostanie zapamiętana II konferencja naukowo-szkoleniowa Perspektywy rozwoju laboratoriów badawczych. Spotkanie odbyło się 9-10 marca na terenie PPNT. Park oraz Polskie Centrum Akredytacji byli partnerami merytorycznymi konferencji.

Otwarcia konferencji dokonał redaktor naczelny „Laboratorium” prof. Rajmund Michalski wraz z dyrektorem PPNT prof. Jackiem Gulińskim.

Pierwszego dnia zgromadzeni wysłuchali interesujących prelekcji wygłaszanych w ramach dwóch paneli: Technologie i Infrastruktura oraz Zarządzanie Jakością. Pierwszy wykład, dotyczący nowoczesnych technik i technologii wykorzystywanych w laboratoriach, z zaakcentowaniem stanu aktualnego oraz wyzwań, przedstawił prof. Rajmund Michalski. Następnie głos zabrali: dr Michał Sienkiewicz z Instytutu Chemii Uniwersytetu w Białymstoku, który mówił o doborze odpowiedniego wyposażenia laboratorium chemicznego, dr inż. arch. Michał Tomanek z Katedry Projektowania Architektonicznego Politechniki Śląskiej, który podzielił się swoją wiedzą i doświadczeniami na temat wymogów projektowych i infrastrukturalnych dotyczących Clean roomów oraz dr inż. Agnieszka Kiersnowska z Politechniki Wrocławskiej, która mówiła o gospodarowaniu odpadami w laboratoriach.

Drugi panel „Zarządzanie Jakością”, prowadzony był przez przedstawicieli Polskiego Centrum Akredytacji - Tadeusza Matrasa, zastępcę dyrektora PCA oraz Katarzynę Szymańską, koordynatora Działu Akredytacji Badań Mechanicznych i Fizycznych. Podczas wystąpień prelegenci omówili zagadnienia związane z zarządzaniem działalnością laboratoryjną w rozumieniu dyspozycji nowelizowanej normy ISO/IEC 17025.

Drugiego dnia konferencji uczestnicy wzięli udział w panelu prowadzonym przez reprezentantów Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz mieli okazję odwiedzenia laboratoriów mieszczących się w strukturach parku: Centrum Biotechnologii i hali technologicznej, Laboratorium Nadkrytycznego CO2, Fizykochemicznego laboratorium analitycznego w Waste-Klastrze, Poznańskiego Laboratorium Radiowęglowego, a także laboratoriów wybranych firm działających na terenie PPNT.

Partnerami konferencji były firmy: Air Liquide, Anchem, Anton Paar, Brady, Bruker, DHN, Eppendorf, PZ HTL, Hydrolab, Koettermann, Kendrolab, LGC Standards, Meranco, Metrohm, Mettler Toledo, MMM Group, Netzsch, Shim-pol oraz VWR.

Dzięki merytorycznym i ciekawie przedstawionym prelekcjom, których treści mogą stać się przydatne w codziennej pracy, pełnej sali słuchaczy i inspirującym spotkaniom, konferencję „Perspektywy rozwoju laboratoriów badawczych” po raz kolejny możemy zaliczyć do udanych.

Serdecznie Wszystkim Państwu dziękujemy i zapraszamy za rok!

Szczegółowa relacja z konferencji zostanie opublikowana w wydaniu 5-6/2017.

fot. A. Garniewska

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij