Wpływ systemu grantowego na jakość badań w Polsce to temat wiodący 5. edycji Dni Narodowego Centrum Nauki. Tegoroczne spotkania, dyskusje i warsztaty odbędą się 10 i 11 maja na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Dni NCN to cykliczna impreza organizowana przez Narodowe Centrum Nauki, rządową agencję wykonawczą, finansującą projekty z zakresu badań podstawowych. Od pięciu lat Centrum we współpracy z kolejnymi polskimi uczelniami zaprasza pracowników naukowych i administracyjnych z całego kraju do udziału w dwóch dniach warsztatów i spotkań, poświęconych aktualnej ofercie grantowej. Nie inaczej będzie podczas tegorocznych Dni NCN, odbywających się na kieleckim Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.

Wspólnie z gospodarzami Dni NCN 2017 – władzami Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Centrum podjęło decyzję o organizacji sympozjum na temat znaczenia systemu grantowego w Polsce w kontekście wzmacniania doskonałości naukowej. Spotkanie (otwarte dla wszystkich zainteresowanych) odbędzie się 11 maja w godzinach 10-15.30.

Podczas sympozjum wicepremier, szef resortu nauki Jarosław Gowin wypowie się na temat doskonałości naukowej w strategii rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z kolei przewodniczący Rady NCN prof. Janusz Janeczek podsumuje wpływ działalności Narodowego Centrum Nauki na jakość badań naukowych w Polsce. Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Stanisław Kistryn oraz rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Tadeusz Kuczyński poruszą temat roli systemu grantowego odpowiednio w tworzeniu wiodących ośrodków naukowych w Polsce oraz w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju w obszarze nauki.

W drugiej części sympozjum o badaniach finansowanych przez NCN wypowiedzą się laureaci konkursów NCN. Dr Magdalena Kulma (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN) wygłosi prezentację "Rozszyfrowywanie lizeniny, czyli co kryją w sobie toksyny", dr hab. Jakub Szlachetko (Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego) opowie o odnawialnej energii i absorpcji światła w nanomateriałach, a dr Marta Woźniak (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN) przedstawi zagadnienie badania tkanin średniowiecznej Nubii.

Tak jak w poprzednich latach uczestnicy Dni NCN będą mogli skorzystać z oferty szkoleniowej Centrum. Warsztaty dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych, zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów finansowanych przez NCN, potrwają dwa dni. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak prawidłowo przygotować wniosek od strony formalnej, a także poznają zagadnienia związane z obsługą projektu przyjętego do realizacji, aż do etapu rozliczenia i zamknięcia prac. Poruszony zostanie również temat kontroli realizacji projektu w jednostce.

Dwudniowe warsztaty dla wnioskodawców są przeznaczone dla naukowców, którzy nie kierują i dotąd nie kierowali projektem badawczym finansowanym przez MNiSW, KBN lub NCN. Tematyka warsztatów obejmie zasady pisania wniosków o finansowanie projektów badawczych, kwestię rzetelności badań naukowych, przygotowanie merytorycznej części wniosku i kosztorysów, ocenę wniosków w systemie peer review oraz analizę dokumentów konkursowych i wymagań formalnych. Uczestnicy będą mogli wypróbować nabytą wiedzę podczas samodzielnej pracy nad elementami wniosku o finansowanie.

Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie Narodowego Centrum Nauki - http://www.ncn.gov.pl/o-ncn/dni-nc. Udział w warsztatach dla wnioskodawców i pracowników administracyjnych wymaga wcześniejszej rejestracji. Na sympozjum wstęp jest wolny.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij