W dniach 16-21 września 2019 roku w Warszawie i Białowieży odbył się XVIII Kongres Europejskich Mykologów (Congress of European Mycologists - CEM), którego tematem przewodnim było hasło "GRZYBY W NATURZE I KULTURZE”.

Głównym organizatorem tegorocznego Kongresu było Polskie Towarzystwo Mykologiczne, a współorganizatorami wydarzenia były następujące organizacje i instytucje: Europejskie Towarzystwo Mykologiczne (European Mycological Association – EMA), Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Badawczy Leśnictwa, Białowieski Park Narodowy, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk, Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce – Politechnika Białostocka oraz Stołeczne Biuro Turystyki (Warsaw Convention Bureau).
XVIII Kongresowi Europejskich Mykologów patronatu udzielili: Prezes Polskiej Akademii Nauk – prof. dr hab. Jerzy Duszyński, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dr Jarosław Gowin, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych – dr Andrzej Konieczny, Marszałek Województwa Podlaskiego – Artur Kosicki, Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego – dr Michał Krzysiak, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego – dr hab. Marcin Pałys, Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik oraz Prezydent Warszawy – dr Rafał Trzaskowski.
Podczas pierwszych trzech dni Kongresu naukowcy obradowali w Warszawie. W Starej Bibliotece Uniwersyteckiej odbywały się wykłady plenarne oraz obrady podczas poszczególnych sesji tematycznych, a także wystawy grafik i książek o tematyce mykologicznej. W Centrum Nauki Kopernik odbył się niezwykle interesujący wykład otwarty z dziedziny mykologii kryminalistycznej pt. "Mykologia: najnowsza broń w arsenale kryminalistyki". W ramach Kongresu uczestnicy mieli także okazję poznać Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie odbyło się powitanie uczestników Kongresu, połączone ze wspomnieniami poprzednich Kongresów Mykologicznych oraz koncertem i przedstawieniem słowno-muzycznym dotyczącym grzybów. Uczestnicy mieli również okazję podziwiać wystawę fotograficzną „Grzyby mistrzowskie rzeźby natury”, która została zaprezentowana na ogrodzeniu Ogrodu Botanicznego. Kolejne trzy dni Kongresu zostały zorganizowane w Centrum Konferencyjnym w Białowieży, na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. Podczas tej części Kongresu, oprócz obrad i sesji tematycznych, zostały zorganizowane również sesje terenowe na terenie Białowieskiego Parku Narodowego oraz otuliny Parku. Ta część Kongresu obejmowała również uroczystą kolację, która odbyła się w Hotelu „Białowieski” oraz ognisko w malutkiej osadzie Topiło, położonej w dziewiczych rejonach Puszczy Białowieskiej, do której uczestniczy dotarli kolejką wąskotorową.
Konferencja była poświęcona zagadnieniom związanym z: taksonomią i systematyką grzybów, znaczeniem i zastosowaniem grzybów w biotechnologii, interakcjami grzybów, mykologią medyczną, różnorodnością i ochroną grzybów, fitopatogenami grzybowymi, a także genetyką i funkcjami grzybów w środowisku. Celem Kongresu było przedstawienie najnowszych osiągnięć mykologii w kontekście współczesnych, europejskich i światowych trendów związanych z jakością środowiska, bioróżnorodnością, fitopatologią, a także ekologią i ochroną grzybów. Konferencja miała na celu również promowanie mykologii stosowanej i biotechnologii, a także podsumowanie osiągnięć z zakresu najnowszych metod badania grzybów obejmujących genomikę, genetykę i biologię molekularną, które pozwalają poznać lepiej biochemię i fizjologię grzybów, a także ich znaczenie w wielu dziedzinach gospodarki.
Kongres był miejscem wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów do realizacji wspólnych projektów badawczych oraz wydarzeniem naukowym w zakresie kompleksowego rozpoznania bioróżnorodności grzybów w różnych środowiskach oraz najnowocześniejszych metod badawczych stosowanych w mykologii.
W Kongresie wzięło udział 273 uczestników z 52 krajów z całego świata, w tym z Niemiec (20), Czech (19), Włoch (17), Rosji (11), Finlandii (9), Portugalii (8), Wielkiej Brytanii (8), Szwecji (7), USA (7), Francji (5), Hiszpanii (5), Korei Południowej (5), Litwy (5), Norwegii (5), Słowacji (5), Austrii (4), Holandii (4), Izraela (4), Serbii (4), Estonii (3), Macedonii (3), Słowenii (3), Ukrainy (3), Węgier (3), Armenii (2), Belgii (2), Beninu (2), Białorusi (2), Danii (2), Ghany (2), Grecji (2), Iraku (2), Libanu (2), Republiki Południowej Afryki (2), Turcji (2), Algierii (1), Andory (1), Australii (1), Brazylii (1), Chorwacji (1), Egiptu (1), Indii (1), Iranu (1), Irlandii (1), Japonii (1), Kanady (1), Kolumbii (1), Nigerii (1), Nowej Zelandii (1), Pakistanu (1), Szwajcarii (1) i Polski (68).
Podczas Kongresu zaprezentowano 77 referatów, 176 posterów, 276 komunikatów/abstraktów, a także 8 referatów plenarnych, przedstawionych przez wybitne osobowości świata mykologii, będące ekspertami o uznanej renomie, którzy zostali zaproszeni w charakterze keynote speakerów. W ramach Kongresu zorganizowano 10 sesji tematycznych, poprowadzonych przez uznanych światowej klasy ekspertów z różnych obszarów mykologii, podczas których prezentowane były referaty ustne oraz postery, 2 rodzaje warsztatów oraz jedno otwarte forum dyskusyjne.
Tematyka wykładów i prezentacji przedstawianych podczas Kongresu była bardzo zróżnicowana, obejmowała grzyby makroskopowe i mikroskopijne, symbiotyczne, saprotroficzne i pasożytnicze. Prezentowano wyniki badań prowadzonych w różnych rejonach geograficznych oraz przedstawiano eksperymenty i badania obecności grzybów w różnych siedliskach. Przedstawiane badania prowadzone były z użyciem wielu metod, począwszy od wieloletnich obserwacji terenowych, przez eksperymenty terenowe i laboratoryjne, po zastosowanie zaawansowanych metod molekularnych, genetycznych i statystycznych.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Centrum Nauki Kopernik oraz czasopisma Acta Mycologica i Journal of Fungi, a także Przegląd Ogólnopolski Laboratorium, portal e-biotechnologia.pl, radio Kampus i Pierwsze Radio Informacyjne TOK FM.
Kongres Europejskich Mykologów został dofinansowany ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę, na zadanie pt. „Organizacja XVIII Kongresu Europejskich Mykologów” finansowane w ramach umowy 964/P-DUN/2018.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij