18 stycznia 2018 r. w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie miała miejsce doniosła uroczystość nadania godności doktora Honoris Causa prof. dr hab. Bogusławowi Buszewskiemu.

18 stycznia 2018 r. w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie miała miejsce doniosła uroczystość nadania godności Doktora Honoris Causa prof. dr hab. Bogusławowi Buszewskiemu – osobie powszechnie znanej i docenianej za swoje zasługi nie tylko na polu chemii analitycznej.

To ważne wydarzenie zgromadziło kilkaset znamienitych gości z kraju i zagranicy – współpracowników, przyjaciół i uczniów Profesora. Po wprowadzeniu sztandaru Uczelni i odczytaniu uchwały Rady Wydziału Nowych Technologii i Chemii oraz uchwały Senatu WAT przez prof. dr hab. Stanisława Cudziło, laudację na część Profesora wygłosił jej promotor - prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński. Następnie znakomity jak zawsze w formie i treści wykład wygłosił sam laureat. Burza braw, jaka zakończyła wystąpienie prof. Buszewskiego stanowiła symboliczne podsumowanie uzasadnienia nadania mu tego zaszczytnego tytułu. W swoich wystąpieniach goście uroczystości podkreślali nie tylko naukowe osiągnięcia Profesora, ale także jego mądrość życiową i podejście do młodych adeptów nauki. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości miało miejsce sympatyczne spotkanie w restauracji Klubu WAT, podczas którego w mniej formalnej atmosferze toczyły się ożywione dyskusje.

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski jest wybitnym specjalistą z zakresu chemii analitycznej i metod separacyjnych. Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu kieruje Katedrą Chemii Środowiska i Bioanalityki oraz Centrum Edukacyjno-Badawczym Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych. Studia wyższe ukończył na Wydziale Matematyki-Fizyki-Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1986 r. otrzymał stopień doktora na Wydziale Technologii Chemicznej Słowackiego Uniwersytetu Technicznego w Bratysławie. 6 lat później uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w roku 1999 otrzymał tytuł naukowy profesora chemii. Był stypendystą Fundacji Alexandra Humboldta w Instytucie Chemii Organicznej na Uniwersytecie w Tybindze oraz Fundacji Cradforda na Uniwersytecie w Lund w Szwecji. Jego zainteresowania naukowe związane są z chemią analityczną środowiska i fizykochemią zjawisk powierzchniowych oraz z zastosowaniem chromatografii i technik pokrewnych (HPLC, SPE, GC, CZE, PaT/GC, GC/MS, LC/MS). Zajmuje się również spektroskopią i chemometrią.

Za liczne zasługi Profesor Bogusław Buszewski był wielokrotnie wyróżniany, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Medalem Słowackiego Towarzystwa Chemicznego oraz nagrodami, m.in. Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji Humboldta, EuCheMS Award, Naczelnej Organizacji Technicznej oraz subwencji profesorskiej Mistrz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. W listopadzie 2013 r. prof. Buszewski otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Świętych Cyryla i Metodego w Trnawie na Słowacji, a w grudniu 2016 r. został powołany na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk. W ubiegłym roku został uhonorowany medalem czeskiego Uniwersytetu Pardubicach oraz medalem Jędrzeja Śniadeckiego – najwyższym wyróżnieniem Polskiego Towarzystwa Chemicznego za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie chemii. Został powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców. Był Prezesem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, a obecnie pełni zaszczytną funkcję Przewodniczącego Komitetu Chemii Analitycznej PAN.

dr hab. Rajmund Michalski, prof. IPIŚ PAN, Zabrze

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij