Projekt Uniwersytetu Zielonogórskiego zakładający utworzenie Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych otrzymał dofinansowanie w wysokości 12 mln zł w pilotażowym konkursie resortu nauki.

Projekt uzyska wsparcie z ministerialnego programu "Regionalna Inicjatywa Doskonałości"; celem konkursu było wsparcie poszczególnych grup nauk w dwunastu regionach kraju z uwzględnieniem regionalnych specjalizacji, czyli obszarów gospodarki i nauki uznanych w nich za priorytetowe.

"Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych to przedsięwzięcie, będące efektem współpracy pomiędzy Wydziałem Fizyki i Astronomii oraz Wydziałem Mechanicznym naszej uczelni. Otrzyma on w latach 2019-22 dofinansowanie w wysokości ok. 12 mln zł, z czego prawie 8,5 mln zł zostanie przeznaczonych na na najnowocześniejszy sprzęt badawczy" – powiedziała rzecznik uczelni Ewa Sapeńko.

W Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych będą prowadzone badania m.in. w zakresie nanotechnologii, wpływu próżni i radiacji na właściwości materiałów, metod powlekania materiałów, właściwości materiałów i metamateriałów (w tym wytrzymałościowe) oraz badania metodami optycznymi układów meta, mikro i nanomechanicznych.

"Projekt ma posłużyć do zwiększenia potencjału badawczego obecnych grup badawczych, dalszego rozwoju międzynarodowej współpracy w zakresie nauki, wypracowania metod wzrostu innowacyjności, większej skuteczności w pozyskiwaniu środków na badania i spowodować wychowanie młodej kadry badawczej potrafiącej pracować w zespołach interdyscyplinarnych" – wyjaśniła rzecznik.

Według władz UZ realizacja projektu wpisuje się w strategię rozwoju województwa lubuskiego, gdzie kładziony jest nacisk na budowanie konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki regionalnej.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij