Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum w Katowicach to miejsce, w którym biznes łączy się z nauką. Na terenie Parku znajdują się nowoczesne zaplecza laboratoryjne, dzięki którym technologie energooszczędne stale podnoszą swoją jakość.

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum został założony w 2007 r. w Katowicach. Koncentruje się na rozwoju technologii energooszczędnych oraz poszanowaniu energii w budynkach. Jest miejscem spotkania biznesu z nauką. Oferuje laboratoria i sprzęt badawczy, usługi szkoleniowe i doradcze, ułatwiając dostęp do wiedzy i wyników najnowszych badań z branży, a także tworząc na terenie Parku sprzyjające warunki dla lokalizacji firm zaawansowanych technologii i otoczenia biznesu. Dodatkowo Park wspiera tworzenie firm technologicznych, bada innowacyjne pomysły, a następnie angażuje się kapitałowo w nowe spółki.

Na terenie katowickiego Parku znajduje się budynek pasywny nagrodzony przez Komisję Europejską nagrodą Greeen Buidling 2013 przyznawaną dla najbardziej energooszczędnych obiektów w Europie.  Jest zasilany źródłami energii odnawialnej, które sprawiają iż jego zapotrzebowanie energetyczne jest 8 raz mniejsze niż w obiektach tradycyjnych. Budynek pasywny jest jednocześnie siedzibą innowacyjnych firm, laboratorium badawczym i centrum przetwarzania danych, gdzie mieści się nowoczesne Data Center certyfikowana przez Uptime Institute.

W Euro-Centrum działa też Centrum Szkoleniowe Nowoczesnych Technik Grzewczych z pracowniami warsztatowymi kotłów małej mocy na paliwa stałe, pomp ciepła, kolektorów i systemów słonecznych oraz systemów wentylacji. Mieści się tu także Centrum Testowania Systemów Solarnych wyposażone w stacjonarny symulator słoneczny do badania wydajności kolektorów słonecznych.

Laboratoria, którymi dysponuje Euro-Centrum to:
  • Centrum Testowania Systemów Solarnych – to laboratorium wewnętrzne stworzone na bazie symulatora natężenia promieniowania słonecznego, składającego się z pola lamp, sztucznego nieba, układu wentylacyjnego, termostatu, czujników temperatury i urządzenia do generowania danych. Laboratorium przeznaczone jest do badania sprawności kole ktorów słonecznych, wykorzystujących mieszaninę wody i glikolu jako nośnik ciepła.
  • Laboratorium procesów w budownictwie energooszczędnym – przeznaczone do prowadzenia testów na materiałach budowlanych pod kątem ich odporności na czynniki klimatyczne, koroz ję lub szybkość starzenia. Testy można prowadzić w specjalnie do tego przygotowanych komorach, charakteryzujących się szerokim zakresem temperatur i wilgotności.
  • Laboratorium właściwości cieplnych budynków – umożliwiające gruntowną diagnostykę budynku, m.in. pod względem występowania mostków termicznych, szczelności, poziom hałasu czy natężenia światła. Pozwala też sprawdzić jakość klimatu, albo komfort cieplny w pomieszczeniu.
  • Laboratorium inteligentnych sieci energetycznych – laboratorium powstające, w którym będą testowane, integrowane i zarządzane systemy energetyczne budynku, znajdujące się również w lokalizacjach poza Katowicami.
  • Laboratorium ogniw fotowoltaicznych - przeznaczone do prowadzenia testów pojedynczych modułów fotowoltaicznych oraz kompletnych instalacji PV pod kątem oceny ich sprawności, wykrywania usterek i zakłóceń w pracy, jakości energii elektrycznej produkowanej w instalacji itp. Mobilne wyposażenie laboratorium umożliwia prowadzenie badań w miejscu lokalizacji instalacji.
  • Stacja klimatyczno-meteorologiczna – usytuowana na dachu budynku pasywnego, pozwala monitorować warunki atmosferyczne dla jego funkcjonowania. Szczególną wagę, ze względu na rodzaj urządzeń zainstalowanych na budynku, przywiązuje się do pomiarów promieniowania słonecznego oraz sporządzania jego bilansu. Zebrane i gromadzone dane stanowią przydatny materiał dla oceny warunków klimatycznych, wspomagających właściwy dobór instalacji OZE, nie tylko dla budynku pasywnego, ale również dla innych obiektów w okolicy.

Relacja z wizyty w laboratoriach PNT Euro-Centrum zostanie opublikowana w numerze 1/2019 "Laboratorium - Przeglądu Ogólnopolskiego". 

 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij