Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych osiągnięć mykologii w kontekście współczesnych, europejskich i światowych trendów związanych z jakością środowiska, bioróżnorodnością, fitopatologią, a także ekologią i ochroną grzybów.

Lokalizacja:
Warszawa-Białowieża
Data rozpoczęcia:
16.09.2019
Data zakończenia:
21.09.2019
Strona www:
https://xviiice...

Serdecznie Państwa zapraszamy do wzięcia udziału w XVIII Kongresie Europejskich Mykologów. Do udziału w Kongresie zachęcamy pracowników naukowych, doktorantów oraz specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny i specjalności związane z zagadnieniami szeroko rozumianej mykologii. Swój aktywny udział w Kongresie potwierdziło 16 mówców plenarnych i opiekunów merytorycznych sesji referatowych. Są to światowej klasy specjaliści-mykolodzy prowadzący badania nad szeroką gamą zagadnień, w tym mykologią medyczną, biotechnologią, genomiką, czy ochroną grzybów. Szczegółowy wykaz tych osób i ich krótkie biogramy są dostępne na stronie Kongresu (https://xviiicem.pl). Planowane są również wydarzenia towarzyszące Kongresowi: wykład otwarty poświęcony Mykologii kryminalnej, wystawa zdjęć Grzyby- Mistrzowskie rzeźby natury oraz XXV jubileuszowa wystawa grzybów w Białowieży. Ponadto, należy dodać, że w chwili obecnej zarejestrowanych jest blisko 200 uczestników Kongresu.

Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych osiągnięć mykologii w kontekście współczesnych, europejskich i światowych trendów związanych z jakością środowiska, bioróżnorodnością, fitopatologią, a także ekologią i ochroną grzybów. Konferencja ma na celu promowanie mykologii stosowanej i biotechnologii, a także najnowszych metod badania grzybów obejmujących genomikę, genetykę i biologię molekularną, które pozwalają poznać lepiej biochemię i fizjologię grzybów, a także ich znaczenie w wielu dziedzinach gospodarki. Kongres będzie wydarzeniem naukowym kompleksowo ujmującym rolę bioróżnorodności grzybów w różnych środowiskach, a jednocześnie miejscem wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów dla realizacji wspólnych projektów badawczych z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod badawczych stosowanych w mykologii. Podczas Kongresu możliwa będzie integracja i zacieśnienie kontaktów środowiska naukowego z obszaru szeroko rozumianej mykologii, a także nauk rolniczych, leśnych, biologicznych, oraz innych nauk środowiskowych i biotechnologicznych, zwłaszcza w zakresie prowadzenia interdyscyplinarnych badań nad bioróżnorodnością grzybów. Wydarzenie to ma długoletnią historię, ugruntowaną renomę i należy do bardzo prestiżowych i znanych na świecie konferencji. Uczestniczą w niej eksperci z całej Europy, a także przedstawiciele wielu jednostek z innych stron świata.

Współorganizatorzy Kongresu Europejskich Mykologów: Polskie Towarzystwo Mykologiczne, European Mycological Association, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Białowieski Park Narodowy, Uniwersytet Łódzki, Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badawczy Leśnictwa, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Białostocka.

 

Konferencja jest dofinansowana w ramach zadania: Organizacja XVIII Kongresu Europejskich Mykologów - zadanie finansowane w ramach umowy 964/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij