ProtoLab - Podkarpackie Centrum Innowacji (PCI), które ma efektywnie łączyć naukę z biznesem w budowaniu nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki powstało w Rzeszowie.

PCI jest spółką samorządową województwa podkarpackiego. Partnerami projektu są: Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jak podkreślano na konferencji oficjalnie otwierającej Centrum jego celem jest efektywne łączenie nauki z biznesem w procesie budowania nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki.

„Polska jest już chyba ostatnim krajem z krajów rozwiniętych, który nie posiada rozwiniętych ekosystemów innowacji startupów w skali regionu. Działania w tym obszarze prowadzone są przez różne instytucje i podmioty i nie są one skoordynowane. Dysfunkcyjny ekosystem to ekosystem, który nie ma powiązań, wspólnych celów i wyzwań, które kierują podejmowanymi przez zarządy, dyrektorów oraz pracowników decyzjami mającymi na celu zwiększanie poziomu zaawansowania technologii” – mówił prezes PCI Jacek Kubrak. Podkreślił, że sieć relacji, jaka występuje między wszystkimi instytucjami z regionu, tworzy nowe możliwości.

„Budowanie ekosystemu to budowanie interakcji, która sama z siebie buduje i rozwija kreatywność. Rozmowa przy kawie, rozmowa na spacerze, krótkie spotkanie, iskra, która przynosi czasami rzeczy niebywałe” –zaznaczył Kubrak.

W jego ocenie PCI będzie wzorcem dla innych regionów Polski, „co można zrobić, kiedy zjednoczy się ze sobą ludzi, instytucje w jednym celu – zrobienia czegoś ponadprzeciętnego”. Wyjaśnił, że działalność Podkarpackiego Centrum Innowacji skoncentrowana jest w trzech platformach. Jedna z nich dotyczy wsparcia najlepszych projektów badawczo-rozwojowych, które mają „wysoki potencjał do komercjalizacji”. Drugi obszar obejmuje wsparcie sprzedaży usług badawczych, jakie świadczą podkarpackie laboratoria, oraz zakup usług badawczych przez przedsiębiorców. Z kolei trzecia platforma to ProtoLab, czyli realne miejsce przeznaczone do prototypowania i weryfikowania pomysłów zgłaszanych i realizowanych przez wszystkich zainteresowanych innowacjami, a w szczególności przez studentów. Znajdują się tam pracownie wyposażone w podstawowe narzędzia, które umożliwią konstruowanie prototypów. Jest m.in. pracownia wirtualnej rzeczywistości, elektroniki, komputerowa, warsztat narzędziowy, co-work.

Prezes PCI zaznaczył, że przewodnią ideą, która sprzyjała powołaniu ProtoLab było stworzenie możliwości eksperymentowania osobom zainteresowanym innowacjami oraz umożliwienie im skorzystania z narzędzi i sprzętu do realizacji własnych projektów, aby przeszli „od idei do prototypu”.

„Startupy, które są budowane, rozwijane mogą tutaj przyjść, skorzystać z laboratorium i fizycznie szybciej wdrożyć proces rozwoju swojej koncepcji, swojego produktu, niż byłoby to wtedy, kiedy musieliby działać teoretycznie, ewentualnie czekać na pieniądze. Może takie urządzenie, może takie. Tutaj mogą przyjść i natychmiast prototypować to, co chcą zrobić” – wskazywał prezes PCI.

Organizatorzy zapraszają do kontaktu zainteresowanych budowaniem zespołów projektowych, tworzeniem prototypów, pracą projektową, szczególnie studentów podkarpackich uczelni, a także firmy, które chcą nawiązać współpracę z PCI głównie w zakresie realizacji wspólnych inicjatyw ukierunkowanych na poszukiwanie rozwiązań i tworzenie projektów wdrożeniowych poprzez współorganizację konkursu dla innowatorów.

Korzystanie z ProtoLab jest bezpłatne. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: protolab.pcinn.org


PAP - Nauka w Polsce

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij