Trwa aktualizacja Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej - strategicznych miejsc dla rodzimej nauki. Do 13 czerwca znajdujące się na mapie jednostki naukowe czy konsorcja mają czas na złożenie kwestionariuszy ewaluacyjnych.

Trwa aktualizacja Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej - strategicznych miejsc dla rodzimej nauki. Do 13 czerwca znajdujące się na mapie jednostki naukowe czy konsorcja mają czas na złożenie kwestionariuszy ewaluacyjnych. Można też wnioskować o wpisanie nowych przedsięwzięć.

Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej (PMDIB) to dokument, w którym rozpisane są "strategiczne miejsca dla rodzimej nauki" - czyli najlepsze laboratoria, centra i systemy informatyczne. "Opracowanie dokumentu pozwoliło na uwypuklenie potencjału różnych dziedzin nauki, a także wyselekcjonowanie najlepszych przedsięwzięć zgłaszanych przez środowiska naukowe" - podkreśla Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej resortu.

Jako przykłady umieszczonych na mapie sukcesów polskiej nauki MNiSW wymienia m.in. 90-metrowy radioteleskop Narodowego Centrum Radioastronomii i Technologii Kosmicznych, SOLARIS – Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego czy CEZAMAT – Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii.

Pod koniec kwietnia resort nauki ogłosił aktualizację PMDIB. Do 13 czerwca jednostki naukowe, konsorcja i uczelnie, które już znajdują się na PMDIB, mają obowiązek złożenia kwestionariuszy ewaluacyjnych. W przeciwnym razie mogą być wykreślone z mapy - informuje resort nauki w internetowym komunikacie.

Również do 13 czerwca można składać wnioski o wpisanie do dokumentu nowych przedsięwzięć. O dopisanie do mapy mogą starać się: jednostki naukowe, konsorcja naukowe, centra naukowo-przemysłowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk, centra naukowe uczelni, reprezentowane przez jednostkę naukową, lub uczelnie.

PMDIB powstała w lutym 2011 roku w odpowiedzi na rekomendacje Europejskiego Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych i postulaty naukowców. Obecnie znajdują się na niej 53 przedsięwzięcia realizowane przez uczelnie i instytuty badawcze. 30 z nich to przedsięwzięcia krajowe, 23 natomiast mają charakter międzynarodowy. 15 spośród przedsięwzięć obecnych na PMDIB jest w fazie realizacji.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij