Konferencja odbyła się w dniach 11-12 kwietnia 2019 w siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum w Katowicach. Zorganizowana została przez redakcję czasopisma „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski”.

Wykład inauguracyjny wygłosiła dr Anna Kęsik z Polskiego Centrum Akredytacji, która omówiła motyw przewodni konferencji – jakie nowe wymagania wprowadza wydanie 3. normy PN-EN ISO/IEC 17025. Jej wystąpienie poruszało kwestię zmian, które po wydaniu nowej normy muszą zajść w strukturach laboratoriów akredytowanych. Zwróciła uwagę na kwestie dokumentacji, poufności, powoływania kierownictwa, wyposażenia laboratorium, personelu oraz ryzyk i szans.

Na pytanie „Ważny wynik badania – czyli jaki?” w swoim wystąpieniu odpowiedziała dr inż. Agnieszka Wiśniewska. Wyjaśniła ona w jaki sposób laboratorium może zapewnić ważność uzyskiwanych wyników zgodnie z wymaganiami nowelizacji normy. Poruszyła takie kwestie jak różnica między zapewnianiem jakości a kontrolą jakości, ocena wyników zewnętrznej kontroli oraz sposób przeprowadzania kontroli wewnętrznych. Z kolei Katarzyna Szymańska z Zakładu Metrologii Interdyscyplinarnej Głównego Urzędu Miar w swoim wykładzie skupiła się na takich narzędziach do potwierdzania ważności wyników jak: badania biegłości, porównania międzylaboratoryjne oraz porównania wewnątrzlaboratoryjne.

Prof. Aleksander Astel z Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Pomorskiej w Słupsku w swojej prelekcji poruszył temat modelu kształcenia praktycznego, czyli dostosowania obecnej oferty edukacyjnej uczelni Słupskiego Ośrodka Akademickiego do kształcenia zawodowego na poziomie wyższym, zgodnego z potrzebami gospodarki subregionu. Zaznaczył przy tym, że prawidłowe działanie laboratorium opiera się w dużej mierze na kompetencjach i odpowiednim wykształceniu personelu. O projekcie Napowietrznego Mobilnego Laboratorium, wyposażonego w aparaturę pomiarową umieszczoną w koszu balonu na ogrzane powietrze, który zrealizowany został w ramach Uniwersyteckich Laboratoriów Kontroli Atmosfery, opowiedziała dr hab. Mariola Jabłońska. Podkreśliła, że NML daje nowe możliwości przestrzennego oszacowania rozkładu zanieczyszczeń atmosfery oraz weryfikacji i wspomagania w tworzeniu dokładnych modeli ich rozprzestrzeniania się. Realizacja tego projektu wiąże się także z całkiem nową jakością kształcenia studentów i doktorantów.

Cennymi doświadczeniami związanymi z wprowadzeniem akredytacji wg wymagań nowej normy podzieliły się z uczestnikami konferencji Elżbieta Sadowska z Laboratorium Badania Ścieków Wodociągów Białostockich oraz Anna Trybuła, kierownik laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu. Ten sam temat przybliżył w swojej prelekcji Paweł Strzelec ze Świętokrzyskiego Centrum BHP, w którym podjęto decyzję o rozszerzenie działalności o Laboratorium Badań Środowiska Pracy. Skupił się on głównie na kwestii oceny ryzyk i szans.

Wykładem zamykającym część konferencyjną było wystąpienie dr Stanisława Grygierczyka z Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum. Przybliżył on uczestnikom krótką historię PNT, oraz zapoznał z laboratoriami znajdującymi się na jego terenie: laboratorium inteligentnych sieci energetycznych, właściwości cieplnych budynków, procesów w budownictwie energooszczędnym, testowania systemów solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych. Na koniec dr Grygierczyk przedstawił działania PNT podjęte na rzecz promocji odnawialnych źródeł energii, w tym zastosowanie urządzeń pozyskujących energię z OZE w pasywnym budynku biurowo-laboratoryjnym znajdującym się na terenie PNT.

Po części konferencyjnej uczestnicy mieli okazję odwiedzić laboratoria funkcjonujące w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum.

Konferencja poza zdobyciem cennej wiedzy oraz wymiany doświadczeń między jej uczestnikami, umożliwiała także zaprezentowanie swoich ofert przez przedstawicieli firm z branży zaopatrzenia, oprogramowania oraz sprzętu laboratoryjnego. Bartłomiej Skrzycki opowiedział o LabVantage LIMS, który oprócz zarządzania danymi, wspiera codzienną pracę laboratorium. Kamil Kruk, przedstawiciel firmy Anton Paar przedstawił rozwiązania, jakie oferuje ona w dziedzinie urządzeń do mineralizacji i ekstrakcji mikrofalowej. Paweł Berdyczko z Air Liquide wygłosił prelekcję na temat gazowych materiałów referencyjnych i ich certyfikacji. O kompleksowym systemie do bezpiecznego i wydajnego przygotowywania szkła laboratoryjnego, oprzyrządowania i akcesoriów „System4Lab Miele Professional” opowiedział Adam Sulewski, przedstawiciel firmy Miele. Prelekcja dr inż. Aleksandry Łyko poświęcona była produktom firmy Metrohm - chromatografom jonowym oraz oprogramowaniu MagIC Net. Alchem Grupa przedstawiła ofertę zaopatrzenia laboratoriów w odczynniki chemiczne, materiały zużywalne, sprzęt i meble laboratoryjne. Natomiast prelekcja dr inż. Zofii Dwulit, Prezes Zarządu laboratorium usługowo-badawczego „Biochemik”, skupiła się na przedstawieniu oferty pracowni wzorcowania.

Na V Konferencję „Perspektywy rozwoju laboratoriów badawczych” zapraszamy już za rok.

 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij