Konwersatorium Spektrometrii Atomowej odbędzie się 24-26 września 2018 r. w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku.

Tematyka konwersatorium obejmuje zagadnienia związane z zastosowaniem absorpcyjnej i emisyjnej spektrometrii atomowej, spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej oraz rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej w analizie klinicznej, środowiskowej i przemysłowej.

Organizatorami konwersatorium są: Zespół Analizy Spektralnej Komitetu Chemii Analitycznej PAN wraz z Zakładem Chemii Analitycznej Instytutu Chemii Uniwersytetu w Białymstoku. Konwersatorium po raz pierwszy odbędzie się w nowoczesnym kampusie Uniwersytetu w Białymstoku. Jest to kontynuacja cyklicznych spotkań analityków zajmujących się metodami absorpcyjnej i emisyjnej spektrometrii atomowej oraz spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej, które wcześniej odbywały się w Ustroniu koło Wisły. Tematyka konferencji obejmuje również zagadnienia dotyczące metod przygotowania próbek do analizy, interferencji występujących podczas oznaczeń, nowych rozwiązań konstrukcyjnych w aparaturze pomiarowej oraz zapewnienia jakości wyników analitycznych. W ramach konferencji odbędzie się specjalna sesja naukowa, na której wybitni naukowcy z dziedziny analizy spektralnej zostaną uhonorowani Nagrodą im. Jerzego Fijałkowskiego. Konwersatorium skierowane jest do pracowników uczelni wyższych, instytutów naukowych i laboratoriów chemicznych, diagnostycznych i przemysłowych wykorzystujących techniki spektrometrii atomowej oraz przedstawicieli firm produkujących aparaturę badawczą. Uczestnicy konwersatorium otrzymują certyfikat.

Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie internetowej:
www.kosat.pl
Kontakt: prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz
e-mail: bgodlew@uwb.edu.pl, tel.: 85 738 82 57
dr Barbara Leśniewska
blesniew@uwb.edu.pl, tel.: 85 738 80 93

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij