Dokonanie pełnej oceny ryzyka środowiskowego, które jest konsekwencją obecności leków stosowanych w medycynie, wymaga dysponowania wysoce czułymi i selektywnymi metodykami oznaczania tych związków nie tylko w ekosystemie wodnym.

Problem wszechobecności leków stosowanych w medycynie w środowisku naturalnym jest powszechnie znany i szeroko dyskutowany w literaturze naukowej. Skutkuje on stale rozszerzającym się zjawiskiem lekooporności i spadkiem skuteczności leczenia ludzi, a także potwierdzonym, negatywnym wpływem na środowisko. Aktualnie badania dotyczące oceny stopnia zanieczyszczenia pozostałościami leków środowiska wodnego są realizowane w wielu krajach na świecie. Znacznie mniej danych odnosi się do stałych próbek środowiskowych. Wynika to z trudności analitycznych i braku odpowiednich metodyk oznaczania niskich stężeń leków (rzędu ng/g) w tak złożonych matrycach. Celem artykułu jest omówienie zagadnień związanych z rozwojem metodyk oznaczania leków w stałych próbkach środowiskowych.

Artykuł prof. Jolanty Kumirskiej został opublikowany w wydaniu 5-6/2017. Zapraszamy do lektury!

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij