Jedna z kluczowych organizacji badawczo-rozwojowych PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii nawiązał współpracę z Roche Polska – liderem wśród firm zajmujących się dostarczaniem innowacyjnych rozwiązań w obszarze ochrony zdrowia.

Jedna z kluczowych organizacji badawczo-rozwojowych PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii nawiązał współpracę z Roche Polska – liderem wśród firm zajmujących się dostarczaniem innowacyjnych rozwiązań w obszarze ochrony zdrowia. To pierwsza tego rodzaju współpraca PORT z prywatnym inwestorem.

W ramach zawartego porozumienia partnerzy zadeklarowali współpracę na rzecz rozwoju biotechnologii i profilowania genomowego w Polsce, których beneficjentem będą polscy pacjenci.

Kooperacja PORT oraz Roche Polska to pierwszy krok w rozpoczęciu prac nad stworzeniem otwartych dla polskich naukowców baz genomowych osób chorych na nowotwory.

---

Przyjęta przez Rząd w 2017 r. Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wyznaczyła nowe kierunki rozwoju wielu obszarów m.in. nauki i biotechnologii. Instytucje badawcze, ośrodki naukowe, a także prywatni inwestorzy planują działania, których finalnym efektem ma być wymierny wkład w rozwój polskiej gospodarki, a wraz z nim – wzrost innowacyjności oraz reindustrializacja.

Plan w działania przekuwają już PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii we Wrocławiu oraz Roche Polska – innowacyjna firma przemysłu farmaceutycznego i wiodący inwestor w obszarze ochrony zdrowia w Polsce. 10 grudnia 2018 r. we Wrocławiu podpisano list intencyjny o współpracy obu partnerów w zakresie rozwoju biotechnologii i profilowania genomowego w Polsce.

To właśnie partnerstwa publiczno-prywatne jak to zawarte przez PORT oraz Roche Polska są jednym z głównych elementów, które mogą pobudzić gospodarkę oraz wesprzeć wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań. Wpisują się one również w Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, co podczas uroczystości podkreślił Piotr Dardziński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego: – Rozwój dzisiejszej nauki nie jest możliwy bez międzynarodowej współpracy. Cieszę się, że firma Roche dostrzega potencjał i potrafi zwrócić uwagę na to co dzieje się w Polsce. Potrzebujemy wiarygodnego Partnera, który pomoże nam wskazać badania oraz procesy, które należy rozwijać oraz problemy obszaru biotechnologii, które należy rozwiązywać. Ta współpraca to najlepszy przykład wdrażania kolejnych kroków zapisanych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Ścisła współpraca ośrodków badawczych, naukowych z biznesem jest bodźcem, który wpływa na działalność obu jednostek – przedsiębiorcy wspierają ośrodki badawcze, czy naukowe nie tylko finansowo, ale również dzielą się swoim doświadczeniami, zasobami i know-how.

W ramach zawartego porozumienia partnerzy zadeklarowali m.in. wymianę doświadczeń w zakresie pracy nad nowymi lekami, wymianę wiedzy nt. najnowszych trendów w dziedzinie biotechnologii i bioinformatyki oraz organizacji procesów selekcji projektów badawczych.

– To właśnie biotechnologia będzie jednym z elementów kształtujących przyszłość na świecie. Świadomość tego faktu jest obecna w ośrodkach decyzyjnych, od których zależy dalszy rozwój naszego kraju – w Kancelarii Premiera, Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, jak również w PORT, dlatego stanowi jeden z kluczowych filarów naszej strategii – mówi Piotr Dytko, Prezes PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii. – Kooperacja z Roche Polska to dla nas nowe doświadczenie, które może wpłynąć na wyniki prac realizowanych w naszym ośrodku, czyniąc nas równocześnie pionierami wyznaczającymi nowe kierunki rozwoju biotechnologii w naszym kraju.

Kooperacja PORT oraz Roche Polska to pierwszy krok w rozpoczęciu prac nad stworzeniem otwartych dla polskich naukowców baz genomowych osób chorych na nowotwory. Powstanie takich baz dostarczy naukowcom znacznie dokładniejszych informacji na temat sekwencji genów, ułatwiając poszukiwanie oraz wskazanie genów i ich mutacji, które odpowiadają za powstawanie i rozwój chorób. Jest to również niezbędne obecnie narzędzie do porównywania i analizy, które może przyczynić się do rozwoju nowych, co raz dokładniejszych i skuteczniejszych terapii dla pacjentów.

– Medycyna wkroczyła w kolejny, przełomowy etap wszechstronnego profilowania genomowego. Pacjenci mają już dostęp do coraz nowocześniejszego leczenia opartego na medycynie personalizowanej, które jest bardzo skuteczne – mówi Wiktor Janicki, Dyrektor Generalny Roche Polska. – Jesteśmy nie tylko producentem innowacyjnych leków, ale również odpowiedzialnym partnerem polskiej gospodarki. Współpraca z polskimi ośrodkami naukowymi jest jednym z naszych priorytetów. Polscy naukowcy już nie raz pokazali światu, że ich pomysły mogą zmienić paradygmat chorób dotykających społeczeństwo. Dzięki współpracy z Polski Ośrodkiem Rozwoju Technologii tworzymy kolejną już przestrzeń dla budowania nowoczesnych rozwiązań w naszym kraju, które są bodźcem napędzającym polską gospodarkę.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij