Organizowany co 4 lata Zjazd PTDL, jest największym i najważniejszym wydarzeniem dla środowiska diagnostyki laboratoryjnej, połączonym z wyborem władz Towarzystwa na kolejną kadencję.

XIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej odbył się 3-6 września br. w Krakowie. Cykliczne zjazdy PTDL są niezwykle ważnym wydarzeniem nie tylko dla członków stowarzyszenia, ale również dla całego środowiska medycyny laboratoryjnej. W tym roku w spotkaniu uczestniczyło ponad 1300 diagnostów laboratoryjnych z całej Polski.

Cechą charakterystyczną programów zjazdów jest brak wyraźnie zarysowanej osi tematycznej – i tak też było w tym roku. Program naukowy był różnorodny, co w pewien sposób odzwierciedla wyjątkową złożoność medycyny laboratoryjnej. Zostały w nim uwzględnione zagadnienia, które są ważne z punktu widzenia nauki. Podczas ceremonii otwarcia uczestnicy mieli przyjemność wysłuchać wykładu inauguracyjnego prof. Michała Witta z Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu pt. „Czy jesteśmy przygotowani na upowszechnienie nowoczesnych testów genetycznych?”. Podczas wykładu zaakcentowany został niezwykle szybki rozwój nowoczesnych technik analizy genomu człowieka, który to pociąga za sobą wiele różnorodnych problemów dotyczących zarówno sfery etycznej, społecznej, jak i prawnej czy religijnej. Prof. Witt mówił o badaniu dzieci pod kątem chorób ujawniających się w wieku dorosłym, wynikach przypadkowych będących efektem ubocznym analizy całego genomu czy patentowaniu informacji genetycznej.

Komitet Naukowy przygotował łącznie 15 sesji tematycznych, które przedstawiały dynamicznie rozwijające się obszary diagnostyki laboratoryjnej, takie jak m.in.: genetyka molekularna, nowe technologie pomiarowe czy medycyna spersonalizowana; ale również ważne z punktu widzenia codziennej praktyki laboratoryjnej aspekty hematologii, endokrynologii, onkologii, kardiologii czy neurologii. Sesjom towarzyszyły warsztaty firmowe i sesje plakatowe. Na uwagę zasługują wykłady plenarne, wśród których nie sposób pominąć prelekcji prof. Krystyny Sztefko z Instytutu Pediatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum na temat aminokwasów rozgałęzionych jako biomarkerów w zdrowiu i chorobie; a także wystąpienia prof. Bogdana Mazura dotyczącego układu odpornościowego w zdrowiu i chorobie w odniesieniu do mikrobioty jelitowej.

Ponadto, tradycyjnie, Zjazdowi towarzyszyła wystawa POLMEDLAB, podczas której uczestnicy mogli zapoznać się z aktualną ofertą ponad 50 firm działających na rynku IVD w Polsce.

Wybór nowych władz
Zjazdy PTDL połączone są z Walnym Zgromadzeniem Delegatów i wyborem władz PTDL na kolejną kadencję. Podczas tegorocznego spotkania wybrano na prezesa dr hab. n. med. Annę Mertas z Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Immunologii w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Wiceprezesami zostali prof. dr hab. n. med. Milena Dąbrowska i prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica.

Aleksandra Garniewska
fot. arch. Targów w Krakowie

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij