Katedra Logistyki przy kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie realizuje projekt: Promotion of Multimodal Transport in Chemical Logistic.

Celem projektu jest promocja transportu multimodalnego w sektorze chemicznym nastawiona na poprawę jego efektywności i wzrostu wykorzystania rozwiązań przyjaznych środowisku naturalnemu.

 

Przemysł chemiczny jest ważnym sektorem gospodarczym w Europie Środkowej o obrotach 117 miliardów euro i 340 000 pracowników. Firmy chemiczne są ważnymi interesariuszami logistycznymi odpowiedzialnymi za 8% transportu towarowego. Głównym celem ChemMultimodal jest promocja multimodalnego transportu towarów chemicznych. Założeniem projektu jest osiągnięcie tego celu poprzez koordynację i ułatwienie współpracy między firmami chemicznymi, wyspecjalizowanymi dostawcami usług logistycznych (LSP), operatorami terminali i władzami publicznymi w regionach chemicznych w Europie Środkowej.

W oparciu o szczegółową analizę potrzeb w zakresie poprawy transportu multimodalnego towarów chemicznych, w ramach projektu opracowany zostanie zestaw narzędzi do wspierania firm chemicznych i dostawców usług logistycznych w ich strategicznym i operacyjnym planowaniu zwiększenia udziału transportu multimodalnego. Ten zestaw narzędzi zostanie przetestowany w 6 programach pilotażowych z 30 firmami chemicznymi w krajach partnerskich, aby ułatwić rzeczywistą zmianę modalną. W tych pilotażach celem jest zwiększenie transportu multimodalnego o 10% i zmniejszenie śladu CO2 o 5% do końca czasu trwania projektu. Ponadto wdrożonych zostanie 6 seminariów szkoleniowych w celu nauczenia korzystania z narzędzia dodatkowym 120 firmom. Opracowana zostanie 1 wspólna strategia i 7 regionalnych planów działania, aby kontynuować i zintensyfikować działania po zakończeniu projektu.

Projekt jest realizowany następującymi etapami:

 

  • Etap I – diagnoza przepływów towarowych i informacyjnych w łańcuchach dostaw w sektorze chemicznym w Polsce.

  • Etap II – zaprojektowanie modelu przepływu towarów i informacji w łańcuchach dostaw w sektorze chemicznym z wykorzystaniem transportu multimodalnego przy założeniu 10%-owego wzrost udziału transportu multimodalnego w sektorze chemicznym oraz 5%-owej redukcji emisji CO2.

  • Etap III – testowanie rozwiązania modelowego wśród wybranych przedsiębiorstw/łańcuchów dostaw i ocena rezultatów. 

  • Etap IV – opracowywanie rekomendacji związanych ze zmianami regulacji transportu towarów w sektorze chemicznym na szczeblu krajowym i unijnym.

 

Projekt zrealizowany ma być do końca maja bieżącego roku.

 

 

 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij