Już w październiku 2019 roku rozpoczyna się druga edycja studiów podyplomowych Systemy Bezpieczeństwa Zaopatrzenia w Wodę. Czekamy na Ciebie - rekrutacja elektroniczna trwa!

W czerwcu br. pierwsi absolwenci ukończyli pierwsze w Polsce roczne studia podyplomowe „Systemy Bezpieczeństwa Zaopatrzenia w Wody”, poświęcone zarządzaniu ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę. Studia te zostały zorganizowane przez Instytut Inżynierii Wody i Ścieków na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach z myślą o przygotowaniu kadr do wprowadzania w Polsce Planów Bezpieczeństwa Wody (PBW). Już niedługo PBW staną się powszechnie obowiązujące, co będzie wynikiem wdrożenia do polskiego prawodawstwa przepisów nowej rewizji dyrektywy w sprawie jakości wody do spożycia. Prace nad nią w Komisji Europejskiej są już na ukończeniu, a kraje członkowskie jednomyślnie popierając ten kierunek zmian w zaopatrzeniu w wodę, będą miały dwa lata na jej implementowanie. Uczestnicy pierwszej edycji stadiów mieli okazję posiąść interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą nie tylko identyfikacji sytuacji i zdarzeń niebezpiecznych mogących mieć wpływ na wystąpienie zagrożeń zdrowotnych, ale także zapoznać się z ryzykiem jakie niosą one dla zdrowia publicznego. Program studiów uwzględnia szerokie spektrum wiedzy z zakresu uwarunkowań prawnych, środowiskowych, technicznych i technologicznych, organizacyjnych, zdrowotnych oraz zarządzania kryzysowego, niezbędnej do skutecznego zarządzania ryzykiem, opartego przede wszystkim na minimalizowaniu potencjalnych zdarzeń niebezpiecznych i związanych z tym zagrożeń oraz ewentualnych skutków ich wystąpienia. Oprócz zajęć teoretycznych (187 godzin wykładowych) odbywających się w trakcie sobotnio-niedzielnych zjazdów, studenci mieli także okazję podczas zajęć wyjazdowych odwiedzić ujęcie powierzchniowe w Dobczycach, zaopatrujące w wodę znaczną część Krakowa. Spotkania na zjazdach były także okazją do bliższego nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń oraz dyskusji o problemach związanych z realizacją zaopatrzenia w wodę napotykanych w przedsiębiorstwach wodociągowych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, urzędach miast i gmin.

W związku z dużym zainteresowaniem studiami Politechnika planuje kontynuować je, aktualizując i dostosowując program oraz dobierając kadrę wykładowców do oczekiwań środowiska. Zajęcia na studiach prowadzone są zarówno przez wykładowców z różnych polskich Uczelni, jak również przez osoby mające wiedzę popartą praktycznym doświadczeniem w identyfikacji zagrożeń, ocenie ryzyka i w zarządzaniu nim. Absolwenci pierwszej edycji studiów przyznają, że szeroki zakres interdyscyplinarnej wiedzy pozwoli im z pewnością na profesjonalne wprowadzanie systemów zarządzania ryzykiem zarówno w przedsiębiorstwach wodociągowych, jak i w innych podmiotach uczestniczących w procesie dostaw wody, poczynając od spójnej ochrony zasobów wody, na instalacjach wewnętrznych i kranie u konsumenta kończąc. Absolwenci studiów technicznych mieli okazję poznać i lepiej zrozumieć zagrożenia zdrowotne, a absolwenci innych kierunków aspekty techniczne i technologiczne istotne dla prawidłowego przeprowadzenia oceny ryzyka.

Kolejna edycja studiów podyplomowe „Systemy Bezpieczeństwa Zaopatrzenia w Wodę” zaczyna się w roku akademickim 2019/2020 – to studia dla Ciebie! Zapraszamy! Rekrutacja elektroniczna trwa do 21 września 2019 r.

Rekrutacja rozpoczęła już się w 18 czerwca przez system SORek:

https://rekrutacja.polsl.pl/kierunek/sbzww-spd/

Termin – październik 2019 r. – czerwiec 2020 r. (2 semestry)

Cena - 1950 zł za 1 semestr (całość 3900 zł)

Szczegółowe informacje na temat studiów podyplomowych System Bezpieczeństwa Zaopatrzenia w Wodę dostępne są na stronie internetowej https://rekrutacja.polsl.pl/kierunek/sbzww-spd/

oraz http://ise.polsl.pl/system-bezpieczenstwa-zaopatrzenia-w-wode.html

lub pod telefonem

Sekretariat: Aleksandra Bernaczek – 32 237 26 98

Kierownik Studiów Podyplomowych: Izabela Zimoch – 606 62 41 96

 

 

To studia właśnie dla Ciebie – zapraszamy

Kierownik Studiów Podyplomowych

dr hab. inż. Izabela Zimoch, prof. PŚ

 

 

 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij