Katedra Logistyki przy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie realizuje projekt: Promotion of Multimodal Transport in Chemical Logistics - ChemMultimodal.

Cel projektu: Promocja transportu multimodalnego w sektorze chemicznym nastawiona na poprawę jego efektywności i wzrostu wykorzystania rozwiązań przyjaznych środowisku naturalnemu.

 
Projekt jest realizowany następującymi etapami:
 • Etap I – diagnoza przepływów towarowych i informacyjnych w łańcuchach dostaw w sektorze chemicznym w Polsce.
 • Etap II – zaprojektowanie modelu przepływu towarów i informacji w łańcuchach dostaw w sektorze chemicznym z wykorzystaniem transportu multimodalnego przy założeniu 10%-owego wzrost udziału transportu multimodalnego w sektorze chemicznym oraz 5%-owej redukcji emisji CO2.
 • Etap III – testowanie rozwiązania modelowego wśród wybranych przedsiębiorstw/łańcuchów dostaw i ocena rezultatów. 
 • Etap IV - przeprowadzenie szkoleń wśród pozostałych przedsiębiorstw.
 • Etap V – opracowywanie rekomendacji związanych ze zmianami regulacji transportu towarów w sektorze chemicznym na szczeblu krajowym i unijnym.
Partnerzy:
 • Ministry of Sciences and Economic Affairs Saxony-Anhalt, Niemcy
 • Ministry for Regional Development and Transport Saxony-Anhalt, Niemcy
 • isw Institute for Structural Policy and Economic Development, Niemcy
 • Otto-von-Guericky, University Magdeburg, Niemcy
 • Szkoła Główna Handlowa, Katedra Logistyki, Polska
 • Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Polska
 • University of Applied Sciences Upper Austria, Austria 
 • Business Upper Austria – Plastic Cluster, Austria
 • Province of Novara, Włochy
 • SC Chemical Development, Włochy 
 • Association of Chemical Industry of the Czech Republic, Czechy
 • Usti Region, Czechy
 • Association of Chemical and Pharmaceutical Industry of the Slovak Republic, Słowacja
 • Public Benefit Non-Profit Ltd. for the Development of the Industry, Węgry


Termin realizacji: 1.06.2016 r. - 31.05.2019 r.

Wartość: 2,4 mln EUR

Kierownik projektu z ramienia SGH w Warszawie:
dr Katarzyna Nowicka

www.facebook.com/ChemMultimodal-746751432133567/

www.linkedin.com/groups/8550903 

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/ChemMultimodal.html

ChemMultimodal Newsflash #1

ChemMultimodal Newsflash #2

ChemMultimodal Newsflash #3

ChemMultimodal Newsflash #4

ChemMultimodal Newsflash #5 

Artykuł o projekcie w wydawnictwie Eurologistics nr 100/2017 str. 62-63

Spotkanie Partnerów Projektu ChemMultimodal, Program Interreg Central Europe

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij