"NanoBioMateriały – od teorii do aplikacji" będzie interdyscyplinarnym spotkaniem, służącym przepływowi informacji i poglądów oraz poszukiwaniu nowych obszarów badawczych i nawiązywaniu współpracy.

Współczesne nano- oraz biomateriały zyskują z roku na rok coraz większe znaczenie praktyczne w chemii, biologii i medycynie. Są przedmiotem intensywnych badań fizykochemicznych oraz biologicznych w celu zwiększenia możliwości kontrolowania ich właściwości i optymalnego wykorzystania. To nowe podejście nakłada na badaczy konieczność nawiązywania ścisłej współpracy między dziedzinami.

Konferencja "NaBioMat 2019" jestinterdyscyplinarnym spotkaniem, służącym przepływowi informacji i poglądów oraz poszukiwaniu nowych obszarów badawczych i nawiązywaniu współpracy między naukowcami pracującymi na styku chemii materiałów, biologii i biotechnologii oraz dyscyplin pokrewnych. Prezentowane badania z zakresu nanomateriałów mają ogromny potencjał aplikacyjny, a spotkanie naukowców reprezentujących różne dyscypliny naukowe z pewnością ułatwi ich wszechstronną charakterystykę oraz wdrożenie.

Spotkanie obejmuje następujące zagadnienia:

  • Synteza nanomateriałów nieorganicznych, bionanomateriałów oraz materiałów biokompatybilnych,
  • Badania chemiczne i strukturalne nanomateriałów,
  • Związki biologicznie czynne o potencjalnym zastosowaniu w nanotechnologii,
  • Interakcje biomolekuł i nanomateriałów,
  • Bioreaktory, bioprocesy, biosensory, bionośniki,
  • Cytotoksyczność nanomateriałów,
  • Nanomateriały i nanocząsteczki w medycynie oraz tematy pokrewne.

Program naukowy Konferencji przewiduje 4 sesje naukowe, w tym „Sesję Młodych” skierowaną do młodych naukowców i studentów. Każda z sesji będzie się składać się z wykładów zaproszonych, wybitnych specjalistów oraz z 15-minutowych wystąpień ustnych uczestników konferencji. Integralną częścią każdej sesji będą prezentacje plakatowe. Do udziału w Konferencji zostały zaproszone firmy produkujące i oferujące aparaturę, sprzęt laboratoryjny i odczynniki chemiczne, którym zaoferowano możliwość zorganizowania warsztatów i pokazów najnowszej aparatury i metod badawczych.

Organizatorzy:

Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy, Wydział Chemii UMK w Toruniu
Zakład Biochemii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu
Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Biochemicznego
Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici

Kontakt:

Komitet Organizacyjny Konferencji NaBioMat 2019
e-mail: nabiomat@umk.pl
tel. (56) 611 45 07

https://nabiomat.umk.pl/pages/main_page/
https://www.facebook.com/nabiomat

Miejsce konferencji:

Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa"
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 37a
87-100 Toruń

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij