Jakość powietrza to dzisiaj jeden z najbardziej palących problemów cywilizacyjnych. Wciąż docierają informacje o przekraczanych normach zanieczyszczeń. Problem smogu dotyczy większości miast Polski.

Badaniem jakości powietrza zajmuje się m.in. Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, które posiada stacje automatyczne oraz manualne. – Instytucja posiada stacje automatyczne oraz manualne. W stacjach automatycznych poziom jakości powietrza jest monitorowany na bieżąco, natomiast w stacjach manualnych badania trwają dłużej, a wyniki przekazywane są w zestawieniach rocznych – mówi Halina Ryszkowska, zastępczyni kierownika laboratorium WIOŚ.

Kiedy wierzyć badaniom laboratoryjnym?

Nad wiarygodnością przekazywanych sprawozdań czuwa Polskie Centrum Akredytacji, które prowadzi ocenę i potwierdza kompetencje laboratoriów badawczych, laboratoriów wzorcujących, jednostek certyfikujących systemy zarządzania, jednostek certyfikujących wyroby, jednostek certyfikujących osoby, jednostek inspekcyjnych oraz innych podmiotów gospodarczych lub osób działających w systemie oceny zgodności. Laboratoria uzyskują akredytację po wykazaniu wysokich kompetencji, niezależności i bezstronności.

Certyfikaty wydawane przez PCA zapewniają wiarygodność sprawozdań laboratoryjnych. Jak wyjaśnia Mirosława Żółtowska z Działu Akredytacji Badań Emisji w Środowisku PCA, na proces akredytacji składa się przegląd dokumentacji, wizytacja wstępna oraz ocena audytorów na miejscu. – Czynnikiem decydującym o potwierdzeniu kompetencji w procesie akredytacji jest biegłość personelu w realizacji badań, pomiarów oraz opracowaniu miarodajnych wyników badań – podkreśliła.

Po co laboratoriom akredytacja?

– Akredytacja potwierdza jednoznacznie, że wyniki działalności danej placówki są wiarygodne i przydatne, co jest podstawą do ich powszechnego uznania – wyjaśniła Żółtowska. Podstawę oceny stanowią normy międzynarodowe. Formalnym potwierdzeniem kompetencji jest certyfikat akredytacji.

Więcej w video: PCA

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij