Konferencja "NaBioMat 2017" była interdyscyplinarnym spotkaniem, służącym przepływowi informacji oraz poszukiwaniu nowych obszarów badawczych i nawiązywaniu współpracy między naukowcami.

Współczesne nano- oraz biomateriały zyskują znaczenie praktyczne w chemii, biologii i medycynie ze względu na ich nowe właściwości wynikające ze struktury, budowy oraz sposobu otrzymywania. Są przedmiotem intensywnych badań fizykochemicznych oraz biologicznych w celu zwiększenia możliwości kontrolowania właściwości i optymalnego wykorzystania materiałów. To nowe podejście nakłada na badaczy konieczność nawiązywania ścisłej współpracy między dziedzinami.

Konferencja "NaBioMat 2017" była interdyscyplinarnym spotkaniem, służącym przepływowi informacji i poglądów oraz poszukiwaniu nowych obszarów badawczych i nawiązywaniu współpracy między naukowcami pracującymi na styku chemii materiałów, medycyny i farmakologii, biologii i biotechnologii oraz dyscyplin pokrewnych

W ramach Konferencji odbyło się 6 sesji naukowych, w tym cztery tworzące „Sesję Młodych” skierowaną do młodych naukowców i studentów. Każda z sesji składała się z wykładów zaproszonych, wybitnych specjalistów oraz z 10-15-minutowych wystąpień ustnych uczestników konferencji. Integralną częścią każdej sesji były także prezentacje plakatowe.

W sumie wygłoszono 5 wykładów, 38 referatów oraz zaprezentowano 32 plakaty. W Konferencji udział wzięło także 7 firm produkujących i oferujących aparaturę, sprzęt laboratoryjny i odczynniki chemiczne.

Konferencja została pozytywnie oceniona przez uczestników, a jej efekty w postaci wymiany pomysłów i doświadczeń oraz nawiązana współpraca przyniosą wymierne efekty w postaci publikacji i nowych aplikacji nano- i biomateriałów. Prezentowane badania z zakresu nanomateriałów mają ogromny potencjał aplikacyjny, a spotkanie naukowców reprezentujących różne dyscypliny naukowe z pewnością ułatwia ich wszechstronną charakterystykę oraz wdrożenie.

Fotorelacja: NanoBioMateriały

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij