Polska chemia znajduje uznanie na całym świecie z racji swoich osiągnięć, jak i wybitnych osobowości. Dowodem tego może być powierzenie Polsce organizacji prestiżowej konferencji ITP, która odbyła się 10-13 września w Gdańsku/Sopocie.

Polska chemia, w tym chemia analityczna znajduje uznanie na całym świecie z racji swoich osiągnięć, jak i wybitnych osobowości naukowych. Dowodem tego może być powierzenie Polsce organizacji prestiżowej konferencji z cyklu International Symposium on Electro- and Liquid Phase Separation Techniques, która miała miejsce nad pięknym polskim Bałtykiem w dniach 10-13 września. Została ona połączona z XI Polską Konferencją Chromatograficzną i zgromadziła liczne grono osób zajmujących się technikami separacyjnymi z Polski i świata (ponad 300 uczestników).

Pierwsza konferencja z cyklu ITP miała miejsce w 1979 r. w Belgii, a następne odbywały się co 2-3 lata w różnych krajach świata. Poprzednia konferencja w 2016 r. miała miejsce w USA. Z kolei pierwsza Polska Konferencja Chromatograficzna miała miejsce w 1963 r. w Krakowie, a ostatnie trzy odpowiednio w Łodzi (2008), Poznaniu (2011) i w Lublinie (2014).

Na czele komitetów stanęli profesorowie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: prof. Michał Markuszewski (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego) oraz prof. dr hab. Roman Kaliszan (Honorowy Przewodniczący Komitetu Naukowego). Celem obu konferencji było podsumowanie informacji na temat aktualnego postępu w zakresie technik rozdzielania i ich zastosowań w różnych dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem badań farmaceutycznych, biomedycznych oraz środowiskowych. Intencją organizatorów było stworzenie forum wymiany doświadczeń, jak i do nawiązania współpracy w zakresie prowadzonych badań pomiędzy naukowcami z Polski oraz całego świata.

Techniki separacyjne, a w szczególności chromatograficzne znajdują coraz szersze zastosowania nie tylko w analityce środowiskowej, ale i wielu gałęziach przemysłu. Stąd tak duże zapotrzebowanie na specjalistów, aparaturę jak i konkretne rozwiązania i aplikacje. Idąc naprzeciw tym zapotrzebowaniom tematyka konferencji dotyczyła min. podstaw fizykochemicznych i optymalizacji warunków procesów rozdzielania; analizy farmaceutycznej i klinicznej; badań metabolomicznych, proteomicznych, lipidomicznych i mikrobiomicznych; badań właściwości fizykochemicznych i aktywności biologicznej ksenobiotyków, metod przygotowania próbek do analiz, a także oceny jakości substancji leczniczych oraz produktów farmaceutycznych i chemometrycznych metod przygotowania i analizy danych.

Konferencja rozpoczęła się 10 września w Hotelu Sheraton w Sopocie trzema warsztatami na następujące tematy: „Fundamentals of sample preparation and recent developments in microextraction technologies – where "big" fails "small" can do more”; „Challenges in Analytical Development: The Need in Orthogonal Chromatographic Methods for a Small Molecule Project in Innovative Drug Development” oraz „Principles and applications of modern CE-MS”, prowadzonymi przez wybitnych specjalistów z najlepszych jednostek naukowych na świecie. Uroczyste otwarcie odbyło się w niedzielne popołudnie, kiedy to mieliśmy przyjemność wysłuchania trzech wykładów plenarnych.

Konferencje odbywały się równolegle w dwóch sesjach (międzynarodowej i polskiej), a wszystkie prezentacje w części krajowej były wygłaszane w języku angielskim, co zdecydowanie poprawiło ich dostępność wszystkim uczestnikom.        W czasie 4 dni konferencji wygłoszono w sumie 7 wykładów plenarnych, 47 wykładów, 18 komunikatów i przedstawiono 153 prace posterowe. Warto zaznaczyć, że organizatorzy przewidzieli czas na krótką dyskusję po każdym wystąpieniu, a laureaci nagród Komitetu Chemii Analitycznej w osobnej sesji zaprezentowali swoje naukowe osiągnięcia. To ważne, aby w natłoku różnych konferencji, połączonych często z lokalnymi atrakcjami turystycznymi, nie zapomnieć o tym, co jest, a na pewno powinno być najważniejsze w konferencjach naukowych (nie mylić z „pseudo-naukowymi”).

W czasie trwania konferencji miały miejsce wystawy aparatury, odczynników, akcesoriów oraz oprogramowania. Złotym sponsorem konferencji była firma Perlan Technologies, srebrnymi: Polpharma i Shim-Pol, a brązowymi: Anchem, Bioanalytic, Leco, Polygen, Sciex oraz Servier. Wśród wielu wystawców znalazły się firmy: Waters, Merck, Metrohm, Witko czy Chromsword, a patronat medialny nad wydarzeniem objęło m.in. czasopismo „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski”.

Ciekawe prezentacje firmowe, pełne dyskusji przerwy kawowe i obiadowe oraz bogaty program pozakonfrencyjny (koncert organowy w Katedrze w Oliwie; spotkanie w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku czy wycieczka na zamek w Malborku) dodatkowo uświetniły wydarzenie. Spotkania takie jak w Sopocie ze względu na czas oraz miejsce, a przede wszystkim uczestników i organizatorów powodują, że w natłoku bieżących spraw znajdujemy tak nam wszystkim potrzebny czas, aby spotkać się w gronie koleżanek i kolegów, w tym najważniejszych osób decydujących o losach i kierunkach rozwoju polskiej i światowej chromatografii. Dzięki gospodarzom całość konferencji przebiegła w miłej atmosferze i pozwoliła na wymianę doświadczeń oraz na nawiązanie współpracy i nowych znajomości.

Uroczyste zakończenie konferencji, podczas którego odbyło się podsumowanie oraz wręczenie nagród, miało miejsce w środowe popołudnie 13 września.

Serdecznie gratuluję organizatorom udanych konferencji, które wymagały ogromnego nakładu sił i środków, a efekty były znakomite i na długo pozostaną w naszej pamięci.

dr hab. Rajmund Michalski, prof. IPIŚ PAN

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij