17 listopada 2017 r. na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie odbyła się druga edycja konferencji "Badania jakości wód i ścieków w praktyce".

17 listopada 2017 r. na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie odbyła się druga edycja konferencji, która została zorganizowana przez redakcję czasopisma „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski” we współpracy z AJD. Partnerami konferencji były firmy: ABL&E-JASCO POLSKA, AQUA LAB, PZ HTL, HYDROLAB, METROHM i SARTORIUS.

Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia zarówno praktyczne (m.in. najczęściej popełniane błędy podczas pobierania próbek wód i ścieków), legislacyjne (m.in. zasady i potrzeby monitorowania jakości wody w kontekście zarządzania ryzykiem, czyli znowelizowane polskie przepisy prawne, a zalecenia UE i WHO), jak i techniczne (m.in. ocena ryzyka w systemach zaopatrzenia w wodę).

Swoją wiedzą w tym zakresie podzielili się z uczestnikami eksperci: mgr inż. Marcin Bujak (Laboratorium Centralne AQUA SA), mg inż. Barbara Mulik (doradca ds. bezpieczeństwa wody, członek Komitetu weryfikacyjnego i redakcyjnego polskiego tłumaczenia Wytycznych WHO), mgr inż. Marcin Kuś (SGS Polska), dr inż. Krzysztof Boryczko (Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Politechnika Rzeszowska), dr Izabela Chmielewska (Śląskie Centrum Radiochemii Środowiskowej, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach), dr hab. Rajmund Michalski, prof. AJD, redaktor naczelny pisma „Laboratorium”.

Ze względu na szkoleniowy charakter spotkania istotną jego cześć zajęła dyskusja w gronie ekspertów i praktyków, podczas której debatowano o najnowszych rozwiązaniach i wytycznych związanych z analityką wód i ścieków, jak i rozwiązaniach bieżących problemów spotykanych w codziennej pracy.

Cykl konferencji - „Badania jakości wód i ścieków” - adresujemy do kierowników i pracowników laboratoriów oraz środowiska naukowego, reprezentantów laboratoriów badań środowiskowych oraz laboratoriów badań wód i ścieków, stacji sanitarno-epidemiologicznych, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, zakładów wodociągów i kanalizacji, zakładów i inspektoratów ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej.

Kolejna edycja odbędzie się 16 listopada 2018 r., również na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym AJD w Częstochowie. Więcej szczegółów już wkrótce na stronie: www.konferencjalaboratorium.elamed.pl

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij