AutoCal to funkcja automatycznej kalibracji dostępna w zaawansowanych wagach OHAUS, m.in. z serii Explorer i Adventurer.

Co oznacza rozszerzalność/kurczliwość w zastosowaniach wymagających wysokiej precyzji?

Dosłownie wszystko, z czym stykamy się na co dzień — ciała stałe, ciecze i gazy, które nas otaczają — składa się z niezwykle małych cząstek zwanych atomami. W przypadku ciała stałego atomy są ułożone w określony sposób i nie mogą się przemieszczać. Podgrzanie danej substancji powoduje jednak pochłanianie energii, która zwiększa energię kinetyczną atomów wchodzących w skład przedmiotu, co z kolei zwiększa ilość zajmowanego przez te atomy miejsca. Podobnie usunięcie ciepła powoduje zmniejszenie energii kinetycznej zgromadzonej w atomach danego materiału, przez co materiał się kurczy. Rozszerzalność i kurczliwość materiałów, takich jak metale, może wydawać się nieistotnym zagadnieniem bez żadnych konsekwencji. W zastosowaniach wymagających wysokiej precyzji takie właściwości mogą jednak stwarzać określone trudności.

Co to jest przetwornik wagowy i na czym polega jego działanie w wadze?

Przetwornik wagowy jest urządzeniem elektromechanicznym zamontowanym w wadze, odpowiedzialnym za przekładanie masy lub siły nacisku przedmiotu na mierzalny sygnał elektryczny. Przetwornik wagowy to metalowy przedmiot, który się odkształca po przyłożeniu obciążenia. Całkowity ruch wykonywany przez przetwornik wagowy jest niewielki. Prosty tensometryczny przetwornik wagowy zilustrowano poniżej w stanie bez obciążenia i z przyłożonym obciążeniem, które powoduje wygięcie lub ugięcie się przetwornika wagowego.

Dlaczego kalibracja jest niezbędna?

W celu złagodzenia wpływu zmian środowiskowych należy wykonać kalibrację wagi (czyli sprawdzić ją, używając wzorca masy), a w razie potrzeby należy również wykonać adiustację wewnętrzną, aby zapewnić jak najbardziej rzetelne wyniki pomiaru. Aby to zrobić, wystarczy użyć wzorca masy i sprawdzić, czy wartość zmierzona i rzeczywista (znana) są zgodne. Chociaż można to wykonać przy użyciu zewnętrznych wzorców masy, takie podejście ma kilka wad:

 

  1. Jest to dość uciążliwe i czasochłonne.

  2. Zewnętrzne wzorce masy wymagają odpowiedniego przechowywania — w niektórych przypadkach wystarczy kontakt ze skórą, aby spowodować przekroczenie zakresu tolerancji błędu wzorca masy.

 

Co to jest kalibracja wewnętrzna?

Niektóre wagi oferują funkcję zwaną kalibracją wewnętrzną lub adiustacją wewnętrzną. Jest to mechanizm wbudowany w wagę składający się z silnika i co najmniej jednego odważnika o znanej masie, który jest umieszczony wewnątrz wagi. W ramach zainicjowanego przez użytkownika procesu wewnętrzny wzorzec masy jest automatycznie unoszony, a wartość zmierzona jest porównywana z wartością oczekiwaną. Jeśli wartości te są różne, waga przeprowadzi automatyczną adiustację, aby uzyskać prawidłowe wartości zmierzone dla danego obciążenia.

Zalety kalibracji wewnętrznej

Mechanizm kalibracji wewnętrznej eliminuje potrzebę zakupu i konserwacji zewnętrznych wzorców masy i jest zwykle procesem znacznie bardziej wydajnym niż kalibracja zewnętrzna.

Opis funkcji AutoCal w wagach OHAUS

Niektóre zaawansowane wagi OHAUS, m.in. wagi analityczne i precyzyjne z serii Explorer i Adventurer oferują funkcję AutoCal.

AutoCal to mechanizm automatycznej kalibracji, który wykorzystuje funkcję adiustacji wewnętrznej, jednocześnie oferując bardziej intuicyjną i zautomatyzowaną obsługę. Waga automatycznie się monitoruje i uruchamia wewnętrzną adiustację w przypadku wykrycia zmiany temperatury lub po upływie określonego czasu. Odbywa się to bez udziału użytkownika w czasie, gdy waga nie jest używana. Dzięki temu waga zapewnia dokładność wyników w aktualnym środowisku pracy i jest zawsze gotowa do użycia, a użytkownik nie musi ręcznie wykonywać kalibracji ani adiustacji.

 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij